Документація з атестації педагогічних працівників: упорядкуйте

Які документи оформити під час атестації педагогічних працівників. Які з них – обов’язкові, а які педагог може подати за бажанням, розказуємо у статті.

Основні документи з атестації педагогів — це накази, протоколи, атестаційний лист, характеристика діяльності, листи-клопотання, заяви, подання. Хто та які саме з цих документів оформляє та як це правильно зробити — розповідаємо крок за кроком.

Одне з повноважень директора — розв’язувати організаційні питання, зокрема і з питань атестації.

Відповіді на запитання про атестацію

Накази

Атестаційний період розпочинається і закінчується наказами:

 • перший— про створення атестаційної комісії. Його видають до 20 вересня 
 • другий — про результати атестації. Його видають після останнього засідання атестаційної комісії.

Список працівників, які атестуються

Атестаційна комісія складає і затверджує список педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації в наступному календарному році, строки та графік засідань атестаційної комісії.

Список потрібно затвердити до 10 жовтня.

Окремий список на позачергову атестацію потрібно затвердити й оприлюднити до 20 грудня. Отже, списки затверджують у навчальному році, а педагогів атестують у наступному календарному році.
Відповідно до пункту 4 розділу ІІІ Положення про атестацію інформація зі списком педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, строки проведення їх атестації та графік проведення засідань, має бути оприлюднена на вебсайті закладу освіти, не пізніше п’яти робочих днів з дня ухвалення рішення відповідною атестаційною комісією.

Пропонуємо скористайтися такою формою:

Документація з атестації педагогічних працівників: упорядкуйте зараз

Документи для атестаційної комісії

Протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення інформації педагогічний працівник, який атестується, може подати до атестаційної комісії документи, що, на його думку, свідчать про педагогічну майстерність та/або професійні досягнення. Але якщо ці документи зберігаються в особовій справі працівника, атестаційна комісія працює при закладі освіти, жодних документів подавати не потрібно. Вони є в особовій справі педагогічного працівника.

Характеристики

Положення про атестацію не передбачає складання характеристики на педагога. Але вивчаючи його досвід роботи, педагогічну діяльність, якщо є таке бажання у членів атестаційної комісії, характеристику можна написати.

У характеристиці слід оцінити досягнення та результати роботи педагога в міжатестаційний період. Для цього проаналізуйте діяльність педагога за п’ять років роботи (якщо це чергова атестація).

Можна написати:

 • як педагог виконує посадові обов’язки;
 • чи здійснює професійну підготовку;
 • чи використовує сучасні освітні технології у процесі навчання та під час проведення виховних заходів;
 • про творчі й організаторські здібності, ініціативність, компетентність педагога;
 • про морально-психологічні якості;
 • чи підвищує кваліфікацію, чи займається самоосвітою;
 • чи бере участь у роботі методоб’єднань.

 

Зазначте і про досягнення педагогічного працівника, і про недоліки його роботи (якщо вони є).

 

Що оформлює атестаційна комісія

Атестаційна комісія:

 • складає і затверджує списки педагогічних працівників, які атестуються;
 • затверджує графік роботи атестаційної комісії;
 • ухвалює рішення щодо перенесення строку атестації.

Атестаційний лист

Форму атестаційного листа наведено в додатку 3 до Положення про атестацію. Саме за нею потрібно оформлювати атестаційний лист. Секретар атестаційної комісії оформлює атестаційний лист у двох примірниках. Підписують їх — голова атестаційної комісії та секретар.

В атестаційному листі є одна дата, яку проставляють у кінці документа. Це — день проведення засідання атестаційної комісії. Отже, дата проведення атестації і дата засідання атестаційної комісії — одна й та сама дата. Упродовж трьох робочих днів з дати ухвалення відповідного рішення атестаційної комісії керівництво закладу повинно ознайоми педпрацівника з атестаційним листом, вручити примірник або направити поштою з повідом­ленням.

Інформацію про атестованого педпрацівника слід зазначати відповідно до:

 • паспорта — прізвище, ім’я та по батькові, дата народження;
 • трудової книжки — посада, яку обіймає, стаж роботи на посаді;
 • диплома — про здобутий рівень освіти;
 • свідоцтва — про підвищення кваліфікації.

Джерело: за матеріалами статті журналу Практика управління закладом освіти

 зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді