Складаємо інструкції щодо заходів пожежної безпеки у школі

Зверніть увагу, чи все впорядку в інструкціях з пожежної безпеки. Що маєте зробити, щоб забезпечити пожежну безпеку в закладі освіти та якими документами керуватися.
Вимоги пожежної безпеки: чекліст

 

Відповідальність за пожежну безпеку покладена на керівника загальноосвітнього навчального закладу відповідно до законодавства.

Керівник зобов’язаний:

Навіщо потрібні інструкції

Для кожного приміщення керівник навчального закладу має розробити і затвердити інструкції про заходи пожежної безпеки. Саме ці інструкції працівники вивчають:

 • під час інструктажів, навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму
 • у системі виробничого навчання.

Єдиного зразка для інструкцій немає, можна лише виокремити загальні вимоги.

 

8 фактів про інструкції з пожежної безпеки в школі

Основа для складання

Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України

Складають

На початку календарного року

Хто затверджує

Директор школи, видаючи наказ

Із ким узгоджують

З відповідальним за пожежну безпеку у закладі, якого призначає наказом директор школи

Завдання

Визначає організаційні й технічні заходи з пожежної профілактики задля недопущення розповсюдження пожежі на випадок її виникнення

Обов’язкова для

Всіх учасників навчально-виховного процесу — педагогів, адміністрації, обслуговувального персоналу, учнів

Розміщують

У кожному приміщенні на видноті

Переглядають

Раз на три роки

Що зазначають в інструкції:

Назва розділу

Положення

Загальні вимоги

 • кожен працівник зобов’язаний знати і точно виконувати правила пожежної безпеки, при виникненні пожежі — вжити всіх залежних від нього заходів задля її гасіння та поряткунку людей
 • сходові клітки, евакуаційні виходи, проходи, коридорні тамбури повинні бути вільними для пересування
 • у навчальних кабінетах парти, столи, стільці необхідно встановлювати так, аби не загромаджувати виходи з кабінетів
 • пожежний інвентар та обладнання необхідно утримувати у справному стані, розміщувати на видоті
 • на території навчального закладу заборонено розкладати вогнища, спалювати сміття
 • загальні організаційно-технічні протипожежні заходи
 • обов’язки відповідальних осіб

Вимоги пожежної безпеки перед початком роботи

 • перевірка обладнання на справність
 • безпечність робочого місця
 • наявність засобів пожежогасіння у вільному доступі
 • у кабінетах, майстернях горючі речовини й матеріали потрібно зберігати у шафах, що замикаються

Вимоги пожежної безпеки під час виконання робіт

 • заборона виконувати інші роботи, крім тих, з яких особа пройшла інструктаж
 • заборона використовувати пошкоджений інвентар
 • дії у разі пошкодження устаткування
 • заборона використовувати пожежний інвентар і обладнання для господарських та інших потреб, не пов’язаних із пожежогасінням
 • безпечна експлуатація електрообладнання
 • заборона самостійно усувати несправності електромережі та електрообладнання

Вимоги пожежної безпеки після закінчення роботи

 • вимкнення устаткування
 • перевірка обладнання та робочого місця
 • прибирання сміття, відходів на робочому місці
 • щоденно відповідальна особа має перевіряти протипожежний стан у кабінеті, приміщенні тощо

Вимоги пожежної безпеки в аварійних ситуаціях

 • у випадку пожежі дії працівників мають бути спрямовані на убезпечення дітей
 • порядок евакуації учнів
 • обов’язки адміністрації та працівників навчального закладу у разі виявлення небезпечної ситуації
 • надання першої допомоги потерпілим

Порядок дій при виникненні пожежі

 • дії директора школи та заступників
 • ряд заходів, спрямованих на поширення та при можливості ліквідацію осередку займання

 зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді