Загальні збори колективу та батьків у ЗДО

Які питання вирішують на загальних батьківських зборах у закладі дошкільної освіти, як часто їх проводити та за що відповідає рада ЗДО

Протиепідемічні заходи в дитсадку: нові рекомендації МОЗ

Загальні батьківські збори, або збори колективу ЗДО та батьків або осіб, які їх замінюють — це орган громадського самоврядування у закладі дошкільної освіти.

Як часто організовувати загальні батьківські збори?

Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305, загальні збори скликають щонайменше раз на рік.

Під час загальних зборів:

 • оберіть раду закладу дошкільної освіти, її членів і голову, встановіть строк повноважень
 • заслухайте звіт керівника з питань статутної діяльності закладу, голови ради ЗДО
 • оцініть роботу ради шляхом таємного або відкритого голосування
 • розгляньте питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності закладу дошкільної освіти
 • затвердьте основні напрями вдосконалення роботи і розвитку ЗДО.

Керівник закладу дошкільної освіти щороку звітує про свою діяльність на загальних зборах колективу закладу та батьків (чи осіб, які їх замінюють).

Рада закладу дошкільної освіти діє у період між загальними зборами. Її діяльність регулюється статутом.

Рада ЗДО:

 • організовує виконання рішень загальних зборів
 • розглядає питання
 • поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти
 • зміцнення матеріально-технічної бази
 • поповнення й використання бюджету закладу
 • вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

До її складу обирають пропорційно:

 • представників від педагогічного колективу
 • представників від батьків чи осіб, які їх замінюють.

У засідання ради має взяти участь не менше двох третин членів, щоб вважати його правомірним.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді