Портфоліо — представлення індивідуальних досягнень учителя

Кожен учитель має власні напрацювання — певні дослідження, розробки уроків тощо. Добірку таких матеріалів можна скласти у портфоліо вчителя

У Типовому положенні про атестацію педагогічних працівників, затв. наказом МОН України від 06.10.2010 № 930, вказано, що до атестаційних комісій із власної ініціативи можна подавати матеріали, які підтверджують професійний рівень. Тому чимало педагогічних працівників представляють під час атестації індивідуальні досягнення у вигляді портфоліо.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

У портфоліо педагогічний працівник:

 • відображає свої професійні досягнення
 • показує рівень володіння сучасними методиками та ІКТ тощо.

Портфоліо (від італ. portfolio — портфель, папка для документів) — набір документів, зразків робіт, фотографій тощо, які дають уявлення або підтверджують можливості спеціаліста, його досвід в обраному напрямі.

Портфоліо педагогічного працівника — це колекція його методичних розробок за певний час, оформлена у довільній формі.

Переваги портфоліо

Портфоліо можна назвати інструментом проектування професійного розвитку. Адже портфоліо:

 • відображає педагогічний досвід систематизовано
 • визначає чітко напрями самоосвіти
 • дає змогу об’єктивно оцінювати професійні уміння педагогічного працівника, планувати подальшу роботу
 • може позитивно вплинути на результати атестації, сприяти присвоєнню більш високої категорії
 • дає змогу обмінюватися розробками та ідеями з колегами
 • може стати основою для участі в конкурсах.

Структура портфоліо

Портфоліо може мати такі пункти:

 • портфель документів — тут учитель вказує загальні відомості про себе
 • науково-методична робота — у цьому пункті узагальнюють характеристику педагогічного досвіду
 • позаурочна діяльність — тут описують діяльність учителя поза уроками, якщо вона є
 • портфель відгуків — усе чесно, навіть із цитатами
 • плани на майбутнє — у цьому пункті можна вказати, наприклад, плани вчителя щодо певної методики, засобів Нової української школи, комп’ютерної програми тощо.

Форми портфоліо

Чітких вказівок про те, як оформлювати портфоліо вчителя, немає. Кожен може робити це з огляду на власні можливості і вподобання.

На розгляд атестаційній комісії портфоліо можна подавати на папері або в електронному вигляді.

При цьому електронне портфоліо можна зберігати:

 • локально — доступно лише визначеному колу осіб
 • глобально — доступно для користувачів інтернету (у такому разі портфоліо вчителя називають веб-портфоліо).

Серед переваг е-порфоліо вчителя — його:

 • легко створювати, редагувати і доповнювати
 • компактно зберігати
 • зручно переносити і презентувати.

Найчастіше портфоліо оформлюють як презентацію Microsoft PowerPoint. Адже так легше ознайомити членів атестаційної комісії, докладно й ґрунтовно, із професійними досягненнями педагогічного працівника, а також із рівнем володіння ним ІКТ.зміст

Сертифікація в системі базової освіти