Гарантії оплати праці освітянам до 2020 року

Розглянемо, як узгодили між собою питання оплати праці освітян Міністерство освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки у новій Галузевій угоді на 2016-2020 роки

Нововведення та перегляд умов нормування й оплати праці освітян здійснюватимуть обопільно:

 • МОН України
 • ЦК Профспілки працівників освіти і науки.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Зауважте, що з початку цього року відбулися зміни у формуванні тарифної сітки (схеми посадових окладів).

Зобов’язання щодо поліпшення умов нормування та оплати праці освітян

Суб’єкт

Зобов’язання

Зміст

МОН України

Державний контроль за дотриманням економічних гарантій педпрацівників

 • здійснення нормування й оплати праці згідно з:

– КЗпП

– Галузевою угодою

– ЗУ «Про освіту»

– іншими актами

Підвищення рівня заробітної плати освітян

 • забезпечення виплати надбавок

 • за вислугу років:

– від 3 років стажу

– від 10 років стажу

– від 20 років стажу

10%

20%

30%

 • «за престижність праці»

20%

Збільшення посадових окладів і ставок

 • зрівняння посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду з розміром мінімальної заробітної плати
 • підвищення та доплати за присвоєння:

– звань

– наукових ступенів

Забезпечення доплат

 • педпрацівникам позашкільних освітніх установ у розмірах, що еквівалентні педагогічному навантаженню
 • учителям шкіл за виконання керівних функцій у методкомісіях

Вирішення проблемних питань

 • затвердження оновленої Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти
 • взаємоузгодження приписів Типового положення про атестацію педагогічних працівників
 • урегулювання рівня зарплати педпрацівників за роботу з понаднормовою кількістю учнів у класах (групах)
 • мотивація вчителів та вихователів на розроблення цифрових навчальних матеріалів для розміщення на освітніх веб-сайтах:

– підручників та посібників

– тренінгових аудіо- та відеозаписів

– освітніх програм

– інших педагогічних матеріалів

ЦК Профспілки

Громадський контроль за дотриманням економічних гарантій педпрацівників

 • моніторинг реалізації норм:

– чинних актів українського трудового законодавства

– договірних положень заінтересованих сторін

Представництво інтересів педагогічних працівників

 • взаємодія з органами:

– держнагляду

– виконавчої влади

– іншими заінтересованими особами

 • повідомлення МОН України та органам держнагляду про випадки порушення законодавства про працю у загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладах
 • правова допомога, консультування та роз’яснювальна робота щодо порушення прав педпрацівників на гідну оплату праці
 • координація роботи регіональних профспілкових органів

Оцінка дотримання правових актів про працю

 • періодичний аналіз та діагностика дотримання керівництвом освітніх закладів гарантій щодо нормування та умов виплати зарплати освітянам
 • підготовка рекомендацій щодо оптимізації реалізації договірних гарантій

З огляду на зазначене керівникам загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів рекомендовано:

 • учителям, які перебувають у декретній відпустці, встановлювати річне педагогічне навантаження, еквівалентне ставці, а в період їхньої відсутності години тимчасово віддавати іншим працівникам навчального закладу

– після виходу на роботу забезпечити таким педагогам кількість годин, визначену на початок навчального року

 • гарантувати зайнятість педпрацівників у повному обсязі ставки заробітної плати
 • здійснювати оплату педагогам, які одноосібно завідують двома чи більше навчальними кабінетами
 • не встановлювати лімітів шкільних кабінетів за критерієм кількості чи типу, за завідування котрими гарантується доплата
 • забезпечувати виплату доплат у випадках:

– поєднання педагогічної роботи із завідуванням навчальними кабінетами чи з класним керівництвом працівниками шкільної адміністрації

суміщення, збільшення зони обслуговування, виконання функцій тимчасово відсутніх осіб з одночасним виконанням особистих основних завдань

– нічних робіт (з 22:00 до 06:00) — з доплатою 40% окладу

 • гарантувати ​подвійну оплату освітянам у випадках надурочної роботи, якщо:

– батьки забирають вихованців дошкільного закладу із запізненням, поза встановленим графіком роботи часом

– змінник у дитсадку не зміг вийти на роботу

– праця в літньому таборі за вимогою роботодавця виконується у позаробочий час

– робота в освітньому закладі відбувається у неробочі, святкові чи вихідні дні

 • зберігати зарплату в повному обсязі за педпрацівниками, які були учасниками страйків
 • забезпечувати підвищення кваліфікації учителів 1-4-х класів з:

іноземної мови

– інформатики

 • здійснювати виплати зарплати:

своєчасно

– через банківські установи (у випадку наявності відповідних заяв педпрацівників)

– із компенсацією у випадку недотримання термінів виплати

– зі своєчасною індексацією

 • визначати розмір авансу в обсязі, що дорівнює або більший від оплати за фактично відпрацьовані години
 • забезпечувати відповідні виплати:

– переможцям конкурсів (як-от «Учитель/Вихователь/Класний керівник року»), а також нагородженим знаком «Відмінник освіти України»

– педпрацівникам, які потребують матеріальної допомоги, вчителям і вихователям за творчість і новаторство — від 2% заробітного фонду

– вчителям та вихователям за умови припинення договору за фактом порушення керівним органом норм трудового законодавства — від 4-кратного розміру місячної заробітної плати

 • встановлювати вчителям та вихователям, які працюють із ВІЛ-позитивними учнями (чи вихованцями) або в інклюзивних класах (групах):

– підвищену заробітну плату

– 50% надбавку

Додаткові економічні гарантії Галузевої угоди

Додаткові гарантії МОН України та ЦК Профспілки

Зобов’язання

Зміст

Вжиття невідкладних заходів для гарантування

 • повної та своєчасної виплати зарплати педагогам дошкільних закладів та шкіл за час відпустки
 • оплати праці не рідше двох разів за 30 календарних днів за наступних умов:

– час між виплатами не повинен перевищувати 16 днів

– виплата здійснюється не пізніше, як через тиждень після фактично виконаної роботи

 • підвищення рівня оплати праці:

– музкерівників дитячих садків

– працівників методкабінетів

– фахівців управлінь та відділів освіти

– інженерів з охорони праці

– інших освітніх працівників

 • реформування та оптимізації умов оплати праці освітянам з метою врахування рекомендацій ЮНЕСКО
 • підвищення рівня зарплати освітнім працівникам за роботу з ВІЛ-позитивними дітьми та в інклюзивних дошкільних чи загальноосвітніх установах
 • недопущення дискримінації щодо рівня заробітної плати вчителів та вихователів освітніх закладів державної форми власності
 • забезпечення розумного співвідношення в рівнях оплати праці різних категорій працівників освіти
 • отримання педагогічними працівниками загальноосвітніх шкіл та дитячих садків зарплати у розмірі, що встановлений чинними законодавчими актами

Моніторинг і подальше вжиття обґрунтованих заходів задля дотримання вимог законів та Галузевої угоди щодо освітніх працівників

 • обмін важливою інформацією щодо реалізації гарантій оплати праці педагогів частіше разу на 4 місяці
 • звернення до відповідних органів держнагляду у випадку порушень прав педагогів


зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді