Психолого-педагогічна характеристика учня: як скласти

UA RU
Часто практичним психологам закладів освіти надходить запит на діагностику дитини та подання результатів обстеження в різні служби. Оптимальним варіантом представлення результатів обстеження є психологічна характеристика учня.

 

Мотивація учнів: лафхаки

Формулювання психологічної характеристики на учня є однією з важливих професійних навичок практичного психолога. Адже необхідно узагальнити інформацію, отриману про клієнта за результатами бесіди, застосування психологічних тестів та інших методик. У статті є психолого-педагогічна характеристика учня з особливими потребами (зразок), а також психолого-педагогічна характеристика на учнів ЗЗСО за класами. 

Характеристика на учня: як правильно написати

Перед тим, як звернутися де схеми характеристики, необхідно з’ясувати не менш важливі питання. Так, готуючи психолого-педагогічну характеристику учня, психолог має:

 • знати, де вона буде використана
 • враховувати межі своєї відповідальності
 • скласти документ професійно.

Куди і навіщо характеристика

Найчастіше запит надходить на пред’явлення характеристики учня до:

 • ІРЦ
 • лікарні (психіатру або психоневрологу)
 • соціальної служби
 • суду тощо.

 

Знати цільове призначення характеристики вкрай важливо, адже запит визначає завдання та методи обстеження. Якщо документ для:

 • соціальних служб — у характеристиці (наприклад, важковиховуваного учня) зауважують на емоційному стані, соціальних контактах, особистісних рисах тощо.
У будь-якому разі на обстеження дитини, яка не досягла 14 років, потрібен дозвіл батьків. Винятком є ситуації, пов’язані з питанням опікунства над дитиною.

Якщо дитині більше 14 років, вона може відмовитися від діагностики. Виключенням може бути її певний психічний стан, що обумовлює неспроможність приймати адекватні рішення.

Добре, коли батьки дитини чітко уявляють цільове використання психологічного заключення, як-от:

Проте в психологічній практиці трапляються досить етично складні ситуації. Наприклад, шкільному психологу надходять запити з’ясувати, до кого дитина більше емоційно прив’язана — до матері чи батька. 

У відповідь на будь-який запит практичний психолог має:

 • скласти максимально об’єктивну характеристику, описуючи психологічні якості та стани дитини, не пристаючи на бік когось із батьків чи інших зацікавлених осіб
 • захищати інтереси клієнта, яким є дитина, а не її батьки, соціальні служби, адвокати тощо

Бажання допомогти батькам може нашкодити і дитині, і репутації психолога

План складання психолого-педагогічної характеристики учня

Психолого-педагогічна характеристика учня з особливими потребами

Інколи практичним психологам потрібно скласти психолого-педагогічну характеристику саме на учнів з особливими освітніми потребами. Можете скористатися орієнтовною схемою, яку знайдете нижче, а також зразком. Для складання характеристики поцікавтеся, де вона буде використана. Це допоможе краще зорієнтуватися. 

Де межі професійної компетенції

Практичний психолог у характеристиці учня робить психологічне заключення, але не ставить медичний діагноз («розумова відсталість», «затримка розвитку», «аутизм», «шизофренія» тощо).

Так, досвідчений психолог може дійсно глибоко визначати суть проблеми, розумітися на психіатричних або логопедичних діагнозах, але в характеристиці він лише професійно описує психічні якості, які спостерігає. Надалі ця інформація може бути цінною для психоневролога або дефектолога, які й зроблять відповідне заключення.

Не слід виходити за межі компетенції і в питаннях спірних фактів. Наприклад, вбачаючи психологічну травму у дитини, фахівець має описати лише стан, хоч і розуміючи, що він обумовлений певними зовнішніми факторами.

Під час консультації від дитини можна отримати інформацію про причинно-наслідкові події. Але й ці відомості слід обережно використовувати, особливо якщо свідчення є неперевіреними та можуть негативно вплинути на долю дитини.

Інформацію про ті чи ті факти мають з’ясовувати інші спеціалісти.

 

 

Питання змісту характеристики

Характеристика має бути максимально об’єктивною та обґрунтованою психологічною діагностикою. Її складають на підставі систематичного, а не разового, вивчення дитини.

Не варто в характеристиці використовувати складну професійну лексику, особливо якщо з характеристикою буде знайомитися дитина, її батьки або фахівці-непсихологи.

Якщо клієнт сам читатиме свою характеристику, усвідомлення власних проблем та особистісних характеристик має не травмувати його, а спонукати до розвитку.

Характеристика класу зразок

Також не вказуйте без необхідності назви тестів, бали, отримані за методиками, тощо. Інформація про це залишається в службовій документації практичного психолога. Натомість важливо вказати визначені:

 • рівень явища, яке досліджувалося (високий, середній, низький)
 • переважний тип (мислення, сприйняття, професійних інтересів тощо)
 • особистісний тип (наприклад, темпераменту, характеру).

Орієнтовна схема характеристики учня

Схема характеристики учня не є шаблоном. Тож вказувати чи не вказувати певні дані психолог вирішує залежно від запиту та цільового призначення характеристики.

Наприклад, дані про:

 • житлові умови, ранній розвиток або стиль сімейного виховання вказують у тому випадку, коли вони впливають на психологічний розвиток дитини
 • професійні інтереси зазначають для підлітків
 • сформованість пізнавальних процесів повідомляють щодо учня початкової школи.

В кінці характеристики обов’язково роблять загальний висновок про стан дитини, її психічні якості.

Чи складати характеристики для учнів, які закінчили 4-й та 9-й класи

Психологічна характеристика на учня: схема

Що описуємо

Приклади формулювань

Загальна інформація про дитину

П.І.Б., дата народження

Інформація про навчання і виховання

Навчається:

Відомості про сім’ю

 • Заняття батьків
 • Наявність братів і сестер
 • Статус сім’ї (багатодітна, неповна сім’я, батьки розлучені, один із батьків помер, одружився вдруге тощо)

Житлові умови

 • Живуть у квартирі, власному будинку
 • Знімають кімнату, живуть у родичів
 • Житлові умови не відповідають санітарно-гігієнічним нормам

Стан здоров’я

 • Має хронічні захворювання, дефекти
 • Перенесла травми та емоційні потрясіння
 • Перебуває на обліку в лікаря-фахівця
 • Спостережні невротичні реакції, поганий сон, апетит, страхи
 • Інформація про ранній розвиток дитини (коли почала ходити, говорити)

Пізнавальні процеси

Пам’ять

 • Сприйнятливість пам’яті середня (достатня, низька)
 • Ліпше розвинута зорова (слухова, тактильна) пам’ять
 • Рівень розвитку механічної (короткочасної, довготривалої, логічної) пам’яті достатній (високий, низький)

Увага, працездатність

 • Увага (не)стійка
 • Процеси розподілу та переключення на середньому (високому, низькому) рівні
 • Включення в роботу швидке/повільне
 • Здатна працювати зосереджено, не відволікатися (скільки часу)
 • Швидко виснажується, низький рівень працездатності (ознаки втоми)

Мислення

 • Розуміє відношення між предметами, діями, явищами, причинно-наслідкові зв’язки
 • Сформовані розумові операції аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, абстрагування
 • Оперує поняттями, здатна до формування суджень, умовиводів
 • Розвинуте наочно-дійове, наочно-образне, логічне, абстрактне мислення, їх співвідношення
 • Кмітлива, швидко розуміє навчальний матеріал
 • Розвинута уява

Особистісна та емоційна сфера

Характер, темперамент, поведінка

 • Психологічні прояви домінантного типу
 • Темперамент (активність-пасивність, висока-низька працездатність, швидкі-повільні реакції та темп діяльності, екстра-, інтравертованість)
 • Труднощі поведінки, їх прояви (з прикладами)
 • Риси характеру: слухняність, допитливість, ініціативність, спокійність, розважливість, витриманість,  замкнутість, зухвалість, непосидючість, упертість, боязкість, плаксивість, невпевненість, примхливість, дратівливість, тривожність

Емоційно-вольова сфера та самооцінка

 • Переважає фон настрою: пригнічений, збуджений, тривожний, агресивний, адекватний, відсторонений
 • Самооцінка занижена/завищена

Навчальні та професійні інтереси

Мотивація до навчання

 • Зацікавлена в навчанні, в окремих предметах
 • Переважають пізнавальні/соціальні мотиви навчання
 • Ставлення до оцінки, до похвали, вимог, критики з боку вчителя
 • Взаємини з вчителями

Інтереси

 • Спрямованість інтересів: техніка, малювання, музика, спорт, колекціонування та інше
 • Широта та стійкість інтересів

Професійні інтереси і здібності

 • Особливі здібності до якої-небудь діяльності
 • Професійне самовизначення, ким мріє бути

Комунікативна сфера

Соціальні зв’язки з однолітками

 • Коло спілкування. Референтна група
 • Взаємовідносини з однокласниками. Прагнення до лідерства (визнання іншими за лідера) або пасивність. Характер спілкування з особами протилежної статі
 • Переважна тематика, цінності, мотиви спілкування
 • Ставлення до товаришів (конфліктне, доброзичливе)
 • Комунікативні вміння та проблеми спілкування (замкнутість, комунікабельність, конфліктність, прагнення до спілкування, ізоляція з боку однолітків)

Відносини у сім’ї

 • Гіперопіка, недостатня увага, надмірна поступливість до необґрунтованих вимог дитини, надмірно тверда позиція до дитини, дискримінація
 • Часті конфлікти, дружні взаємини

ВИСНОВКИ

 

 

За матеріалами Ганни Колесової,
психолога,
м. Славутич Київської обл.

 

 зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді