Чи потрібен річний план роботи асистенту вчителя

Дізнайтеся, чи потрібен річний план роботи асистенту вчителя та за якими вимогами його складати

 

Із введенням посади асистента вчителя виникає багато запитань щодо організації його діяльності.

На жаль, найчастіше ці запитання пов’язані не з тим, як навчити асистента надавати підтримку дитині з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання, а яку документацію він має вести, як контролювати його діяльність тощо.

Не вдаючись до детального аналізу організаційно-педагогічних умов діяльності асистента вчителя, зауважимо, що це дуже специфічний системний вид діяльності, спрямований на підтримку дитини з ООП в освітньому просторі, ураховуючи її індивідуальні можливості, здібності та інтереси.

Індивідуальний навчальний план: чи обов'язково складати

 

Чи можна скласти план роботи асистента вчителя на рік

Асистент вчителя — це посередник між дитиною з ООП та всіма учасниками освітнього процесу: він сприяє «екологічному входженню» дитини у шкільний колектив.

Забезпечуючи супровід дитині з ООП, з урахуванням рівня її самостійності, підтримка асистента учителя поступово зменшується, поступаючись місцем спілкуванню з однолітками і взаємодії з ними та вчителем класу.

Одне з головних завдань асистента вчителя — підтримувати мотивацію дитини, максимально створювати ситуації успіху, збільшувати участь у колективній та груповій формі роботи, сприяти розвитку її самостійності.

Тож логічно постають запитання:

  • чи можна передбачити наперед, складаючи річний план, рівні такої підтримки?
  • як підтримка змінюватиметься, коригуватиметься?
  • коли і скільки зустрічей команди фахівців має відбутися і які питання вона розглядатиме?

Зрештою, навіть на місяць не можна запланувати, який обсяг корекційної підтримки буде потрібен. Тож, як засвідчує міжнародний досвід, найголовніший документ планування роботи з дитиною та моніторингу її досягнень — це індивідуальна програма розвитку (ІПР), яка:

  • розроблена групою фахівців
  • постійно переглядається
  • коригується за необхідності.

Посадові обов’язки асистента вчителя

Обов’язки асистента вчителя визначають у посадовій інструкції, яку слід виписати дуже чітко, ураховуючи потреби дитини та специфіку супроводу.

Асистент вчителя може використовувати різні форми спостереження (щоденник спостереження) як інструмент вивчення динаміки розвитку учня.

На жаль, деколи відбувається підміна функцій, зокрема нав’язування асистенту функцій спеціального педагога.

Зауважте!

За реалізацію корекційно-розвиткової складової ІПР відповідають спеціальні педагоги (вчителі-дефектологи, реабілітологи), які здійснюють моніторинг досягнень у відповідній сфері розвитку, і рекомендують педагогам (вчителю й асистенту) необхідні адаптації та стратегії допомоги учню

Які будівельні норми дотримати, щоб створити безперешкодний доступ до закладу освіти

Склад команди психолого-педагогічного супроводу

Поурочне планування

Поурочне планування обов’язково відбувається спільно (вчитель–асистент вчителя) з обговоренням стратегій залучення дитини з ООП до групової форми роботи (і що для цього необхідно), та на якому етапі уроку ефективною буде індивідуальна робота з асистентом.

 зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді