Які методи навчання обирають вчителі

Що показує статистика про методи навчання, які обирають вчителі? Скільки педагогів обирають інноваційні, ігрові, проектні методи? Якими джерелами користуються вчителі, готуючись до уроків?

Про вибір учителем методів навчання дізналися зі статистичного дослідження, яку провів Інститут освітньої аналітики на виконання листа МОН України від 28.04.2017 року № 1/11-4179.

Дослідженням, яке оприлюднене 21.01.2018, охоплено 200 загальноосвітніх навчальних закладів з усіх регіонів України.

Перелік закладів для участі в досліджені визначено за репрезентативною вибіркою, сформованою пропорційно структурі мережі ЗНЗ різного типу, їх розміщення та підпорядкування.

Щодо вивчення навчальних предметів та організації освітнього процесу

Вибір методу навчання

Більшість учителів-респондентів використовують під час уроків традиційні методи:

  • робота з підручником (83,7%)
  • словесні діалогічні методи (70,4%).

Нові методики — нові можливості активного пізнання

Запитання як навчальний інструмент

Метод проектів, рекомендований оновленими навчальними програмами, інколи застосовують понад 71% опитаних вчителів.

Вибір методів навчання вчителем

  1. Учителі віком до 30 років надають перевагу груповій роботі і роботі учнів з підручником.
  2. Для вчителів віком від 31 до 40 років пріоритетом залишається робота з підручником і словесні діалогічні методи.
  3. Учителі віком від 41 до 50 років найчастіше надають перевагу роботі з підручником і пропонують учням роботу в групах.

Лише незначна частка опитуваних часто використовують під час навчання ігрові методи і пропонують учням підготовку проектів.

Вчителі нечасто використовують інноваційні методи навчання, оскільки не навчені з ними працювати.

Вибір методів навчання вчителем

Більше 60% вчителів застосовують словесні монологічні й наочні у їхньому виконанні методи навчання.

Майже 70% респондентів запрошують на уроки гостей (фахівців, експертів, представників професійних чи соціальних груп).

3,1% опитуваних ніколи не застосовують на уроках словесні монологічні методи навчання.

Вибір методів навчання вчителем

Більше 60% учителів постійно задають учням однакові чи однотипні завдання або поєднують різні форми завдань. Інколи використовують групові форми роботи на уроках або пропонують учням завдання різної складності більше 50% вчителів.

2% респондентів наголошують, що ніколи не використовують на уроках загальнокласні однотипні завдання.

Вибір методів навчання вчителем

Більшість респондентів зазначили, що найчастіше на уроках співпрацюють з усіма категоріями учнів. Проте майже кожен десятий з опитуваних зазвичай працює на уроках лише з учнями з високим рівнем навчальних досягнень.

Вибір методів навчання вчителем

Вибір засобів підготовки до уроків

При підготовці до уроків більшість респондентів використовують матеріали:

  • розроблені іншими вчителями
  • знайдені в інтернеті
  • зі спеціалізованих педагогічних сайтів, форумів і періодичних видань.

Вибір методів навчання вчителем

У навчальних закладах міст респонденти найчастіше використовують матеріали для уроку з інтернету і надруковані за рахунок батьківських коштів.

У школах сільської місцевості опитувані найчастіше користуються наявними у бібліотеці матеріалами.

Вибір методів навчання вчителем

Відсоток респондентів, які мають розроблену особисто навчальну програму, майже однаковий серед учителів усіх кваліфікаційних категорій, окрім учителів-спеціалістів.

Вибір методів навчання вчителем

Лише 3,1% респондентів зазначили, що мають власні або написані у співавторстві підручники, з них:

  • третина спеціалісти І категорії
  • інші — спеціалісти вищої кваліфікаційної категорії.

За дослідженням Інституту освітньої аналітики «Діяльність учителів загальноосвітніх закладів» на виконання листа МОН України від 28.04.2017 року № 1/11-4179зміст

Сертифікація в системі базової освіти