Гендерне виховання дітей дошкільного віку

Чи слід однаково реагувати на непослух дітей різної статі? Чи дозволяти хлопчикам гратися ляльками, а дівчаткам — машинками? Дізнайтеся, як насправді потрібно виховувати хлопчиків і дівчаток

 

Провідне значення у самоідентифікації дітей має сім’я і найближче оточення дитини, які виробляють стереотипи її поведінки. Однак і вплив педагогів у закладі дошкільної освіти теж є значимим.

Саме у процесі педагогічної взаємодії можна створити умови для максимального розкриття і реалізації здібностей дівчаток і хлопчиків. Допомогти вихователям щодо цього практичний психолог може на інтерактивному занятті.

Протиепідемічні заходи в дитсадку: нові рекомендації МОЗ

 

Стратегія впровадження гендерної рівності

Заклади дошкільної освіти отримали доручення розробити локальні стратегії впровадження гендерної рівності. 

КМУ розпорядженням від 20.12.2022 № 1163-р схвалив Стратегію впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року. Щороку до 1 квітня, починаючи з 2023 року, КМУ доручило МОН подавати інформацію про стан реалізації Стратегії та виконання операційного плану заходів з її реалізації.

Спрацювали і на місцях: доручили закладам освіти скласти свою стратегію. 

Зміст гендерного виховання дошкільнят

Здебільшого гендерне виховання визначають як вплив на психічний і фізичний розвиток хлопчика і дівчинки з метою оптимізації їхньої діяльності, пов’язаної зі стосунками представників різної статі, із формуванням статево-рольової позиції.

Під впливом дорослих — педагогів і батьків — дошкільник має засвоїти статеву роль або модель поведінки, якої дотримується індивід, щоб його визначали як жінку або чоловіка.

 

Пам’ятайте!

Після досягнення дитиною шестирічного віку змінити її статево-рольову орієнтацію психологічними методами майже неможливо.

Медики та фізіологи вважають дошкільний період асексуальним, у якому статеві гормони не впливають на розвиток дитини. Але саме в цьому віці формуються основи моральних установок майбутніх чоловіка і жінки. Отже, змістом статевого виховання є те, що дитину оточує, а саме:

 • взаємини між людьми різної статі — формування певної моделі поведінки
 • норми взаємин — оволодіння культурою у сфері міжстатевих взаємин
 • особисте життя людей у сім’ї — усвідомлення ролі чоловіка і ролі жінки у сімейних стосунках
 • сфери діяльності чоловіків і жінок — правильне розуміння ролей чоловіка і жінки в суспільстві.

Особливості гендерного виховання дошкільників

Аби освітній процес був ефективним і для дівчат, і для хлопців, його слід вибудовувати відповідно до психофізіологічних особливостей дітей обох статей. Зокрема, хлопчики і дівчатка по-різному реагують на ті самі стимули, потребують різного часу на входження в завдання, мають значні відмінності в розвитку емоційної сфери, тому по-різному реагують на оцінку дорослих.

Дозрівання психічних функцій

 Черговість дозрівання психічних функцій у хлопчиків і дівчаток різна. Дівчатка зазвичай раніше починають говорити, і весь подальший розвиток психіки проходить через мовлення. А в хлопчиків те саме відбувається на наочно-образному рівні. Це позначається на особливостях розвитку таких видів мислення, як:

 • мовленнєве
 • образне
 • просторове
 • інтуїтивне.

Саме тому дівчатка ліпше сприймають вербальні вказівки, ніж хлопчики.

Іноді дитина потребує допомоги в розвитку мовлення. Дізнайтеся, як відкоригувати мовлення дитини за допомогою руху. Це буде корисно як для хлопчиків, так і для дівчаток.  

Адаптація

Дівчатка більш адаптивні. Тому, коли освітній процес потребує від дівчинки не характерної для неї поведінки, то вона пристосовується і, добре чи погано, але виконує вимоги. Хлопчики ж у такій ситуації намагаються вийти з-під контролю дорослого, не підкоритися йому. Тобто адаптуватися до невластивих йому видів діяльності хлопчикові дуже складно.

Хлопчики більше піддаються впливу середовища, і тому гірше переживають розлуку з батьками. Вони чутливіші до болю, страждання, хоча зовні це не проявляють, тому що їх навчають: «Чоловік не має плакати».

Практичний психолог повинен розуміти емоційні прояви дитини — вони є показником внутрішнього світу маленької людини.  

 

Пошукова активність

Представники чоловічої статі мають вищу пошукову активність. Тому хлопчики в дошкільному віці виявляють інтерес до пошукових завдань, можливості освоєння нового простору. Це розвиває в них кмітливість, здатність знаходити нові, нетрадиційні рішення у складних ситуаціях, ризикувати.

Виконання завдань

Хлопчики ліпше розв’язують нові завдання, знаходять нові рішення, але можуть програвати в охайності й точності.

Дівчатка ліпше виконують завдання за зразком, після попереднього пояснення, але роблять це старанніше, ніж хлопчики, опрацьовують деталі. Тому дівчаткам легше вчитися в дитячому садку, школі.

Входження в завдання

Фахівці стверджують, що і час, необхідний для входження в  заняття, — так званий період впрацьовування — у дітей залежить від статі.

Дівчатка зазвичай після початку заняття швидко досягають оптимального рівня працездатності. Вихователі бачать це за зверненими до них очима і будують урок (заняття) у такий спосіб, щоб опрацювання найскладнішої частини матеріалу припало на пік працездатності. Але орієнтуються вони на дівчаток.

Хлопчики ж «розгойдуються» довго і на педагога дивляться рідко. А коли вони досягають піку працездатності, дівчатка, навпаки, уже починають стомлюватися. Вихователь одразу помічає це, тому що контакт із дівчатками у нього налагоджений добре — він увесь час бачить їхні звернені до себе обличчя. Відтак педагог починає зменшувати навантаження, заняття переходить в іншу фазу.

А хлопчикам саме зараз і треба було б подати ключовий для заняття матеріал. Але найважливіше вже подано, а вони його пропустили або не зрозуміли, тому що в потрібний момент рівень їхньої працездатності, здатність засвоювати складну інформацію були низькими.

Внутрішня орієнтованість

Хлопчики більш орієнтовані на інформацію, а дівчатка — на міжособистісні стосунки. Тому якщо хлопчик знає відповідь на запитання дорослого, то він відповідає впевнено, а дівчинка щоразу чекає від вихователя підтвердження правильності своєї відповіді.

Така різновекторна орієнтованість проявляється і в запитаннях, які діти ставлять дорослим. Хлопчики частіше запитують про щось заради одержання конкретної інформації («Що ми зараз будемо робити?»), а дівчатка — для встановлення контакту з дорослим («А ви до нас ще прийдете?»).

Оцінка

Існує істотна відмінність між реакціями дітей різної статі на оцінювання їхньої діяльності. Для хлопчиків дуже важливо, що конкретно оцінюють у їхній діяльності, для дівчаток — хто їх оцінює і як. Тобто хлопчиків цікавить суть оцінки (який момент їхньої діяльності оцінюють), а дівчатка більше зацікавлені в емоційному спілкуванні з дорослими, для них важливо, яке вони справили враження. І тут слід особливо наголосити, що оцінки емоційно незначущих, менш важливих компонентів діяльності хлопчик не чує.

Дівчатка дуже емоційно реагують на всі оцінки: як на позитивні, так і на негативні. При цьому в них активізуються всі відділи мозку: зорові, слухові, асоціативні — майже незалежно від того, що у їхній діяльності оцінюють (як вона слухала чи що виконувала).

 

Гендерне виховання дітей дошкільного віку
Ніна Омельяненкошеф-редактор управлінських видань Експертус Освіта
З 1 вересня діють нові норми й порядок організації харчування у зак­ладах освіти. Заклади намагаються по максимуму забезпечити виконання затверджених вимог до організації харчування та зміни меню. Тому в директорів виникає багато запитань: яке меню використовувати, як його скласти, де взяти нові технологічні карти й побачити збірники рецептур страв, як розраховувати норми харчових продуктів тощо. Ці й інші питання роз’яснила Тетяна Скапа, державний експерт МОЗ

 

 

Для дівчаток важливо, щоб ними захоплювалися в присутності інших дітей, батьків. Для хлопчика найбільш значущим є вказівка на те, що він домігся результату в чомусь конкретному: навчився вітатися, чистити зуби, конструювати. Кожне набуте вміння дає йому змогу пишатися собою і прагнути до нових досягнень.

На значиму негативну оцінку «погано слухав» лише у хлопчиків вибірково активуються слухові відділи кори головного мозку, а на оцінку «погано виконував» — моторні. Це може означати, що, коли дорослий оцінює діяльність хлопчика, він знову переживає ті фрагменти діяльності, які оцінюють. З огляду на це стає зрозуміло, чому хлопчики можуть і не реагувати на оцінку: «Я тобою не задоволений». Вона не має для нього сенсу.

Хлопчик обов’язково має знати, чим ви незадоволені, щоб ніби знову «програти» в мозку свої дії. Так само хлопчик дезорієнтований і в разі, якщо вся розмова зводиться до двох слів: «Ти поганий». Треба пояснити йому ситуацію дуже коротко й дуже конкретно — чим саме незадоволений дорослий.

Дівчинці не можна одразу сказати слово «погано», тому що бурхлива емоційна реакція, активність усіх центрів кори мозку, яка різко зросте, не дасть їй змогу раціонально усвідомити, що саме «погано» в її діяльності і що треба змінити. Така оцінка просто не досягне своєї мети — допомогти дитині зрозуміти і виправити свої помилки.

Дружба

Дівчатка дружать з однією або двома подругами, а хлопчики збираються в більші групи, адже схильніші до колективних ігор. До того ж хлопчики швидше приймають «на віру» думку компанії, а дівчатка зазвичай дотримуються власної думки.

Статево-рольова поведінка та рівноправність у вихованні

У дитячому садку дитина перебуває значну частину часу, інколи навіть довше, ніж у сім’ї, з батьками. Тому вихователі мають сприяти становленню статево-рольової поведінки дитини. Найліпше це робити тими засобами, що є в їхньому методичному арсеналі та відповідають інтересам дітей.

Статево-рольову поведінку відпрацьовують у таких видах діяльності:

 • сюжетно-рольові ігри — у них хлопчики та дівчатка відображають життя сім’ї («Сім’я на відпочинку», «Приймаємо гостей», «Відзначаємо свято» тощо) або ту чи ту професійну діяльність
 • театралізовані проблемні ситуації — у них персонажі демонструють кілька варіантів поведінки
 • побутові ситуації — під час них відпрацьовують взаємодопомогу, підтримку (чергування, підготовчі режимні моменти перед прогулянкою, сном, обідом).

 

Гра — це провідна діяльність та засіб усебічного розвитку дошкільника. Кожний період у житті дитини характеризується своїм типом провідної діяльності. Дізнайтеся, як саме чергується провідна діяльність та як це пов’язано з іграми.

Жодна стать не є поганою і «не робить» поганою чи невихованою дитину. І хлопчики, і дівчатка однаково заслуговують на шанобливе ставлення вихователя до себе.

Рівноправність у виховному процесі передбачає:

 • однакові педагогічні вимоги, тон і зміст звертання до хлопчиків і дівчаток
 • статево нейтральні вимоги до дотримання правил поведінки, уникнення нав’язування стереотипів на кшталт: «хлопчикам (дівчаткам) не личить...»
 • орієнтацію на індивідуальний розвиток дитини, її здібності, уподобання, можливості оволодіння універсальними вміннями та навичками незалежно від статі
 • заохочення дітей до спільних занять, ігор, інших видів діяльності
 • уникнення орієнтації на стать у спілкуванні
 • однаковий доступ та заохочення дітей до користування різними іграшками, спортивним інвентарем, приладдям
 • уникнення статево типізованих моделей поведінки.

Отже, виховувати дівчаток та хлопчиків слід по-різному, з огляду на статеві особливості розвитку їхньої психіки, майбутню роль у сім’ї тощо. Однак при цьому слід відходити від гендерних стереотипів і забезпечувати рівноправність обох статей.

 

Світлана Олексенко,
психолог Науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка

 

 зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді