Порядок створення груп подовженого дня

Оглянемо механізм утворення та функціонування ГПД за Порядком створення груп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти. Також дізнайтеся про діяльність ГПД під час війни.

Порядок визначає:

Як провести тарифікацію педагогів

Групи продовженого дня під час війни

У деяких школах, що знаходяться у безпечніших регіонах на запит батьків запрацювали групи продовженого дня. Однак, зважаючи на воєнний стан, заради безпеки дітей, їхня кількість у таких групах обмежена.

Заняття можуть проводити у більш невимушеній атмосфері, ніж під час уроків.

Група може працювати протягом шести годин – з 12 до 18 години. В цей час діти обідають, гуляють, займаються творчістю, виконують домашні завдання.

Обов'язковою вмогою є наявність укриття.

Умови створення груп подовженого дня

ГПД створюють для:

 • організації навчальної і пізнавальної діяльності учнів (вихованців)
 • організації дозвілля учнів (вихованців)
 • надання кваліфікованої допомоги учням (вихованцям) у підготовці до уроків і виконанні домашніх завдань
 • збереження та зміцнення здоров’я учнів (вихованців), формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя
 • формування в учнів (вихованців) ключових компетентностей, необхідних для успішної життєдіяльності та самореалізації особистості.

Фінансування ГПД здійснюється:

 • за кошти засновника
 • з інших джерел, не заборонених законодавством.

Оплата праці вихователя ГПД — відповідно до законодавства.

ГПД створюють, якщо є:

 • письмові звернення батьків чи інших законних представників учнів (вихованців)
 • рішення засновника ЗЗСО (на підставі звернень)
 • необхідна матеріально-технічна база
 • умови для організації харчування учнів (вихованців)

Також засновник закладу ЗЗСО може створювати умови для організації денного відпочинку (сну) в ГПД, сформованої з учнів 1-го класу.

За необхідності можна утворювати ГПД:

 • для дітей з особливими освітніми потребами
 • інклюзивні.
Створення інклюзивних та спеціальних груп подовженого дня

На підставі рішення засновника директор закладу освіти видає наказ про організацію діяльності групи подовженого дня.

Наповнюваність ГПД

Рішення про встановлення меншої чисельності учнів (вихованців) ГПД приймає директор ЗЗСО за погодженням із засновником закладу.

Під час громадського обговорення проекту враховано пропозицію визначити кількість учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах подовженого дня:

 • одна–три дитини з числа дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, затримкою психічного розвитку, зниженим зором чи слухом, легкими інтелектуальними порушеннями тощо
 • не більш як двоє дітей із числа дітей сліпих, глухих, з тяжкими порушеннями мовлення, у тому числі з дислексією, розладами спектра аутизму, іншими складними порушеннями розвитку (порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату в поєднанні з інтелектуальними порушеннями чи затримкою психічного розвитку) або тих, що пересуваються на візках.

Прийом до ГПД

Заяви про зарахування учнів (вихованців) до ГПД приймають на початку кожного навчального року, як правило, до 5 вересня.

Зараховує до ГПД і відраховує з неї директор закладу, видаючи наказ на підставі відповідної заяви батьків.

Різниця у віці учнів (вихованців), зарахованих до ГПД, не може перевищувати двох років.

У ЗЗСО у сільській, гірській місцевості, де здійснюється підвіз учнів шкільним автобусом, можуть утворюватися ГПД для дітей різних вікових груп.

Відповідальність

Відповідальними за життя та здоров’я учнів (вихованців) під час їх перебування в ГПД є:

 • директор ЗЗСО
 • заступник директора
 • вихователь
 • інші педагогічні працівники.

За збереження навчального обладнання відповідальні вихователь та інші педагоги.

Режим роботи групи подовженого дня

Режим роботи ГПД та організацію освітнього процесу схвалює педагогічна рада і затверджує директор закладу.
Тривалість перебування учнів (вихованців) у ГПД становить не більше 6 год/день.

У режимі роботи ГПД передбачають:

режимний момент

тривалість

 • прогулянки на відкритому повітрі

не менше 1 год 30 хв

 • харчування

не менше 30 хв

не більше 1 год

 • спортивно-оздоровчі заняття

не менше 1 год

 • заняття в гуртках, секціях, екскурсії

За підсумками обговорення до режиму включено виконання суспільно-корисної праці

Задля профілактики стомлюваності, порушення статури, зору учнів (вихованців) початкових класів необхідно кожні 15 хв заняття проводити:

 • фізкультхвилинки
 • гімнастику для очей.

Планування роботи вихователя ГПД

Вихователь працює з учнями (вихованцями) відповідно до щоденного плану роботи вихователя, який, як правило, включає:

 • прогулянку
 • самопідготовку
 • виховні бесіди
 • дидактичні та рольові ігри тощо.

План роботи вихователя ГПД:

 • погоджує заступник директора з виховної роботи
 • затверджує керівник закладу.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді