У планах керівника дошкільного закладу — оперативний контроль always

Оперативний контроль у дошкільному закладі — процес складний, значний за обсягом і при цьому може бути непомітний сторонньому оку

Оперативний контроль — це не констатація фактів, а їх вивчення:

 • порівняння
 • узагальнення
 • аналізування
 • пошук причин проблеми.

Якщо у ході підсумкового контролю аналізують результати педагогічної діяльності, то під час оперативного перевіряють її процесуальну сторону.

Вихідні та робочі 2020

Цей вид контролю відіграє випереджувальну роль — на виявлення загроз для кінцевих результатів діяльності закладу. Для цього:

 • вивчають стан роботи педагогічного колективу та окремих вихователів
 • опрацьовують щоденну інформацію про хід і результати педагогічного процесу, виявляють причини, що порушують його
 • перевіряють виконання попередніх пропозицій, рішень тощо.

Види оперативного контролю

Оперативний контроль також називають щоденним або поточним.

За метою він може бути попереджувальним або порівняльним.

Попереджувальний контроль

Тут завдання — запобігти недолікам, недоробкам, упущенням, дібрати найраціональніші методи роботи, а відтак — підвищувати рівень керівництва.

Головний зміст попереджувального контролю — перевірити, чи готовий вихователь до:

 • застосування форм роботи з дітьми (занять, прогулянок, праці тощо)
 • проведення заходів, визначених у річному плані.

При цьому завідувач звертається до таких прийомів, як:

 • бесіда
 • практична допомога у плануванні, складанні конспектів занять тощо
 • перевірка плану на наступний день.

Так, перевірка плану дає змогу з’ясувати:

 • які методичні прийоми обрано для заняття
 • чи доцільно дібрано дидактичний матеріал тощо.

Побесідувавши з вихователями напередодні «Тижня безпеки», керівник з’ясовує, як враховано методичні рекомендації вихователя-методиста під час планування заходів.

Порівняльний контроль

Порівняльний контроль проводять, щоби зіставити результати роботи вихователів за розділами програми.

Так керівник ДНЗ виявляє різницю у роботі вихователів паралельних груп чи двох вихователів однієї групи і підказує, які методи та прийоми найліпші, допомагає виробити єдиний підхід.

Планування оперативного контролю

Оперативний контроль є підґрунтям для проведення підсумкового, тематичного та фронтального контролю (комплексного вивчення). Тому він має бути плановим, раціонально розподіленим за часом та зафіксованим у діловій документації керівника.

Циклограма контролю

Для контролю добирають найважливіші на відповідному етапі питання, вивчення яких допомогло б у виконанні річних завдань. Фіксують їх у циклограмі контролю за якістю та результативністю освітньої роботи.

Оскільки окремі напрями — організаційно-правовий, методичний, матеріально-технічного забезпечення, медобслуговування, харчування дітей тощо — містять багато питань, то їх зазвичай включають до циклограми контролю за якістю та результативністю освітньої роботи.

Плануйте 6–7 питань оперативного контролю на місяць, враховуючи зміст тематичного, підсумкового та фронтального видів контролю.

А щоб один вид контролю не дублював інший, у циклограмі визначте мету проведення всіх видів контролю, враховуючи завдання основних ліній розвитку дітей, що зазначені у Державній базовій програмі розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

Завдяки циклограмі керівник не випустить з поля зору жодного важливого питання, своєчасно узагальнить зібрану інформацію і ухвалить відповідні рішення.

Схематичний план контролю

Щоб раціонально розподілити оперативний контроль за часом, плануйте та фіксуйте його проведення схематично. Для цього щомісяця відповідно до циклограми контролю розробляйте схематичний план контролю.

Під час педагогічного аналізу у межах контролю:

 • оцінюють роботу за день, тиждень (щонайбільше — місяць)
 • виявляють ті чи ті відхилення у ході освітнього процесу
 • установлюють причини відхилень фактичного рівня компетентностей дітей
 • вивчають педагогічні умови, створені у групі для роботи з дітьми конкретного віку (наявність та стан дидактичних матеріалів, посібників, іграшок тощо)
 • зауважують на трудовій дисципліні вихователів, помічників вихователя, стилі їхніх взаємовідносин
 • визначають санітарний стан приміщень
 • з’ясовують виконання розпорядку дня.

За підсумками оперативного контролю корегують педагогічну діяльність з огляду на пропозиції та зауваження, озвучені під час вивчення питань.

За результатами оперативного контролю організовують обговорення на засіданнях педагогічних рад, нарадах і профспілкових зборах.

Організація оперативного контролю

Навантаження на завідувача дошкільного закладу під час підготовки та проведення контролю досить велике, адже крім вивчення змісту освітнього процесу, що є пріоритетним, необхідно:

 • оцінити стан:

‑ матеріально-технічного

‑ методичного забезпечення

‑ медичного обслуговування

 • сприяти організації:

‑ якісного харчування дітей

‑ плідній роботі з сім’єю, школою, громадськістю

 • проводити самоаналіз управлінської діяльності.

Тому варто розділяти питання оперативного контролю на підпункти і визначити, хто за який відповідає.

Приміром

Проводячи оперативний контроль на тему «Раціональність та ефективність організації праці у природі», вихователь-методист може проаналізувати календарне планування та організацію чергування в куточку природи, а завідувач — вивчити особливості проведення колективної праці у природі

Якщо оперативним контролем необхідно охопити більшість груп, то можна визначити, в яких групах стан роботи вивчатиме завідувач, а в яких — вихователь-методист

Кожний захід оперативного контролю завжди спрямований на мобільне вивчення певного питання.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді