Корпоративний імідж сучасного дитячого садка

Мотивовані й творчі педагоги є ядром діяльності закладу дошкільної освіти, а їхня професійна діяльність — одним із компонентів його іміджу. Як сформувати позитивний корпоративний імідж дошкільного закладу і водночас сприяти фаховому зростанню та професійній соціалізації педагогів?

Як перевірити готовність педагогів до роботи влітку

Імідж — це стереотипізований образ того чи того об’єкта (людини, організації, професії, продукції тощо), який існує в масовій свідомості. Імідж зазвичай асоціюють із престижністю, високою репутацією, успішністю.

Імідж конкретної людини — це те, ким вона постає у своєму оточенні, якою її бачать і.

Здавна імідж людини був пов’язаний із лідерством та владою. Зокрема, для правителів, видатних полководців, народних героїв було важливо створити образ могутності, сили, величі, мудрості, владарювання з опорою на священні звичаї предків — такий образ був ефективним інструментом спілкування з масами.

Корпоративний імідж закладу  дошкільної освіти — це насамперед уявлення, що склалися на ринку освітніх послуг про цю установу. Тобто сприятливий корпоративний імідж дошкільного закладу — це позитивна думка про нього батьків і дітей, колег, працівників інших освітніх установ, органів управління освітою та міських органів влади, а також місцевих жителів.

 

Складові іміджу закладу дошкільної освіти

Формування корпоративного іміджу дошкільного закладу — процес, під час якого створюють бажаний образ на основі наявних ресурсів. Основними складовими іміджу сучасного дитячого садка є такі:

 • загальна популярність і репутація
 • узгодженість усіх елементів діяльності закладу
 • швидкість реагування на зміни запитів споживачів
 • інноваційний потенціал і його реалізація
 • престиж освітніх програм
 • рекламна політика
 • рівень розвитку та характер соціальних зв’язків
 • фінансова забезпеченість (стійкість)
 • відкритість, готовність до співпраці та взаємодії з іншими соціальними інститутами.

Формування сприятливого корпоративного іміджу — одне з головних завдань колективу закладу освіти, важливе для його конкурентоспроможності. Адже на певному етапі розвитку закладу позитивний імідж стає інструментом розв’язання багатьох питань: дає змогу адміністрації та колективу знаходити спільну мову з представниками місцевої влади та родинами потенційних вихованців, бути впевненими у лояльності батьків, планувати власне професійне зростання тощо.

Як сформувати позитивний корпоративний імідж

Аби створити позитивний імідж нашого дошкільного закладу й оптимізувати професійну соціалізацію колективу, ми поставили перед собою такі завдання:

 • дослідити й проаналізувати реальне ставлення працівників, батьків і дітей до закладу
 • створити умови для професійного розвитку педагогів та інших працівників з метою підвищення рейтингу закладу
 • налагодити співпрацю з різними інституціями міста — загальноосвітніми школами, закладами охорони здоров’я, музичною школою, пожежною частиною
 • забезпечити інформаційну обізнаність суспільства про діяльність закладу шляхом співпраці з місцевими мас-медіа (пресою і телебаченням); створення та підтримки сайту закладу, участі у фахових конкурсах тощо.

Заклад поступово розв’язує ці завдання і формує свій корпоративний стиль та імідж за допомогою таких засобів:

 • формування творчого педагогічного колективу однодумців
 • створення комфортних умов для дітей, оригінального розвивального середовища
 • заснування та підтримання традицій
 • участь педагогів у конкурсах професійної майстерності
 • поширення досвіду роботи колективу.

Сформуйте творчий педагогічний колектив однодумців

Головну увагу й зусилля ми спрямували на формування «золотого фонду» дошкільного закладу — згуртованої команди висококваліфікованих педагогів, які займаються саморозвитком і прагнуть до підвищення власної професійної майстерності. Усі фахівці нашого дитячого садка — вихователь-методист, вихователі, практичний психолог, вчителі-логопеди, вчителі-дефектологи, музичні керівники — володіють сучасними освітніми технологіями та способами самостійного конструювання педагогічного процесу в умовах конкретної практичної діяльності; уміють прогнозувати результат своєї діяльності.

Педагоги упроваджують інноваційні освітні технології, зокрема інформаційно-комунікаційні, здоров’язбережувальні; використовують в освітньому процесі проектну діяльність, елементи ТРВЗ та інші ефективні методики. Свої напрацювання та досвід фахівці систематизують у формі портфоліо.

Аби виявити нові, цікаві, прогресивні підходи до організації освітнього процесу, ми вивчаємо освітню діяльність наших педагогів. За результатами такого вивчення узагальнюємо перспективний досвід кращих фахівців і поширюємо його, мотивуючи педагогів до самовдосконалення та ознайомлюючи батьків з досягненнями колективу.

У фойє закладу ми створили куточок досягнень колективу, де розмістили дипломи, грамоти, листи подяки педагогам тощо. Аби мати змогу об’єктивно оцінювати свою діяльність, ведемо Книгу відгуків батьків, де заохочуємо їх висловлюватися щиро і конструктивно.

 

Створіть комфортні умови, оригінальне розвивальне середовище

Неодмінним елементом корпоративного іміджу закладу є символіка — герб та гімн.

Під час облаштування приміщень ми добирали відповідну кольорову гаму та єдиний стиль оформлення групових приміщень, зон проведення корекційної роботи, кабінетів спеціалістів, медичних кабінетів, рекреаційних зон тощо. Приміщення облаштували за принципами багатофункціональності, доступності, раціональності й доцільності використання простору для оптимальної організації освітнього процесу. Багато уваги приділили озелененню території закладу.

Окрім того, в рекреаційних зонах — коридорах та холах — у сучасному стилі оформили:

 • виставки робіт дітей та батьків — малюнки, аплікації, колажі тощо
 • інформаційні стенди для батьків — «Візитна картка дошкільного закладу», «Діти + батьки + ДНЗ = Радість, здоров’я і комфорт» тощо.

У спеціальних приміщеннях обладнали:

 • медичний центр
 • центр цивільної оборони
 • центр пожежної безпеки
 • центр правил дорожнього руху.

Засновуйте та підтримуйте традиції

Аби підкреслити індивідуальність закладу, ми встановили низку традицій і плекаємо їх. Такими традиціями є, зокрема:

 • святкування —
 • проведення —

Це створює доброзичливу, майже домашню атмосферу для педагогів, батьків і вихованців.

Залучайте педагогів до конкурсів професійної майстерності

Педагоги нашого закладу систематично беруть участь у виставках та конкурсах професійної майстерності різного рівня: від регіональних до всеукраїнських. Це сприяє створенню позитивного іміджу закладу, піднесенню його ролі в житті міста, підвищенню статусу та конкурентоспроможності.

Поширюйте досвід роботи колективу

Ми прагнемо поширювати власний досвід і допомагати іншим закладам дошкільної освіти, які розв’язують проблему становлення, пошуку свого місця в системі дошкільної освіти міста і в системі соціальних відносин загалом. Для цього ми розробили проект «Творчий педагог — успішні діти», покликаний допомогти зацікавленим освітнім установам міста у розв’язанні важливих завдань, як-от:

 • формування та організація інноваційної діяльності в дошкільному навчальному закладі
 • освоєння інтерактивних методів роботи з дорослими та дітьми.

У межах проекту ми проводимо для колег семінари, майстер-класи тощо. Важливо, що під час реалізації цього проекту, педагоги нашого дитячого садка також професійно вдосконалюються. Адже ті, хто навчає, водночас чогось навчаються самі.

Проект допомагає формувати позитивний корпоративний імідж не лише нашого, а й усіх закладів освтіи, що беруть у ньому участь.

Значення корпоративного іміджу для професійної соціалізації педагогів

В основі професійного становлення та соціалізації особистості лежать принципи наслідування та очікування. Тобто фаховий розвиток залежить не лише від соціокультурних умов, а й від обраного зразка для наслідування. Наслідуючи видатних особистостей, педагоги соціалізуються у професії, а саме опановують спеціальні прийоми, інструменти, технології професійної діяльності; норми поведінки, еталони та цінності, прийняті у професійному товаристві.

У процесі професійного становлення людина приймає та відтворює дії та особливості поведінки фахівця, якого вона обрала за взірець. Саме тому дуже важливо, щоб молодий педагог по закінченні навчання потрапив у середовище працелюбних, мотивованих та висококваліфікованих колег.

Вони стають для нього наставниками, створюють сприятливу атмосферу для професійної діяльності, дають цінні поради. Відтак молодий спеціаліст швидше опановує секрети фаху, ефективніше встановлює соціальні зв’язки, відчуває задоволення від роботи, що стає додатковим чинником мотивації.

Результат роботи педагогічного колективу закладу над формуванням корпоративного іміджу — комплексний. З одного боку, ми успішно створюємо і зміцнюємо свій позитивний імідж, підвищуємо якість освітнього процесу, завойовуємо довіру соціального середовища. З іншого — усі педагоги почуваються затребуваними й компетентними, вони мають змогу сповна реалізуватися у професійній діяльності.

 

 

Олена Самсонова, старший викладач кафедри дошкільної освіти Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, канд. пед. наук
Злата Каржова, завідувач дошкільного навчального закладу № 36, Запоріжжя
Людмила Логвінова, вихователь-методист дошкільного навчального закладу № 36, Запоріжжя

 

 зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді