Розроблення індивідуальної програми розвитку дитини

Нещодавно уніфікували індивідуальну програму розвитку дитини з особливими освітніми потребами, застосовну у загальноосвітніх навчальних закладах. Що ж для дошкільних?

Форми індивідуальної програми розвитку для дітей дошкільного віку поки що затвердженої немає. Можна лише опиратися на рекомендований зміст.

Примірний зразок ІПР — 2019

Хто розробляє та затверджує ІПР

ІПР розробляє група фахівців індивідуального супроводу дитини з особливими освітніми потребами відповідно до висновку та рекомендацій ПМПК. Зазвичай до неї входять:

До групи можна залучати фахівців інших навчальних закладів, навчально-реабілітаційних центрів, ПМПК (інклюзивно-ресурсних центрів) тощо.

Завдання фахівців щодо індивідуального супроводу дитини з особливими освітніми потребами:

 • збирати інформацію про дитину, її інтереси, труднощі й обмеження, освітні потреби
 • ухвалити консолідоване рішення про специфіку змісту навчання дитини з урахуванням рекомендацій ПМПК
 • визначати потенціал розвитку дитини
 • актуалізувати її позитивні особистісні якості
 • розробляти індивідуальну програму розвитку дитини
 • контролювати загальний психічний розвиток дитини
 • консультувати батьків з питань психофізичного розвитку дитини
 • вести щоденник спостережень, відображаючи актуальний розвиток дитини
 • формувати портфоліо дитини.

У процесі розроблення ІПР обов’язково беруть участь і батьки дитини з особливими освітніми потребами (особи, які їх замінюють). Так вони будуть поінформовані про потенційні можливості дитини, динаміку її розвитку.

Завідувач ДНЗ затверджує:

 • склад групи супроводу
 • ІПР.

Зміст індивідуальної програми розвитку

Уніфікованої форми ІПР для дитини дошкільного віку немає, тому головне — дотримуватися вимог до змісту її розділів.

Структура індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами

Назва розділу

Зміст

Загальна інформація про дитину

 • Ім’я та прізвище дитини, дата її народження
 • Прізвище, ім’я, по батькові та телефони батьків
 • Адреса проживання
 • Інформація про порушення в розвитку
 • Дата зарахування до дошкільного навчального закладу
 • Термін дії ІПР

Рівень розвитку дитини

 • Відомості про рівень розвитку дитини: її знання та вміння, сильні якості, труднощі, у чому потрібна допомога
 • Інформація про вплив порушень розвитку дитини на її здатність до успішного засвоєння інформації

Освітні послуги

 • Розклад корекційно-розвивальних та додаткових занять з відповідними фахівцями (вчителем-дефектологом, практичним психологом) із зазначенням кількості й тривалості таких занять

Адаптації/модифікації

 • Рекомендації щодо пристосування навчального середовища, застосування методів, матеріалів, іграшок, обладнання з урахуванням сенсорних та інших потреб дитини

ІПР розробляють на 3 місяці на основі спеціальних програм розвитку дитини дошкільного віку, рекомендованих МОН України для дошкільних навчальних закладів. Щомісяця програму переглядають задля корегування й доповнення.

Зауважте!

ІПР переглядають, якщо дитина:

 • має труднощі в засвоєнні змісту навчального матеріалу
 • може перейти до наступного рівня складності виконання завдання.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді