Протокол засідання атестаційної комісії

Сьогодні атестація педагогів відбувається відповідно до нової редакції Положення про атестацію педагогічних працівників. Згідно з цим Положенням, засідання атестаційної комісії оформляються протоколом. Хто за нього відповідає, які дані він повинен містити, як скласти Протокол засідання атестаційної комісії – читаємо далі.

Детальну інформацію про атестацію педагогічних працівників можна знайти в Інформаційному пораднику «Атестація педагогічних працівників» Українського інституту розвитку освіти (УІРО). 

Отже, засідання атестаційної комісії оформляються протоколами. Цих документів має бути чотири за зразком, наведеним в  додатку 2 Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН від 9 вересня 2022 року № 805. Веде їх особа, що виконує функції секретаря атестаційної комісії, зберігаються вони відповідно до Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року № 578/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 року за №571/20884.

Атестація педагогів: відповіді на запитання

      Протокол № 1 відображає І етап діяльності атестаційної комісії. А саме:

 1. Розподіл функціональних обов’язків між членами атестаційної комісії;
 2. Розгляд заяв педагогічних працівників та подань керівника навчального закладу і педагогічної  ради про позачергову атестацію працівників;
 3. Затвердження списку педагогічних працівників, які атестуватимуться у поточному навчальному році;
 4. Затвердження плану роботи  атестаційної комісії

Це і буде порядком денним.

З першого питання у документі чітко прописуються функціональні обов’язки кожного члена атестаційної комісії із зазначенням конкретного прізвища відповідальної особи, а саме:

 • голови атестаційної комісії;
 • його заступника;
 • секретаря АК.

А також зазначаються загальні обов’язки і права усіх учасників атестаційної комісії, прописані в базовому Положенні. Як-от:

обовязки членів АК

 • знати нормативно-правові акти щодо організації та проведення атестації педагогічних працівників;
 • володіти методами аналізу й узагальнення інформації;
 • мати належний рівень комунікативної культури;
 • дотримуватися прозорості та гласності процесу атестації;
 • вміти розв'язувати конфліктні ситуації; підтримувати комфортний мікроклімат у колективі під час проведення атестації.

Права учасників АК:

 • отримувати необхідну інформацію у межах своєї компетенції;
 • залучати до процедури проведення атестації експертів;
 • брати участь у роботі атестаційної комісії у робочий час;
 • планувати діяльність атестаційної комісії;
 • виступати в ролі експертів у межах своєї компетенції. 

В Ухваленні рішень зазначається про взяття до відома дану інформацію.

Стосовно розгляду заяв (2-ге питання Порядку денного), фіксується:

 • кожна заява особи, що атестується, із зазначенням  виду атестації - на підтвердження чи підвищення кваліфікаційної категорії, позачергова атестація, тощо;
 • тези виступів-обгрунтування;
 • пропозиції щодо внесення даних заявників у список осіб, що атестуються.

Ухвалення містить згоду чи незгоду АК щодо включення даних осіб у загальний список працівників освіти, що атестуються.

 •    питання носить інформативний характер, який затверджується,
 • питання обговорюється, доповнюється і виноситься на ухвалу.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді