Виявлення та протидія домашньому насильству відносно дітей

Перелік діагностичних методик щодо виявлення та протидії домашньому насильству + Методичні рекомендації про їх застосування психологічною службою в системі освіти

Перелік діагностичного інструментарію з виявлення та протидії домашньому насильству відносно дітейзатв. вченою радою Українського НМЦ практичної психології і соціальної роботи НАПН України (протокол № 9 від 13.09.2018)

Домашнє насильство — це діяння (дії або бездіяльність) фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняються в сім’ї чи в межах місця проживання або між родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають (проживали) однією сім’єю, але не перебувають (не перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживає (проживала) особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому самому місці, що й постраждала особа, а також погрози вчинення таких діянь.

Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

4 види домашнього насильства

Домашнє насильство — найбільш розповсюджена форма порушення прав людини, без подолання якого складно створити умови, сприятливі для самореалізації здобувачів освіти, реалізації принципів рівних прав, свобод і можливостей.

⇒ Запобігання та протидія насильству: Методрекомендації

Розрізняють 4 види домашнього насильства:

вид

форма прояву

 • економічне
 • умисне позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна, коштів чи документів або можливості користуватися ними
 • залишення без догляду чи піклування
 • перешкоджання в отриманні необхідних послуг з лікування чи реабілітації
 • заборону працювати
 • примушування до праці
 • заборону навчатися та інші правопорушення економічного характеру
 • психологічне
 • словесні образи, погрози, зокрема й щодо третіх осіб
 • приниження, переслідування, залякування, інші діяння, спрямовані на обмеження волевиявлення особи
 • контроль у репродуктивній сфері

якщо такі дії або бездіяльність викликали у постраждалої особи побоювання за свою безпеку чи безпеку третіх осіб, спричинили емоційну невпевненість, нездатність захистити себе або завдали шкоди психічному здоров’ю особи

 • сексуальне
 • будь-які діяння сексуального характеру, вчинені стосовно повнолітньої особи без її згоди або стосовно дитини незалежно від її згоди, або в присутності дитини
 • примушування до акту сексуального характеру з третьою особою
 • інші правопорушення проти статевої свободи чи статевої недоторканості особи, зокрема й стосовно дитини або в її присутності
 • фізичне
 • ляпаси, стусани, штовхання, щипання, шмагання, кусання
 • незаконне позбавлення волі
 • нанесення побоїв, мордування, заподіяння тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості
 • залишення в небезпеці
 • ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані
 • заподіяння смерті
 • вчинення інших правопорушень насильницького характеру

Діагностика задля виявлення й протидії домашньому насильству

Захист дітей від жорстокості, насильства та попередження злочинів проти них буде ефективним, якщо звертатися до:

 • міждисциплінарної взаємодії
 • комплексного та системного впливу на всіх учасників освітнього процесу.

Працівники психологічної служби системи освіти — практичний психолог і соціальний педагог — мають застосовувати комплекс психодіагностичних методик задля виявлення домашнього насильства та протидії цьому явищу.

⇒ Завдання психологічної служби на 2018/2019 навчальний рік

Діагностика — це виявлення причин труднощів у навчанні, інтелектуальному розвитку, соціально-психологічній адаптації; вивчення та визначення індивідуальних особливостей динаміки розвитку особистості, потенційних можливостей в освітньому процесі, професійному самовизначенні.

⇒ Зразок соціального паспорта класу

Серед функцій психологічної служби системи освіти — робота:

 • діагностично-прогностична
 • психолого-педагогічне вивчення чинників становлення особистості, її індивідуального розвитку
 • просвітницько-профілактична
 • поширення психологічних знань
 • виявлення фактів порушення прав дитини
 • вжиття заходів щодо подолання негативних чинників, які впливають на життєзабезпечення дитини, її моральний та соціальний розвиток, профілактика та запобігання негативним впливам

Діагностичний блок формують так, аби якнайшвидше визначити:

 • суть проблеми
 • вплив перенесеного насильства на емоційний стан та особистість
 • особистісні особливості та потреби.

Психодіагностика в діяльності практичного психолога та соціального педагога спрямована на інформаційне та прикладне забезпечення процесу супроводу навчання, розвитку й виховання здобувачів освіти.

Психодіагностичні дані необхідні для:

 • складання соціально-психологічного портрету дитини — опису її:
  • особливостей розвитку та взаємодії з сім’єю, оточенням, довкіллям
  • потенційних можливостей і труднощів
 • визначення цілей та завдань, стратегій надання підтримки дітям, що мають труднощі в:
  • навчанні
  • спілкуванні
  • психічному самопочутті
 • вибору засобів і форм психологічного супроводу здобувачів освіти відповідно до властивих їм особливостей навчання й спілкування.

⇒ Психолого-педагогічна характеристика на учня

Організація психодіагностичної діяльності заснована на чотирьох принципах.

Принципи організації психодіагностичної діяльності

 • відповідність обраного діагностичного підходу, конкретної методики цілям психологічної діяльності (цілям і завданням ефективного супроводу)

⇒ застосовані методики мають виявляти саме ті психологічні особливості дитини, знання яких необхідні для:

 • побудови ефективної взаємодії
 • використання ефективних стратегій навчання та розвитку
 • надання якісних психологічних послуг

⇒ діагностичний інструментарій спрямовано на вивчення психолого-педагогічного статусу дитини, що відображає:

 • психологічні характеристики поведінки, освітньої діяльності, спілкування
 • особистісні особливості дитини, які суттєво впливають на процес навчання й розвитку на різних вікових етапах
 • прогностичність застосовуваних методів

⇒ результати діагностування мають давати змогу:

 • прогнозувати розвиток психічних функцій
 • запобігати ймовірним труднощам
 • розвитковий потенціал методу

⇒ можливість отримання розвиткового ефекту в процесі вивчення й побудови на його основі програм розвитку

 • економічність організаційних затрат

⇒ для діагностування добирають методику:

 • коротку за змістом
 • багатофункціональну, яку можна проводити як фронтально, так і індивідуально
 • легку в обробленні
 • однозначну в оцінюванні отриманих даних

Практичний психолог, проводячи дослідження:

 • залишається неупередженим, щоб його особисте ставлення не вплинуло на інтерпретацію результатів
 • зберігає конфіденційність отриманих результатів
 • формулює результати вивчення особливостей розвитку дитини мовою, зрозумілою і педагогам, і батькам.

Зауважте!

Працівник психологічної служби не має права надавати інформацію про результати психодіагностики третім особам, якщо на це не має згоди учасника освітнього процесу

Індикатори домашнього насильства

Діагностувати наявність неадекватних взаємин, пов’язаних із домашнім насильством у сім’ї, можна за загальними індикаторами — вони проявляються у переживаннях та поведінці дитини.

10 загальних індикаторів домашнього насильства

Страхи

⇒ дитина переживає почуття страху, що може виявлятися по-різному — від замкненості у собі й пасивності до насильницької поведінки

Зовнішні прояви поведінки

⇒ вразливість і відсутність контролю над ситуацією у родині призводять до прояву в дитини впертості та мовчазливості у поведінці або ж до агресивної поведінки

Нездатність виразити почуття вербально

⇒ дитина не може виразити свої почуття та емоції вербально, тому наслідує дорослих, сприймаючи насильство як спосіб, яким доцільно вирішувати конфлікти й проблеми

Залучення у конфлікт між батьками

⇒ дитина настільки заглиблена в боротьбу між батьками, прагне зупинити потік насильства і конфліктів, що не може відокремити свою індивідуальність від особистостей батьків

«Захисник матері»

⇒ дитина, залучена у сімейний конфлікт, намагається захистити матір, проти якої спрямований потік агресії

Розчарування

⇒ через високий рівень напруги у родині дитина переживає постійний стрес, тому вона часто засмучена, розчарована, легко втрачає самообладання навіть за найменших труднощів

Почуття виправданої жорстокої поведінки

⇒ аби уникнути усталення негативної налаштованості дитини щодо батька, мати намагається пояснити, виправдати насильницькі дії в сім’ї

Почуття непотрібності

⇒ дитина набула почуття непотрібності, занедбаності, оскільки батьки забагато сил та енергії віддають конфлікту, а натомість мало часу й сил — дитині

таке мислення може призводити до спроб суїциду

Ізоляція

⇒ у сім’ях, де насильство застосовують як засіб виховання, відкрито про це говорять, тому деякі діти вважають, що у них не все гаразд лише тому, що їхня родина відрізняється від інших

Суперечливі почуття щодо батьків

⇒ дитина, яка уникає сім’ї, втікає з дому, при цьому нерідко відчуває сильні теплі почуття до батьків, захищає їх, намагається виправдати, незважаючи ні на які аргументи

Щоб виявити рівень насильства у сім’ї, також варто провести бесіду і змоделювати ігрові ситуації з дитиною. Помітивши тривожні ознаки у поведінці, доречно провести опитування за спеціально розробленою анкетою виявлення випадків жорстокого поводження з дітьми.

Діагностичні методики з виявлення домашнього насильства мають застосовувати лише працівники психологічної служби.

Спланувати і провести діагностичну роботу допоможе працівникам психологічної служби Перелік діагностичного інструментарію з виявлення та протидії домашньому насильству відносно дітей, затв. вченою радою Українського НМЦ практичної психології і соціальної роботи НАПН України (протокол № 9 від 13.09.2018).

За Методичними рекомендаціями про застосування діагностичних методик щодо виявлення та протидії домашньому насильству відносно дітей фахівцями психологічної служби у системі освіти, доданими у листі МОН «Про перелік діагностичних методик щодо виявлення та протидії домашньому насильству відносно дітей» від 30.10. 2018 № 1/9-656

Протидія домашньому насильству

Спецпроект «Знай свої права!»зміст

Центральна частина статичний блок 2