Зрозуміти інституційний аудит

Щоб уявити, які процедури відбуватимуться за інституційного аудиту та які документи складатимуть, — огляньмо основні терміни цього заходу перевірки закладу освіти

Номенклатура справ: шість важливих дат для керівника

Що таке інституційний аудит

Інституційний аудит — це комплексна зовнішня перевірка та оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти, які забезпечують його ефективну роботу та сталий розвиток.

Мета проведення інституційного аудиту — оцінювання якості освітньої діяльності закладу освіти та вироблення рекомендацій щодо:

Складові інституційного аудиту та їх зміст

 • оцінювання якості освітньої діяльності закладу освіти

 • оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти, внутрішньої системи забезпечення якості освіти за такими напрямами:

 • оцінювання освітнього середовища закладу освіти

 • оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників закладу освіти

 • оцінювання здобувачів освіти закладу освіти

 • оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти

 • комплексна зовнішня перевірка додержання закладом освіти вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти

 • відбувається відповідно до змісту акта уніфікованої форми, що містить вичерпний перелік питань для проведення перевірки закладу освіти

Інші поняття інституційного аудиту

У проекті Порядку наведено поняття, що дають змогу докладніше уявити особливості проведення інституційного аудиту.

поняття

тлумачення

 • акт, складений за результатами проведення перевірки щодо додержання вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти

 • офіційний документ, що складається під час інституційного аудиту за результатами проведення комплексної зовнішньої перевірки додержання ЗЗСО вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти

 • аналітична довідка члена експертної групи

 • письмовий обґрунтований висновок, який складає член експертної групи за результатами своєї роботи щодо оцінювання освітніх і управлінських процесів ЗЗСО, внутрішньої системи забезпечення якості загальної середньої освіти під час інституційного аудиту

 • анкета оцінювання роботи експертної групи

 • анкета, яку заповнює керівник або засновник ЗЗСО чи уповноважена ними особа з метою оцінювання роботи експертної групи під час проведення інституційного аудиту

 • висновок про якість освітньої діяльності закладу освіти, внутрішню систему забезпечення якості освіти та рекомендації щодо вдосконалення діяльності закладу

 • документ, який надають керівникові та засновнику ЗЗСО за результатами проведення інституційного аудиту

 • експертна група

 • група фахівців (експертів), залучених Державною службою якості освіти до проведення інституційного аудиту

 • звіт про проведення інституційного аудиту

 • звіт, складений з метою узагальнення та систематизації інформації, отриманої під час проведення інституційного аудиту

 • опитувальник щодо діяльності закладу освіти

 • анкета, що містить перелік питань щодо освітньої діяльності ЗЗСО, у якому проводять інституційний аудит

 • перевірка додержання закладом освіти вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти

 • комплексна зовнішня перевірка ЗЗСО щодо дотримання ним вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, здійснювана під час інституційного аудиту, та є його складовою

 • перспективний план проведення інституційного аудиту

 • план, сформований територіальний органом Державної служби якості освіти та затверджений керівником Державної служби якості освіти з метою визначення черговості проведення інституційного аудиту закладу освіти раз на 10 років

 • річний план проведення інституційного аудиту

 • план, сформований територіальними органами Державної служби якості освіти на основі перспективного плану проведення інституційного аудиту та затверджений керівником Державної служби якості освіти не пізніше 30 листопада року, що передує плановому, для визначення черговості проведення планового інституційного аудиту закладів освіти на наступний рік

 • якість освітньої діяльності закладу освіти

 • рівень організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу, що забезпечує здобуття особами якісної загальної середньої освіти та відповідає вимогам, встановленим законодавством та/або договором про надання освітніх послугзміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді