Оцінювання учнів з особливими освітніми потребами

Із листа до редакції: «У інклюзивному класі навчається двоє учнів з особливими освітніми потребами. Асистента немає. На уроках ці учні працюють з класом на початковому рівні, а на корекційних заняттях у них оцінки вищі. Які критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, коли вони працюють у класі та на корекційних заняттях? Які нормативно-правові акти регулюють це питання?»

Готуємо учнів та працівників до безпечних канікул: РЕКОМЕНДАЦІЇ

В оцінюванні навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами (ООП) насамперед звертайте увагу на три ключові аспекти:

 1. оцінювання учнів з ООП не залежить від того, чи працює з учителем асистент, адже за навчання всіх учнів і оцінювання їхніх навчальних досягнень відповідає вчитель
 2. якщо учні з ООП увесь час працюють з класом на початковому рівні, то це свідчить про недоліки в організації інклюзивного навчання, а саме:
 • навчальна програма не відповідає нозології і, відповідно, освітнім потребам учня з ООП
 • індивідуальна програма розвитку складена неточно
 • на уроці не реалізована корекційна складова, індивідуальний підхід до учня не застосовують
 1. на корекційно-розвиткових заняттях оцінки не ставлять.

Усвідомлення цих аспектів є основоположними для коректної організації інклюзивного навчання.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

Щодо навчальних досягнень учнів з ООП, то їх оцінюють за Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.

У 1-му та, за рішенням педагогічної ради закладу освіти, у 2-му класах навчальні досягнення учнів оцінюють вербально відповідно до Орієнтовних вимог до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи.

Навчальні досягнення учнів з ООП, як і учнів з типовим розвитком, оцінюють за чотирма рівнями і відповідними їм балами (додаток 1 до наказу МОН України «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» від 05.05.2008 № 371).

Та все ж вимоги до оцінювання є іншими, оскільки слід ураховувати можливості дітей та їхні психофізичні особливості, адже:

 • для кожної категорії дітей з психофізичними порушеннями мають бути свої критерії оцінювання навчальних досягнень
 • програма кожного навчального предмета для певної нозології містить конкретні вимоги щодо навчальних досягнень учнів відповідно до обсягу і характеру матеріалу для кожного класу, можливостей дітей.

Зауважте!

Рівні навчальних досягнень — однакові для всіх учнів.

Критерії оцінювання для учнів з типовим та порушеним психофізичним розвитком — різні.

Ключовий аспект оцінювання навчальних досягнень учнів з ООП в інклюзивному класі: його слід здійснювати за обсягом і характером матеріалу, визначеним індивідуальною навчальною програмою.

Найбільшими є відмінності в критеріях оцінювання учнів з інтелектуальними порушеннями, складними порушеннями розвитку, оскільки навчальні програми для цих дітей є специфічними. Проте і для них слід використовувати 12-бальне оцінювання.

Відповідно до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах система оцінювання навчальних досягнень учнів з ООП має бути стимулюючою. Передусім слід враховувати досягнення учня, його позитивну динаміку розвитку, а не невдачі.

Специфіка полягає у зменшенні кількісної ролі оцінки і використанні її якісного потенціалу.

Для оцінювання індивідуальних досягнень учня з ООП та його мотивації можна використовувати портфоліо.

Які кількісні бали застосовувати в оцінюванні

Часто вчителі, які викладають в інклюзивних класах, ставлять запитання про кількісні бали в оцінюванні навчальних досягнень учнів з ООП. Учителі не розуміють, чому навчальні досягнення цих учнів також слід оцінювати за 12-бальною системою, навіть якщо вони мають інтелектуальні порушення.

Жодних непорозумінь бути не може, бо:

 • рівні навчальних досягнень — однакові
 • критерії оцінювання учнів з типовим та порушеним психофізичним розвитком — різні.

Більше того — для учнів з різними освітніми потребами розроблені диференційовані критерії, які враховують:

 • рівень психофізичного розвитку учнів з ООП
 • стандарт спеціальної освіти.

Аби в інклюзивному класі не виникало суперечок через «завищення» оцінок учням з ООП, корекційний або соціальний педагог, класний керівник має роз’яснити учням з типовим розвитком та їхнім батькам особливості оцінювання навчальних досягнень учнів з ООП.

Важливо

Вимоги щодо оцінювання навчальних досягнень учнів з ООП висвітлені у таких нормативно-правових актах:

За матеріалами Світлани МИРОНОВОЇ,
завідувача, професора кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка,
д-ра пед. наукзміст

Сертифікація в системі базової освіти