Навіщо керівникові навчального закладу складати й оформлювати резолюції

До навчального закладу надходить чимало документів (накази, листи тощо) як від органів управління освітою, так і від інших організацій та установ. Після реєстрації документів керівник навчального закладу має визначити подальші дії щодо виконання того чи того документа

Усі вхідні документи реєструють у спеціальному журналі. Зазвичай це робить секретар (діловод) навчального закладу. Також на документі він проставляє:

Додатково можна вказати час надходження, якщо це, приміром:

Навіщо потрібна резолюція

Керівники шкіл та дитсадків звикли давати розпорядження в усній формі. Саме тут є ризик спотворення інформації та зниження якості управлінських рішень. Аби уникнути непорозумінь та інших проблем, складайте письмові резолюції.

Резолюція — це зроблений посадовою особою напис на документі, який містить стислий зміст прийнятого нею рішення щодо виконання документа.

Резолюція є однією з форм реалізації розпорядчої діяльності, яка може бути здійснена, лише якщо у ній чітко зазначено: кому, що й коли потрібно зробити. Тож у резолюції керівник навчального закладу має вказати, що та коли мають зробити виконавці для розв’язання адміністративних чи організаційних питань.

Реквізити резолюції

Як доручити

Передусім у резолюції вказують на осіб, яким дають доручення, — прізвища (у давальному відмінку) та ініціали виконавців.

Якщо доручення адресоване одній особі, наводять одне прізвище:

Головащуку О. В.

Якщо доручення виконуватимуть кілька осіб, перераховують усі прізвища. При цьому першим зазначають прізвище відповідального виконавця:

Малишку А. П.,

Потапову М. І.,

Луговій Н. П.

У цьому прикладі відповідальним виконавцем є Малишко А. П., який зобов’язаний організувати роботу інших співвиконавців. Наприклад:

 • провести нараду з обговоренням завдання
 • зібрати та розглянути пропозиції співвиконавців.

Зауважте!

Секретар, діловод або особа, відповідальна у навчальному закладі за діловодство:

 • розмножує примірники документа з огляду на кількість виконавців
 • доводить зміст документа до відома кожного виконавця під підпис

Як виконувати

Після прізвища виконавця (виконавців) розкривають зміст доручення у наказовій формі:

Прошу підготувати відповідь…

Прошу узгодити з…

Прошу взяти участь у…

Прошу зв’язатися з відправником та узгодити дату візиту…

Коли виконати

Після імен виконавців та змісту доручень у резолюції наводять конкретну календарну дату, коли спливає термін виконання доручення:

Прошу підготувати сценарій
свята «День весни» до 01.03.2017

Перед тим обов’язково перевірте за календарем, на які дні тижня припадає термін виконання доручення.

Зауважте!

Зазначаючи в резолюції строки виконання доручень (на кшталт «протягом 10 днів») замість термінів (тобто не вказуючи конкретних дат), ви ускладнюватимете процеси і виконання, і контролю

Тож, маючи схильність використовувати в резолюціях слова «екстрено», «терміново», «невідкладно», «негайно», зафіксуйте в локальному нормативному акті конкретні строки виконання доручень. Наприклад, доручення необхідно виконати після дати резолюції:

 • «екстрено» — протягом робочого дня
 • «невідкладно» — не пізніше двох робочих днів
 • «терміново» — не пізніше десяти робочих днів

Завершують резолюцію такі реквізити, як:

 • особистий підпис керівника
 • дата складання.

Проставлення резолюції

Проставляйте резолюцію безпосередньо на документі, розміщуючи її:

 • нижче реквізиту «Адресат»
 • паралельно до основного тексту або на вільній площі лицьового боку першого аркуша
 • не на березі документа, призначеного для підшивання.

Також резолюцію можна оформлювати на окремих аркушах або спеціальних бланках, якщо:

 • документ необхідно повернути іншій організації
 • потрібно деталізувати порядок виконання документа та перелік виконавців
 • на документі немає вільного місця для резолюції.

Зауважте!

Якщо потрібно уточнити хід виконання розпорядження, на документі можуть бути кілька резолюцій

Наприклад, керівник навчального закладу дав доручення своєму заступникові, а той, у свою чергу, — іншому працівнику

Підготовка резолюції

Секретар (діловод) навчального закладу може готувати проекти резолюцій.

Однак керівник навчального закладу обов’язково має визначати:

 • склад виконавців
 • точне формулювання доручення
 • термін виконання завдання.

Керівник навчального закладу вправі зробити у проекті резолюції будь-які виправлення, як-от:

 • змінити склад виконавців
 • призначити іншого відповідального виконавця
 • скоротити строк виконання доручення.

У такому разі проект резолюції із виправленнями оформлюють на новому аркуші та подають на підпис керівникові повторно.

За потреби проект резолюції можна складати на окремому аркуші.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді