Циклограма діяльності директора ЗДО на весну

Важливі справи на весну

Важливі справи березня

 

Циклограма на березеньзбережіть таблицю

 

Управлінська діяльність

Перевірити:

 

⇒ дотримання працівниками графіка роботи

⇒ своєчасність внесення батьками плати за харчування дітей

Проаналізувати мережу груп та кількість дітей у них, визначити наявність вільних місць і скласти орієнтовну мережу груп на 20__/20__ навчальний рік

Подати до атестаційної комісії закладу підготовлені характеристики діяльності педагогічних працівників у міжатестаційний період

Провести підсумкове засідання атестаційної комісії

Видати накази про:

результати атестації педагогічних працівників у поточному навчальному році

за потреби

⇒ проведення місячника з благоустрою території закладу

⇒ виконання вимог Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у весняно-літній період

⇒ заходи пожежної безпеки у весняно-літній період

⇒ заходи з підготовки та експлуатації спортивних споруд у весняно-літній період

⇒ стан роботи з профілактики дитячого травматизму, охорони життя та здоров’я дітей

⇒ організацію розроблення та перегляду окремих видів документів з охорони праці

⇒ результати тематичного (комплексного) вивчення стану освітнього процесу (відповідно до річного плану роботи)

⇒ проведення Дня охорони праці

⇒ підготовку до проведення Дня відкритих дверей

Підготувати проект письмового повідомлення про можливе наступне вивільнення працівників, які працюють у закладі, у зв’язку зі скороченням кількості груп, штатних одиниць тощо

Охорона праці та безпека життєдіяльності

Перевірити стан:

⇒ охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі

⇒ профілактичної роботи з батьками щодо запобігання дитячому травматизму

Проаналізувати виконання працівниками Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей

Методична діяльність

Підготувати:

⇒ документи (клопотання, атестаційні листи) щодо присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічних звань

⇒ довідку про організацію та результативність гурткової роботи

⇒ уточнені списки дітей, які підуть до першого класу

Скласти план підготовки до Дня відкритих дверей

Надати допомогу педагогам з питань планування освітньої роботи з дітьми на квітень

Погодити плани роботи вихователів, музичних керівників, інструкторів з фізкультури, керівників гуртків на квітень

Організувати ознайомлення батьків дітей старших груп з порядком:

⇒ приймання дітей до першого класу початкової школи

⇒ конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)

Вивчити організацію та результативність гурткової роботи

Організувати відзначення:

⇒ Міжнародного жіночого дня — 8 Березня

⇒ Шевченківських днів

⇒ Міжнародного дня театру

Освітня діяльність

Провести заходи, присвячені:

⇒ Міжнародному жіночому дню — 8 Березня

⇒ Шевченківським дням

⇒ Міжнародному дню театру

Підготуватися до проведення Дня відкритих дверей

Провести збори для батьків, діти яких підуть до першого класу, за участі вчителів початкової школи

Провести роботу з дітьми шостого року життя та їхніми батьками щодо профілактики шкільної дезадаптації майбутніх першокласників

Медичне обслуговування та організація харчування

Перевірити дотримання санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічного режиму в кожній групі

Провести роз’яснювальну роботу серед батьків про необхідність своєчасного оформлення медичної карти дитини для школи (ф. 026/о)

Оформити:

⇒ контрольну карту диспансерного нагляду (ф. 030/о)

за потреби

⇒ індивідуальні карти імунізації дітей (ф. 063-1/о)

Проконтролювати проходження працівниками закладу обов’язкових профілактичних медичних оглядів

 

 

Важливі справи квітня

 

Циклограма на квітеньзбережіть таблицю

 

Управлінська діяльність

Організувати проведення місячника з благоустрою території закладу

Затвердити графік проведення випускних ранків для дітей старших груп

Проаналізувати мережу груп та кількість дітей у них, визначити наявність вільних місць і скласти орієнтовну мережу груп на 20__/20__ навчальний рік

Підготуватися до звітування керівника закладу на загальних зборах (конференції)

Видати накази про:

⇒ стан харчування дітей 

за потреби

⇒ стан захворюваності дітей у І кварталі 20__ року

⇒ проведення практичного тренінгу з евакуації дітей та працівників

⇒ підготовку та проведення Тижня охорони праці й безпеки життєдіяльності

⇒ проведення комплексного (тематичного) вивчення стану роботи з питань, визначених річним планом роботи

⇒ результати оперативного контролю з питань організації додаткових освітніх послуг

⇒ проведення анкетування батьків дітей 5-річного віку для визначення відвідування їхніми дітьми закладу протягом літнього періоду

⇒ присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів), педагогічних звань педагогічним працівникам за результатами атестації

⇒ проведення щорічної акції з благоустрою «За чисте довкілля»

⇒ організацію літнього оздоровлення дітей у закладі

Затвердити примірне двотижневе меню на літній період, погодити його з відповідним територіальним органом санітарного нагляду

Охорона праці та безпека життєдіяльності

Проаналізувати готовність колективу до дій в екстремальних ситуаціях

Проконтролювати своєчасність проведення інструктажів з охорони праці

Підготувати:

⇒ довідку про стан дитячого травматизму у І кварталі 20__ року

за потреби

⇒ звіт про проведення Дня цивільного захисту й Тижня охорони праці та безпеки життєдіяльності

Методична діяльність

Погодити

⇒ сценарії випускних ранків

⇒ плани роботи вихователів, музичних керівників, інструкторів з фізкультури, керівників гуртків на травень

Проаналізувати рівень освіченості, розвиненості та вихованості дітей випускних груп відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти

Провести анкетування батьків дітей п’ятирічного віку для визначення місця подальшого отримання освіти їхніми дітьми

Скласти:

⇒ план проведення Дня цивільного захисту

за потреби

⇒ план проведення Дня відкритих дверей

Створити робочі групи з розроблення річного плану роботи закладу на новий навчальний рік

Внести зміни до плану роботи закладу на літній оздоровчий період

Освітня діяльність

Провести збори для батьків, діти яких підуть до першого класу, за участі учителів початкової школи

Ознайомити батьків із правилами приймання дітей до закладів загальної середньої освіти та розмістити їх на інформаційних стендах у куточках для батьків дітей випускних груп

Медичне обслуговування та організація харчування

Проаналізувати:

⇒ виконання норм харчування дітей у І кварталі 20__ року

⇒ стан захворюваності дітей у І кварталі 20__ року

⇒ проходження дітьми старших груп обов’язкових медичних оглядів перед вступом до школи

Скласти:

⇒ звіт про стан захворюваності дітей у І кварталі 20__ року

⇒ звіт про виконання норм харчування дітей у І кварталі 20__ року

⇒ список працівників закладу, які підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам у ІІ кварталі 20__ року

⇒ примірне двотижневе меню на літній період

Сформувати картотеку страв відповідно до примірного двотижневого меню на літній період

Перевірити дотримання санітарно-гігієнічних вимог прибирання дитячих майданчиків

Подати до відповідного органу управління освітою звіт про виконання норм харчування дітей у І кварталі 20__ року

Подати до відповідного органу управління освітою та органу охорони здоров’я звіт про стан захворюваності дітей у І кварталі 20__ року

Важливі справи травня

 

Циклограма на травеньзбережіть таблицю

 

Управлінська діяльність

Провести засідання педагогічної ради

Проконтролювати своєчасність оплати батьками за харчування дітей

Перевірити стан виконання ухвалених управлінських рішень

Обговорити з батьківським комітетом результати роботи за навчальний рік та визначити основні завдання діяльності на 20__/20__ навчальний рік

Узагальнити результати анкетування батьків дітей п’ятирічного віку щодо відвідування їхніми дітьми закладу протягом літнього періоду

Повідомити батьків про мережу груп на літній період

Видати накази про:

⇒ підготовку та організацію літнього оздоровлення дітей у закладі

за потреби

⇒ запобігання харчовим отруєнням та інфекційним захворюванням дітей у літній період

⇒ організацію харчування дітей у літній період

⇒ мережу груп на літній період та режим їх роботи

⇒ підсумки корекційної роботи з дітьми, які відвідують заклад (для закладів компенсуючого типу)

⇒ підготовку закладу до нового навчального року

⇒ призначення виконуючого обов’язки директора на час його відпустки

⇒ надання відпусток педагогічним працівникам і виплату їм допомоги на оздоровлення

Подати до відповідного органу управління освітою

⇒ перелік вакансій на наступний навчальний рік

⇒ заявку на направлення молодих спеціалістів до закладу

⇒ копію наказу про надання відпусток педагогічним працівникам і виплату їм допомоги на оздоровлення

Охорона праці та безпека життєдіяльності

Ознайомити педагогічних працівників із правилами організації безпеки життєдіяльності дітей у літній період

Проконтролювати, чи відповідають приміщення та територія закладу вимогам охорони праці, безпеки життєдіяльності

Перевірити ведення документації з охорони праці та безпеки життєдіяльності

Методична діяльність

Проаналізувати роботу закладу у 20__/20__ навчальному році

Створити творчу групу з підготовки проекту плану роботи закладу на 20__/20__ навчальний рік

Підготувати методичні рекомендації щодо літнього оздоровлення вихованців, зокрема щодо:

⇒ системи загартування дітей усіх вікових груп

⇒ організації рухової активності дітей протягом дня

⇒ забезпечення питного режиму для збереження здоров’я дітей

Розробити пропозиції щодо:

⇒ організації гурткової роботи на 20__/20__ навчальний рік

⇒ орієнтовної мережі груп на 20__/20__ навчальний рік

Вивчити рівень готовності дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання

Освітня діяльність

Організувати відзначення Дня пам’яті та примирення, Дня матері, Міжнародного дня сім’ї

Провести випускні ранки

Медичне обслуговування та організація харчування

Скласти примірне двотижневе меню на літньо-осінній період

Сформувати картотеку страв відповідно до примірного двотижневого меню на літньо-осінній період

Оформити стенд із рекомендаціями щодо організації літнього оздоровлення дітей

Підготувати графік видачі їжі з харчоблоку на літній період

Перевірити, чи відповідають приміщення і територія закладу санітарно­гігієнічним нормам, зокрема:

⇒ обстежити трав’яний покрив території закладу, стан зелених насаджень

⇒ проконтролювати, чи немає на території закладу отруйних рослин та грибів або рослин, що можуть викликати алергічні реакції

Повідомити батьків про порядок проходження медичного огляду перед вступом їхніх дітей до школи та про оформлення відповідних документів

 

 

 

 зміст

Центральна частина статичний блок 2