Хто може замінювати медичну сестру в дошкільному закладі

Хто має виконувати обов’язки медичної сестри дошкільного навчального закладу на час її відпустки? Як оплачувати таку роботу?

Виконання обов’язків медичної сестри у дошкільному навчальному закладі на час її відпустки може бути покладено лише на особу, яка має відповідні:

  • медичну освіту
  • кваліфікацію.

Заміна у межах робочого часу

Якщо у дошкільному закладі є інша медична сестра, то їй можна встановити доплату за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника.

Роботу за тимчасово відсутню медсестру виконують у межах основного робочого часу.

Розмірі доплати — до 50% посадового окладу.

Підстава — підпункт «а» пункту 3 постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298.

Заміна поза робочим часом

Можлива також оплата праці іншого медичного працівника за виконання обов’язків тимчасово відсутнього колеги на умовах сумісництва.

Медичний працівник відпрацьовуватиме додатково за межами основного робочого часу.

Підстава — пункт 1 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затв. наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінфіну від 28.06.1993 № 43.

У такому разі до основного трудового договору з працівником можна укласти додатково строковий трудовий договір на виконання роботи за сумісництвом на час відсутності основного працівника.

Оплата праці за сумісництва

Оплачуватимуть увесь обсяг фактично виконаної роботи на строк її виконання, виходячи з розміру посадового окладу.

Тривалість роботи за сумісництвом — не більше 4 год./день або половини місячної норми робочого часу

Підстава — пункт 2 постанови КМУ «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 03.04.1993 № 245.

Для виконання такої роботи можна залучити сторонню особу, яка має відповідну фахову освіту:

а) на умовах сумісництва

б) за строковим трудовим договором.

Оплата праці — на загальних підставах.

Кошти на заміну

У кошторисах навчальних закладів передбачають видатки на оплату заміни працівників на період відпусток.

У пункті 6 розділу I Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затв. наказом МОН України від 04.11.2010 № 1055, не встановлено переліку посад працівників, для заміни яких на час відпусток мають передбачати кошти на оплату праці.

Тому при формуванні фонду оплати праці конкретного дошкільного закладу мають передбачати видатки на оплату праці всіх працівників, зокрема й медичних сестер, які замінюватимуть тих, хто перебуватиме у відпустці.

Справи керівника у жовтні: що проконтролюватизміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді