Н…н…нарада в дошкільному навчальному закладі

Нормативно не визначено, навіщо і як проводять наради. Та в управлінській діяльності це давно звична форма оперативного реагування на посталі питання. Які ж наради проводять у дошкільному навчальному закладі і які питання розглядають

У дошкільних навчальних закладах традиційно організовують наради таких видів:

 • адміністративна при завідувачу
 • виробнича.

Їх проводять між засіданнями педагогічної ради, реагуючи на нагальні питання в діяльності закладу.

Адміністративна та виробнича наради є важливими управлінськими формами у діяльності дошкільного навчального закладу. Передовсім це —

Адміністративна нарада при завідувачу

Це одна з найефективніших форм управління дошкільним навчальним закладом.

Часто адміністративні наради називають оперативними, адже на них розв’язують поточні, термінові питання.

Завідувач під час адміністративних нарад має змогу оперативно:

 • скоординувати освітній процес
 • відкоригувати річний план роботи, програму розвитку закладу
 • підвищити якість і оперативність управлінських рішень
 • делегувати повноваження тощо.

Основні завдання адміннаради:

 • контроль за дотриманням норм законодавства та виконанням наказів і розпоряджень завідувача
 • виявлення негативних/позитивних тенденцій в організації освітнього процесу, прийняття рішень щодо його вдосконалення
 • аналіз результатів діяльності педагогічних працівників
 • забезпечення контролю за дотриманням норм охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Основні функції адміннаради:

 • інформаційно-пізнавальна

 • інформування представників колективу та членів адміністративної групи
 • контрольно-регулювальна

 • виявлення відхилень і порушень у роботі закладу, їх усунення
 • нормативно-оцінювальна

 • підбиття підсумків роботи за певний час
 • оцінювання діяльності персоналу
 • творчо-пошукова
 • розроблення колективних рішень щодо розв’язання складних питань діяльності закладу

Учасники наради

Зазвичай в адміністративних нарадах бере участь, окрім завідувача (директора), т. зв. адміністративна група:

На нараду запрошують насамперед тих працівників, які:

 • мають безпосереднє відношення до питань порядку денного
 • володіють спеціальними знаннями щодо питань порядку денного
 • виконували завдання, визначені на попередній адміністративній нараді
 • мають досвід розв’язування аналогічних питань
 • будуть відповідальними за виконання завдань, визначених на адміністративній нараді.

Періодичність проведення нарад

Це питання лише в компетенції керівника дошкільного закладу. Однак він має дотримувати термінів, аби всі виконавці мали змогу виконати завдання, визначені на попередніх адміністративних нарадах.

Адміністративну нараду за участі адміністративної групи зазвичай організовують:

 • щопонеділка
 • тривалістю 15–30 хв.

Порядок денний і протокол засідання адміністративної групи не складають. Достатньо завчасно занотувати питання для обговорення, а під час наради — фіксувати інформацію, пропозиції, рекомендації.

За результатами наради:

 • дають вказівки, розпорядження
 • тримають виконання на контролі.

Кількість адміністративних нарад за участі всього колективу чи окремих категорій працівників на навчальний рік визначає керівник закладу. Їх проводять:

 • у понеділок чи п’ятницю
 • в день, спланований для методичних заходів (педагогічних годин).

Тривалість — не більше 1 год.

Розглядають загальні питання, щоби:

 • з’ясувати думку працівників
 • визначити охочих виконати те чи те завдання.

Також ці наради можна присвячувати питанням:

Можна спланувати адміністративну нараду з двох частин:

 • першу — для всього колективу
 • другу провести з окремими працівниками.

За результатами адміністративної наради завідувач/директор дошкільного закладу:

 • видає наказ, якщо необхідно
 • виносить питання, обговорювані під час наради, на розгляд педагогічної ради.

Виробнича нарада

Зразки протоколів виробничих нарад в ЗДО

Такі наради проводять 3-4 рази протягом навчального року.

Керівник дошкільного закладу передбачає їх у плані роботи дошкільного навчального закладу на рік, вказуючи:

 • тематику (з огляду на завдання діяльності закладу)
 • орієнтовний порядок денний.

Зауважте!

Кожен працівник з моменту укладення трудового договору зобов’язаний брати участь у виробничих нарадах

Рішення, прийняті під час виробничих нарад, є обов’язковими для виконання

Виробничі наради, як і адміністративні, можна проводити для:

 • усього колективу дошкільного закладу
 • окремих категорій працівників.

На виробничих нарадах звичайно розглядають питання щодо:

 • зміцнення трудової та виконавської дисципліни
 • поліпшення умов і організації праці педагогічних та інших працівників
 • раціонального використання технічних засобів навчання, групових приміщень і в цілому навчально-матеріальної бази
 • удосконалення роботи з охорони праці
 • підвищення виробничої культури й естетики
 • доцільного використання коштів, асигнованих на виконання основних завдань.

До виробничих нарад готуються завчасно і ретельно. Адже тут важливо розглянути й обговорити, зокрема, звіти, що стосуються питань, порядку денного.

Засідання виробничої наради обов’язково оформлюють протоколом відповідно до правил діловодства.

За матеріалами Ірини РОМАНЮК,
методиста НМЦ управління освіти Миколаївської міської радизміст

Сертифікація в системі базової освіти