Доплата за класне керівництво

Автор
начальник управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки працівників освіти і науки України
Педагогічний працівник, кваліфікація якого «Вчитель початкових класів», за основною посадою працює на 0,5 штатної одиниці посади заступника директора з навчально-виховної роботи. Окрім того, він має 18 годин педагогічного навантаження на тиждень як вчитель початкових класів та виконує обов’язки класного керівника в 3-му класі. Відповідний орган управління освітою не доплачує цьому працівнику за класне керівництво. Чи правомірно це?

Відповідно до пункту 2.1 Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.09.2000 № 434 (далі — Положення), обов’язки класного керівника покладаються на педагогічного працівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, який має педагогічну освіту або відповідну професійну освіту та професійно-педагогічну підготовку, здійснює педагогічну діяльність, фізичний та психічний стан здоров’я якого дозволяє виконувати ці обов’язки.

Обов’язки класного керівника покладаються на педагогічного працівника директором навчального закладу (п. 2.2 Положення).

Положенням не встановлено обмежень щодо посад педагогічних працівників, на яких можуть бути покладені обов’язки класного керівника. Однак пунктом 36 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 (далі — Інструкція № 102), установлено, що вчителям, викладачам, старшим викладачам, майстрам виробничого навчання та іншим педагогічним працівникам (крім керівних) загальноосвітніх навчальних закладів, вищих навчальних закладів I–II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів провадиться додаткова оплата за класне керівництво.

Водночас керівним працівникам закладів освіти надано право в основний робочий час вести викладацьку роботу чи заняття в гуртках у цих закладах в обсягах, передбачених пунктом 91 Інструкції № 102, тобто виконувати, зокрема, роботу вчителя з покладенням всіх обов’язків, передбачених за цією посадою.

Якщо керівний працівник отримує за основною посадою 0,5 посадового окладу, йому дозволяється вести викладацьку роботу в середньому не більше 3-х годин на день (або 18 годин на тиждень), а при виконанні цієї роботи в І–ІV класах — до 20 годин на тиждень, що, відповідно, становить норму або більше норми годин на ставку вчителя.

Про необхідність проведення оплати за класне керівництво керівним працівникам йдеться у Галузевій угоді між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2011–2015 роки, зареєстрованій  Міністерством праці та соціальної політики України 06.07.2011 за № 37 (далі — Угода).

Згідно з пунктом 6.3.5 Угоди її сторони рекомендують керівникам закладів та установ освіти здійснювати відповідні доплати керівним працівникам навчальних закладів, які виконують на підставі норм чинного законодавства викладацьку роботу, за умови покладення на них у випадках виробничої необхідності обов’язків по завідуванню відповідними навчальними кабінетами чи класних керівників.

Згідно з пунктом 1.4 Угоди її положення діють безпосередньо, поширюються на працівників закладів освіти і є обов’язковими для включення до колективних договорів, угод нижчого рівня.

Пунктом 1.5 Угоди визначено, що гарантії, передбачені Угодою, є мінімальними. Соціально-економічні пільги та компенсації, які передбачені колективними договорами, не можуть бути нижчі від рівнів, встановлених законодавством, Генеральною та даною Угодами.

З огляду на те що педагогічний працівник за посадою заступника директора отримує лише половину посадового окладу, а за посадою вчителя початкових класів — ставку заробітної плати, за виконання обов’язків класного керівника йому має бути встановлена доплата за класне керівництво.       

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді