Як учителі оцінюють учнів

Виокремили найпопулярніші серед учителів підходи до оцінювання учнів. Знайдете серед них свої улюблені?

Статистичне дослідження було проведено Інститутом освітньої аналітики на виконання листа Міністерства освіти і науки України від 28.04.2017 року № 1/11-4179 «Про проведення дослідження».

Методи оцінювання навчальних досягнень учнів

В оновлених стандартах початкової і загальної середньої освіти передбачено застосування методів оцінювання, які сприяють розвитку критичного мислення.

⇒ Державний стандарт початкової освіти 2018 року

⇒ Базовий навчальний план початкової освіти

Найчастіше вчителі оцінюють навчальні досягнення учнів з використанням таких прийомів:

 • усна оцінка з наданням рекомендацій для подальшого навчання
 • усне опитування
 • усний аналіз результатів навчання
 • виконання вправ біля дошки
 • тестування.

Як вчителі оцінюють учнів

84% учителів-спеціалістів під час уроків оцінюють навчальні досягнення учнів, здійснюючи:

 • аналіз відповідей
 • надання рекомендацій для подальшого навчання
 • усне опитування.

Як вчителі оцінюють учнів

☯ Чи є альтернатива традиційним оцінюванню та мотивації учнів

Учителі спеціалісти ІІ кваліфікаційної категорії, окрім надання рекомендацій для подальшого навчання, пропонують також тестування і письмове комбіноване опитування з різними типами завдань/запитань.

Як вчителі оцінюють учнів

Спеціалісти І кваліфікаційної категорії виділяють:

 • надання рекомендацій щодо подальшого навчання учнів
 • усне опитування
 • аналіз результатів навчання.

Як вчителі оцінюють учнів

Рейтингова система як інструмент моніторингу успішності учнів

Учителі вищої кваліфікаційної категорії віддають перевагу:

 • наданню рекомендацій щодо подальшого навчання учнів
 • усному опитуванню
 • аналізу результатів навчання.

Як вчителі оцінюють учнів

Оцінювання домашніх завдань

Майже всі опитувані зазначають, що задають учням домашні завдання.

Як вчителі оцінюють учнів

Серед респондентів, які задають учням домашні завдання, 100 % становлять учителі, які викладають у 5-11(12) класах

Як вчителі оцінюють учнів

Більше 80% респондентів часто задають учням:

 • підготовку презентацій
 • публічних доповідей
 • виступів.

Крім того, всі опитувані інколи або постійно пропонують учням виконання:

 • дослідницьких або творчих проектів
 • домашнього експерименту.

85,4% інколи пропонують скористатися додатковими джерелами інформації і самостійно ознайомитися з матеріалом до наступного уроку.

80,2% респондентів дають повторити вивчений на попередньому уроці матеріал з використанням додаткових джерел інформації.

Як вчителі оцінюють учнів

Види домашніх завдань

Під час вибору видів домашніх завдань для учнів вчителі віддають перевагу:

 • підготовці презентацій
 • підготовці публічних доповідей,
 • підготовці виступів
 • виконанню дослідницьких або творчих проектів
 • проведенню домашнього експерименту.

☀ Визначайте правильно обсяг домашніх завдань у початковій школі

Вчителі віком до 30 років:

Як вчителі оцінюють учнів

Вчителі віком від 31 до 40 років:

Як вчителі оцінюють учнів

Вчителі віком від 41 до 50 років:

Як вчителі оцінюють учнів

Вчителі віком від 51 до 60 років

Як вчителі оцінюють учнів

Під час перевірки результатів навчальної діяльності учнів вчителі користуються традиційними методами, а саме:

 • усне опитування
 • аналіз результатів перевірки
 • надання рекомендацій щодо подальшого навчання.

П’ять ігор для перевірки домашніх завдань у початковій школі

Як перевіряти домашнє завдання і не споглядати учнівське страждання: ідеї для вчителя

Менше чверті вчителів реалізують діяльнісний підхід і пропонують учням здійснювати самооцінку і перехресне оцінювання інших учнів.

За дослідженням Інститут освітньої аналітики Міністерства освіти та науки України «Діяльність учителів загальноосвітніх закладів» на виконання листа Міністерства освіти і науки України від 28.04.2017 року № 1/11-4179 «Про проведення дослідження»

Справи керівника у жовтні: що проконтролюватизміст

Сертифікація в системі базової освіти