Розробіть посадову інструкцію для асистента вихователя дошкільного закладу

Якщо у дошкільному закладі є хоча б одна інклюзивна група, можна вводити посаду асистента вихователя. Приймаючи на роботу, працівника ознайомлюють із посадовою інструкцією, яку потрібно перед тим розробити і затвердити

Інклюзивна освіта в ЗДО — 2018

Посаду асистента вихователя дошкільного навчального закладу два роки тому включено до:

  • Типових штатних нормативів ДНЗ (наказ МОН від 20.05.2016 № 544)
  • Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затв. постановою КМУ від 14.06.2000 № 963 (постанова КМУ від 29.07.2015 № 531).

Відтоді керівники мають підстави вводити посаду асистента вихователя, якщо у закладі сформовано інклюзивні групи. А отже й — потрібно затверджувати посадову інструкцію.

Зміст посадової інструкції

Посадова інструкція працівника визначає:

  • коло завдань та обов’язків, які він виконує за спеціальністю, кваліфікацією чи посадою
  • права та відповідальність
  • порядок взаємодії з іншими працівниками при виконанні роботи.

Посадові інструкції складають:

  • керуючись положеннями Національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010
  • на основі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Посаду «асистент вихователя дошкільного навчального закладу» включено до Класифікатора професій від 2 вересня 2015 року за кодом КП 3340.

При цьому виникає мовознавча колізія: «асистент» аналогічне «помічник» (посада «помічник вихователя» з’явилася в дитсадках на заміну санітарці-няні).

Зауважте!

До посадових інструкцій працівників ДНЗ обов’язково включають блок питань з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Затвердження посадової інструкції

Керівник навчального закладу затверджує посадові інструкції, попередньо погодивши їх із профспілковим комітетом (іншим уповноваженим органом трудового колективу, приміром, радою закладу).

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач ДНЗ № 1111

Петренко М. І. Петренко

12.04.2017

Увага!

ПОГОДЖЕНО

Голова профспілкового комітету

Літня А. П. Літня

11.04.2017

У кінці посадової інструкції має стояти підпис особи, яка її розробила.

Кожен працівник ДНЗ має бути ознайомлений з посадовою інстукцією.

Строк зберігання посадової інструкції

Посадові інструкції зберігають у дошкільному навчальному закладі мінімум 5 років, який відліковують після заміни новими.

Усі посадові інструкції за посадами ДНЗ

У пригоді також стануть актуалізовані шаблони цих документів у рубриці «Організація роботи навчального закладу» веб-програми КОЗА Онлайн: Дошкільний закладзміст

Сертифікація в системі базової освіти