Визначаємо кількість посад педагогічних працівників дошкільного закладу

Під час розроблення штатного розпису необхідно дотримуватися нормативів забезпечення дошкільного закладу посадами. Розглянемо, як визначати необхідну кількість штатних одиниць посад педагогічних працівників

Достатня кількість педагогічних працівників необхідна задля реалізації завдань дошкільної освіти.

Нормативна кількість посад визначена Типовими штатними нормативами дошкільних навчальних закладів.

Формуючи штати дошкільних закладів, ураховують:

 • тип закладу
 • кількість груп
 • наповнюваність груп
 • режим роботи закладу
 • площ приміщень.

Посади педагогічних працівників

Згідно з Переліком посад педагогічних та науково-педагогічних працівників до посад педагогічних працівників у дошкільних навчальних закладах належать такі:

 • завідувач (директор)
 • вихователь-методист
 • вихователь
 • асистент вихователя
 • музичний керівник
 • інструктор з фізкультури
 • керівник гуртка
 • практичний психолог
 • соціальний педагог
 • учитель-логопед
 • учитель-дефектолог.

Нормативна кількість штатних одиниць

Складаючи штатні розписи, враховують особливості введення до нього кожної посади.

Для всіх дошкільних навчальних закладів установлено одну штатну одиницю завідувача (директора).

Вихователь-­методист

Кількість штатних одиниць посади вихователя-методиста різниться. Адже обсяг посадових обов’язків та завдання, які виконує вихователь-методист, залежать від типу дошкільного закладу:

Тип ДНЗ

Кількість груп

Норматив,
шт. од.

загального розвитку

1–3

не передбачено

4–5

0,5

6–11

1

12–14

1,5

компенсуючий (спеціальний або санаторний)

 • у яслах-садках

4–7

0,5

8 і більше

1

 • у дитячих садках

4–5

0,5

6 і більше

1

Вихователь

Кількість штатних одиниць вихователів розраховують на одну групу залежно від режиму роботи дошкільного навчального закладу.

Також ураховують, в якій групі працюватиме вихователь. Адже тижневе педагогічне навантаження вихователя дошкільного закладу на ставку становить у групах:

 • загального типу — 30 год.
 • компенсуючого типу — 25 год.

У штатному розписі одно- і двогрупового дошкільного закладу кількість штатних одиниць вихователів визначають з огляду на те, що:

 • завідувач закладу має відпрацювати щодня по 3 год. у групі з дітьми
 • на передачу зміни відведено 20 хв. (або 0,33 год.) щодня.

Музичний керівник

Типовими штатними нормативами передбачено 0,25 шт. од. музичного керівника з розрахунку:

 • на одну групу — у дитячих садках
 • на кожну групу дітей віком від одного року і старше — у яслах-садках.

Тобто кількість штатних одиниць посади музичного керівника у конкретному дошкільному закладі залежить від кількості та вікового складу груп.

Інструктор з фізкультури

Типовими штатними нормативами передбачено 0,125 шт. од. інструктора з фізкультури на одну групу.

Окрім того, у дошкільних навчальних закладах, які мають криті стаціонарні басейни, вводять посаду інструктора з фізкультури з розрахунку 0,25 шт. од. на кожні 2 групи, з дітьми яких проводять заняття з плавання.

Отже, кількість штатних одиниць інструкторів з фізкультури визначають з огляду на:

 • кількість груп
 • наявність критого стаціонарного басейну і кількість груп, з дітьми яких проводять заняття з плавання.

Учитель­-логопед

Посаду учителя-логопеда передбачено лише для дошкільних навчальних закладів спеціального та комбінованого типів. До штатного розпису таких закладів уводять 1 шт. од. посади:

 • на кожну групу дітей з порушеннями мовлення
 • на кожні 10 дітей з тяжкими порушеннями мовлення (ринолалія, заїкуватість, загальне недорозвинення, алалія, афазія, дизартрія)
 • на кожні 12 дітей з фонетико-фонематичним недорозвиненням, дислалією.

Отже, кількість штатних одиниць учителів-логопедів залежить від:

 • кількості дітей
 • ступеня порушення їхнього мовлення.

Учитель­-дефектолог

У дошкільних навчальних закладах спеціального та комбінованого типів передбачено 1 шт. од. учителя-дефектолога на кожну групу для дітей:

 • з порушеннями зору, слуху
 • з розумовою відсталістю
 • із затримкою психічного розвитку.

В інклюзивних групах вводять посаду асистента вихователя дошкільного закладу з розрахунку 1 шт. од. на групу.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді