Програма «Дошкільнятам — освіту для сталого розвитку»

Що у програмі для дітей 3-6 років «Дошкільнятам – освіту для сталого розвитку»

«Дошкільнятам – освіту для сталого розвитку» — це завершений цикл для малюків 3-6 років із трьох курсів, що інтегрується з будь-якими програмами, за якими вже працюють заклади дошкільної освіти (наприклад, програми «Дитина» або «Українське дошкілля»).

Художньо-естетичний напрям: ПРИКЛАДИ ЗАВДАНЬ

Програму «Дошкільнятам – освіту для сталого розвитку» напрацювали експертки громадської організації «Вчителі за демократію та партнерство» Олена Пометун та Наталія Гавриш. Програму рекомендувало для запровадження МОН України і сьогодні за нею працюють вже кілька сотень закладів дошкільної освіти.

Сталий розвиток (англомовний оригінал терміну «sustainable development») — це розвиток, що дозволяє людям, які живуть сьогодні, задовольнити свої потреби, але не ставить під загрозу здатність майбутніх поколінь також задовольнити власні потреби.

Йдеться про потреби людей у такому:

 • їжі
 • питній воді
 • чистому повітрі
 • комфортних житлових умовах
 • забезпеченні їхніх прав і свобод
 • мирному співіснуванні
 • доступі до культурних цінностей і традицій тощо.

Важливо не тільки інформувати про сталий розвиток, а формувати нові моделі поведінки і звички дітей. Діти мають не тільки знати, наприклад, про необхідність економити папір для збереження дерев і можливість його вторинної переробки, а й ощадливо його використовувати та разом з дорослими відносити паперові відходи до пунктів прийому макулатури.

Змістове наповнення програми «Дошкільнятам — освіту для сталого розвитку»

Підґрунтям для формування свідомого та відповідального ставлення до власної поведінки, стилю життя, готовності до ефективної взаємодії є природна активність дітей, їх бажання брати участь у спільній справі, небайдужість до чужої біди.

Діти залюбки долучаються до спільної діяльності, особливо, коли вона дає їм можливість відчути власну значимість, виявити самостійність у вирішенні проблеми. А через дітей і їхні батьки та самі педагоги оволодівають життєво важливими навичками екологічно-, економічно- й соціально доцільної поведінки, без якої неможливе створення та існування суспільства, що передбачає комфортне існування людей сьогодні, дбаючи і про таке ж комфортне майбутнє для наступних поколінь.

Структура кожного з курсів визначається трьома основними темами (модулями), засвоєння яких розраховано орієнтовно на 18 тижнів у старших дошкільників та на 27 тижнів у двох молодших вікових групах. Вивчення кожної теми передбачає опрацювання трьох підтем, що складають її зміст.

Узагальнений зміст всієї програми поданий у таблиці.

Зміст програми «Дошкільнятам – освіту для сталого розвитку»

Курси

Теми

Підтеми

Курс «Діємо разом» для дітей 4-го року життя

1. Спілкування

1.1. Люди, які мене оточують

1.2. Мої товариші по групі

1.3. Мої друзі

2. Моє здоров’я

2.1. Мої рухи

2.2. Здорове харчування

2.3. Чистота навколо мене

3.Здоров’я природи

3.1. Дбайливі господарі і господарки

3.2. Мої друзі — пташки

3.3. Мої подарунки

Курс «Маленькі люди великої планети» для дітей 5-го року життя

1.Спілкування

1.1.Звернення і запрошення до дії

1.2.Допомога і подяка за неї

1.3.Виконання ролі у грі

2. Ресурси

2.1.Спільна гра з іграшками, які є

2.2.Збереження і раціональне використання води

2.3.Збереження тепла у приміщенні

3.Природа – наш друг

3.1.Догляд за рослинами — допомога природі

3.2.Вживання рослинної їжі

3.3.Збереження навколишнього середовища

Курс «Дошкільнятам про сталий розвиток» для дітей 6-го року життя

1. Спілкування

Привітання

Допомога і підтримка

Подяка

2. Ресурси

Мої іграшки

Папір – наше спільне багатство

Вода – наше спільне багатство

3. Подарунок

Подарунки – від природи

Слово в подарунок

Дарувати радість

Вибір тем орієнтований на взаємодоповнюючі сфери сталого розвитку: соціальну, економічну та екологічну й є традиційним для освіти для сталого розвитку. Адже приблизно ті самі теми пропонуються для опанування в школі і навіть у програмах для дорослих. Однак одночасно він адаптований під потреби і можливості дітей дошкільного віку.

Програмова діяльність спрямована на поступове (через багаторазове повторення) формування у дітей звичних моделей поведінки, які вони обиратимуть протягом подальшого життя у подібних ситуаціях. Зміни у поведінці також обумовлюють і відповідні зміни у свідомості дітей, виникнення ціннісного ставлення до питань сталого розвитку нашої країни та людства як до особистісно важливих, формують здатність і бажання діяти у цьому напрямі.

Як підготувати дитину до школи: ПОРАДИ

Передбачені програмою дії спрямовані на:

 • покращення стосунків між дітьми та іншими людьми
 • підтримку морального і психологічного клімату в групі
 • розумне споживання енергії та води
 • зменшення марних витрат сировини
 • зміцнення власного здоров’я тощо.

Для чіткого планування роботи з формування поведінки дітей у кожній темі/підтемі програма передбачає опанування дітьми (з доведенням до рівня звичної поведінки) двома діями.

Програма «Дошкільнятам — освіту для сталого розвитку»Приклади цього тематичного планування подані у таблиці «Звичні моделі поведінки дітей, що формуються у програмі (приклади з різних ресурсів)»

У змісті кожної з тем виокремлено ідеї, які мають бути донесені до дітей, мовні формули, що відбивають їх смисли, та дії, які опановуються дітьми та автоматизуються у вигляді звичних моделей поведінки.

Дуже важливо постійно стимулювати дітей до виконання дій, заохочувати до їх систематичного виконання і повторення, а також пошуку нових продуктивних моделей поведінки. Саме повторення цих дій протягом двох тижнів дозволяє сформувати в дітей сталу звичку – модель поведінки, яка потім стає складовою їх повсякденного способу життя.

В межах вивчення кожної теми є вступний і підсумковий аудит – невеличке самостійне дослідження дітьми власної поведінки.

Структура тематичного дня

Опанування кожної з підтем потребує два тижні у дітей 5-го року життя і по три – в інших вікових групах. Кожен такий цикл починається тематичним днем, який спрямовано на введення дітей в тему і початок формування у них названих дій.

Структура тематичного дня передбачає типові організаційні складники, в усіх вікових групах:

 • ранкові заходи
 • інтегроване заняття
 • відпрацювання опановуваних дій у другій половині дня.

Ранкові заходи тематичного дня будуються за звичною для дітей схемою, проте можуть бути пов’язані з темою дня вже на цьому етапі. Наприклад, під час прийому дітей вихователь проводить коротке спілкування з батьками і представляє тему дня (його гасло). З темою дня може бути пов’язано проведення ранкової гімнастики, ранкові ритуали або інші види дитячої активності.

Кульмінацією першої половини дня є спеціально організоване заняття, інтегроване по суті, що поєднує декілька освітніх ліній з пріоритетом однієї з них.

Мета заняття (його очікувані результати) полягає в тому, щоб діти навчились:

 • пояснювати значення опрацьовуваних дій
 • розповідати про порядок (операції) з виконання дії
 • обґрунтовувати необхідність діяти саме так
 • виконувати пропоновані дії на основі отримання первинного досвіду їх використання.

Заняття орієнтовані на 20-25 хвилин. У кожному курсі для допомоги вихователю автори курсу підготували тексти та ілюстрації. Ці матеріали допомагають дітям уявити собі бажані / не бажані моделі поведінки і розвивають критичне мислення та творчість дітей, їх розумову та мовленнєву активність.

Програма «Дошкільнятам — освіту для сталого розвитку»Скачайте приклади ілюстративних матеріалів для різних занять з фрагментами відповідної методики.

Робота на заняттях і під час прогулянок у другій половині дня передбачає:

 • ігрові вправи із заданим сюжетом
 • рухавки
 • експерименти
 • досліди
 • ігри з лялькою
 • вправи на ігровому полі
 • дидактичні ігри з окресленою послідовністю дій, відповідними ритуалами
 • групову роботу мовленнєвого чи художньо-предметного змісту в командах по 3-6 осіб
 • «озвучування» мультфільму (для засвоєння доцільних дій і мовленнєвих формул)
 • театралізовані ігри — розігрування сюжетів за допомогою лялькового театру чи театру іграшок або настільного театру та ін.

Найкраще провести тематичний день у понеділок.

Олена Пометун, член-кореспондент НАПН України, д-р пед. наукзміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді