Які основні обов’язки асистента вчителя

Які функціональні обов’язки асистента вчителя та на що потрібно звернути увагу

Основна функція асистента вчителя як педагогічного працівника — співпраця з учителем, аби допомогти приділити увагу кожному учню під час освітнього процесу.

Також асистент вчителя:

 • допомагає учням з особливими освітніми потребами у виконанні навчальних завдань, залучає їх до різних видів навчальної діяльності
 • бере участь у складі групи педагогічних працівників закладу освіти у:

– розробленні й виконанні індивідуальної програми розвитку дитини

– адаптації навчальних матеріалів з огляду на індивідуальні особливості навчально-пізнавальної діяльності дитини.

Як допустити до роботи асистента учня

Асистент вчителя: взаємодія з педагогами та дітьми

 • організаційна

– допомагає в організації освітнього процесу в класі з інклюзивним навчанням

– надає допомогу учням з особливими освітніми потребами в організації робочого місця

– проводить спостереження за дитиною з метою вивчення її індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів та потреб

– допомагає концентрувати увагу, сприяє формуванню саморегуляції та самоконтролю в учня

– співпрацює з фахівцями, які безпосередньо працюють з дитиною з особливими освітніми потребами та беруть участь у розробленні індивідуальної програми розвитку

– забезпечує разом з іншими працівниками здорові та безпечні умови навчання, виховання та праці

веде встановлену документацію

 • навчально-розвиткова

– співпрацюючи з вчителем класу, надає освітні послуги, спрямовані на задоволення освітніх потреб учнів

– здійснює соціально-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію учнів

– сприяє розвитку дітей з особливими освітніми потребами, поліпшенню їхнього психоемоційного стану

– стимулює розвиток соціальної активності дітей, сприяє виявленню та розкриттю їхніх здібностей, талантів, обдарувань шляхом участі у науковій, технічній, художній творчості

– створює навчально-виховні ситуації, обстановку оптимізму та впевненості у своїх силах і майбутньому

 • діагностична

– разом із групою фахівців, які розробляють індивідуальну програму розвитку, вивчає особливості діяльності і розвитку дітей з особливими освітніми потребами, оцінює їх навчальні досягнення

– оцінює виконання дитиною індивідуальної програми розвитку, вивчає та аналізує динаміку її розвитку

 • прогностична

– на основі вивчення актуального та потенційного розвитку дитини бере участь у розробленні індивідуальної програми розвитку

 • консультативна

– постійно спілкується з батьками, надаючи їм необхідну консультативну допомогу

– інформує вчителя класу та батьків про досягнення учня

Робота асистента вчителя під час дистанційного навчання

Асистент вчителя, який с учасником команди психолого-педагогічного супроводу, забезпечує індивідуалізацію освітнього процесу для дитини з ООП та в умовах дистанційного навчання продовжує виконувати свої функції, визначені у посадовій інструкції, затвердженій керівником закладу, а також виконувати функції відповідно до примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини.

Отже в умовах організації дистанційного навчання асистент вчителя:

 • організовує спільно з учителем/ями освітній процес з використанням технологій дистанційного навчання;
 • забезпечує навчання учня з особливими освітніми потребами, у тому числі за потреби здійснення в межах свого педагогічного навантаження індивідуальне підключення поза часом уроку, який здійснюється онлайн, та надає додаткові пояснення, виконує разом з дитиною домашні завдання, які були їй не зрозумілі;
 • надає додаткові пояснення дитині щодо виконання матеріалу, який вивчається, та завдань в окремій онлайн кімнаті, забезпечує перевірку виконання таких завдань; забезпечує реалізацію індивідуальної програми розвитку в межах своєї компетенції, зокрема досягнення поставлених у програмі цілей навчання, завдань на період дії ІПР, забезпечення визначених ІПР потреб, тощо;
 • забезпечує в межах компетенції реалізацію індивідуального навчального плану дитини (за наявності); забезпечує комунікацію закладу освіти та батьків (інших законних представників дитини) з метою організації навчання учнів з особливими освітніми потребами; координує дистанційне навчання з батьками (іншими законними представниками) дитини, у тому числі завчасно попереджає про зміни розкладу, необхідні навчально-дидактичні матеріали тощо: здійснює підготовку матеріалів для дистанційною навчання для учнів з особливими освітніми погребами, у тому числі консультує батьків щодо їх використання;
 • забезпечує підготовку індивідуальних завдань та адаптацію навчальних матеріалів відповідно до потенційних можливостей учня з рахуванням умов дистанційного навчання; забезпечує індивідуалізацію технологій дистанційного навчання з урахуванням особливих освітніх потреб, у тому числі обирає відповідні інструменти, консультує батьків щодо технічних особливостей їх використання з учнями з особливими освітніми потребами;
 • асистує вчителю під час проведення дистанційних занять, зокрема допомагає вчителю під час поділу учнів на пари/групи в будь-який момент, допомагати та виправляти помилки, слідкувати за підняттям рук учнів, вмикати та вимикати мікрофони, включати демонстрацію екрану для показу презентацій та відео, слідкувати за чатом та відповідати на питання учнів та батьків, які виникають під час уроку;
 • асистує вчителю при роботі з іншими учнями класу, які потребують першого рівня підтримки в закладі освіти, додаткових пояснень, індивідуального підходу, мають проблеми з опануванням матеріалу, у тому числі у зв'язку з перебуванням за кордоном чи на тимчасово окупованих територіях, відсутністю доступу до онлайнзанять, наявністю психологічної травми;
 • надає учню та його батькам (іншим законним представникам) рекомендації щодо дотримання норм при користуванні комп'ютерною технікою, щодо організації робочого місця дитини;
 • спільно з іншими учасниками команди супроводу бере участь у розробленні ІПР;
 • забезпечує ведення щоденника спостережень за дитиною з ООП з метою відстеження динаміки розвитку та оцінки рівня досягнення цілей навчання, зазначених в ІПР;
 • створює індивідуальне портфоліо учня з ООП. 

Обов'язки асистента учня

Детальні рекомендації щодо роботи асистента вчителя в умовах дистанційного навчання під час воєнного стану та недопущення порушення трудових прав педагогічних працівників, які виконують функції асистента вчителя, надано в листах МОН від 06.09.2022 № 1/10258-22 та від 29.09.2022 № 1/11471-22.

В освітньому процесі соціальні потреби учнів з ООП забезпечує асистент учня — соціальний робітник, один із батьків учня або упов­новажена ними особа (ст. 26 Закону України «Про повну загальну середню освіту»). Асистентом учня, насамперед, має бути соціальний робітник, який надає базову соціальну послугу супроводу під час інклюзивного навчання, що регламентовано Законом України «Про соціальні послуги». Зміст соціальної послуги та її обсяг для кожного отримувача визначають індивідуально залежно від результатів оцінювання індивідуальних потреб і зазначають в ІПР.

Асистент учня не є педагогічним працівником, його не призначає на посаду керівник закладу освіти, а лише допускає до освітнього процесу для виконання його функцій за умови дотримання відповідних умов (див. шпаргалку). Умови допуску асистента учня до освітнього процесу для виконання його функцій та вимоги до нього затверджено наказом МОН від 17.11.2021 № 1236.зміст

Центральна частина статичний блок 2