Що передбачає Положення про ліцей

Для забезпечення всебічного розвитку талановитих дітей, їхніх інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей створюють ліцеї. Що у Положенні – читайте у статті

Освітні програми 2021/2022: що рекомендує МОН

11 жовтня 2021 року Кабінет Міністрів України ухвалив Положення про ліцей, яке врегульовує основні засади діяльності ліцеїв як закладів загальної середньої освіти.

Таким чином, ліцей є закладом загальної середньої освіти, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти.

Водночас за рішенням засновника ліцей може забезпечувати також здобуття початкової освіти, базової середньої освіти.

Що стосується приватних і корпоративних ліцеїв, а також ліцеїв, особливості освітньої діяльності яких визначені міжнародними договорами України, то вони зможуть провадити освітню діяльність одночасно на всіх рівнях повної загальної середньої освіти.

Остаточне рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання ліцею приймає його засновник, який також затверджує його статут. Таким чином, згідно з рішенням засновника, ліцей може бути державним, комунальним, приватним чи корпоративним.

Зарахування дітей до державних, комунальних і корпоративних ліцеїв для здобуття профільної середньої освіти (9-11(12) класи) відбуватиметься на конкурсних засадах. Конкурс може не проводитися, якщо кількість поданих заяв про зарахування не перевищує загальної кількості вільних місць у відповідних класах.

Зарахування дітей до державного, комунального ліцею для здобуття базової середньої освіти (5-9 класи) здійснюється на конкурсних засадах, якщо це не порушує право учнів, які здобули початкову освіту в цьому закладі освіти, на продовження навчання в ньому та за умови, що кількість поданих заяв про зарахування перевищує загальну кількість вільних місць у відповідних класах. Зарахування дітей до ліцею на конкурсних засадах (проведення будь-яких заходів для перевірки знань, умінь, навичок чи інших компетентностей) для здобуття початкової освіти (1-4 класи) забороняється.

Окрім того, на базі ліцею можуть створюватися класи, групи для вивчення окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів), міжкласні групи учнів, навчальні кабінети (з навчальних предметів (інтегрованих курсів) однієї або різних освітніх галузей).

У свою чергу ліцей також може створювати класи (групи) з вечірньою (заочною), дистанційною формою навчання, інклюзивні класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

До того ж, у складі ліцею можуть створюватися тимчасові (від одного семестру, триместру) науково-дослідницькі класи та/або міжкласні групи учнів з метою організації профільного навчання. Для підготовки до участі в заходах змагального характеру (конкурсах, олімпіадах, турнірах тощо) можуть створюватися тимчасові групи учнів.

Що передбачає науковий ліцей

Перед науковими ліцеями стоять завдання залучити та підготувати учнів до наукової та науково-технічної діяльності, забезпечити здобуття учнями освіти понад вимоги відповідного державного освітнього стандарту, організувати навчання здібних учнів згідно з науковим профілем закладу освіти.

Вимоги до школи

Заклад, який виявив бажання стати науковим ліцеєм, має звернутися до Державної служби якості освіти, яка в свою чергу має провести позаплановий інституційний аудит і визначити, чи відповідає школа критеріям.

Науковий ліцей: критерії

  • заснований закладом фахової передвищої чи вищої освіти або має укладений довготривалий договір про співпрацю із закладом вищої освіти та науково-дослідним інститутом, а також з регіональним відділенням Національного центру «Мала академія наук України»;
  • має дві і більше циклові комісії педагогічних працівників та групи учнів для реалізації наукової і науково-технічної діяльності;
  • забезпечує участь учнів у заходах наукового спрямування, конкурсах, олімпіадах Всеукраїнського та міжнародного характеру;
  • не порушував вимоги законодавства про освіту.

Науковий ліцей: можливості

  • мати структурні підрозділи: гімназію, пансіон, філії;
  • створювати науково-дослідницькі групи для перевірки ефективності з нових варіантів педагогічних технологій, методів навчання і організації процесу освіти;
  • утворювати класи з вивчення окремих предметів;
  • обирати спосіб і форму, та застосовувати власну шкалу оцінювання учнів;
  • здійснювати освітню діяльність за власними програмами;
  • мати класи інклюзивної освіти.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді