Про план роботи, дистанційну роботу, засідання педради: відповіді експерта

Автор

РОМАНЮК Ірина

консультант Центру професійного розвитку педагогічних працівників Миколаївської міської ради, старший викладач кафедри теорії й методики початкової та дошкільної освіти МОІППО
Вихор запитань, що вирує у голові директора наприкінці навчального року, ми почули, структурували, а найголовніше — відповіли на них. Тепер не прокидатиметеся вночі через нерозв’язане питання із планом роботи, ненаписані довідки про стан роботи та вимоги до педагогів писати звіти про дистанційну роботу

Ми не можемо допустити, щоб у вас виникла ситуація «більше запитань, аніж відповідей». Тож підготували відповіді на болючі запитання, що наприкінці навчального року та на початку літнього періоду будуть як дощ у посуху.

Корекційно-розвиткові послуги: чи надавати влітку

План роботи

Скільки років поспіль у плані роботи можемо ставити одне і те саме річне завдання?

Не буває одних і тих самих річних завдань. Зазирніть до основних засад формулювання завдань. Отже, може бути, що об’єкт у завданні один і той самий, а предмет буде змінено, або навпаки.

Свіже завдання потрібно вводити у план роботи щороку?

Так. Щоб визначити завдання на новий навчальний рік, потрібно проаналізувати роботу закладу за минулий рік та врахувати виявлені проблеми та потреби закладу.

Кількість ключових завдань залежить від кількості груп, режиму роботи тощо. Їх може бути три-чотири на рік: одне-два з них, передбачені попереднім річним планом, конкретизують, розширюють, а інші два — нові. Якщо педколектив поглиблено та різнобічно вивчає одне чи два конкретні питання протягом року, кількість завдань може бути меншою. Це визначено у листі МОН «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах» від 03.07.2009 № 1/9-455.

Особистий досвід та вивчення матеріалів колег із 73 дитячих садків показує, що не було випадків, щоб у плані роботи не було свіжого завдання.

Що робити з планом роботи на літній період? Через війну та карантин виникли певні труднощі під час його складання.

Згадаймо статтю 24 Закону України «Про дошкільну освіту», у якій йдеться про планування роботи закладу дошкільної освіти: «Діяльність закладу дошкільної освіти регламентується планом роботи, який складається, як правило, на навчальний рік та оздоровчий період».

Тому, якщо заклад дошкільної освіти не припиняє своєї діяльності на літній період, то план роботи має бути. Зрозуміло, що процес функціонування закладу зміниться, особливо у питаннях організаційно-педагогічної, адміністративно-господарської роботи тощо. Врахуйте це у плані.

На мій погляд, для тих, хто пише план за помісячною формою, варто зробити в одній таблиці план на три місяці, тобто на літній період. Є ще один варіант — перейти на блочну форму планування. Блоки, які є розділами плану, змістовим наповненням відповідатимуть загальним вимогам планування діяльності закладу освіти.

Орієнтовні рекомендації щодо блочної форми плану на літній період такі:

1. Аналіз роботи у літній період за минулий рік.

2. Методична робота з педагогами. У цьому блоці можуть бути передбачені такі напрями роботи:

 • засідання педагогічної ради, моніторинг якості освіти (за потреби);
 • підвищення професійної компетентності й розвиток професійної творчості, самоосвіта, курси підвищення кваліфікації.

3. Робота методичного кабінету.

4. Взаємодія з батьками, організаціями та установами, школою.

5. Загальні збори (конференції) колективу, виробнича нарада (як орган самоврядування працівників закладу освіти).

6. Адміністративно-господарська робота.

7. Робота медичного кабінету.

8. Вивчення стану організації освітнього процесу.

Моніторинг досягнень дітей наприкінці року не проводили. Чи проводити його влітку?

Ні, не потрібно. Влітку приділіть увагу стабілізуванню психологічного стану дітей, їхніх батьків, а також підтримці педагогів, які створюватимуть умови для цікавого, пізнавального, творчого й безпечного перебування дітей у закладі.

Готовність до роботи влітку: експрес-перевірка

  Дистанційна робота

  Як реагувати, коли від педагогів неофіційно вимагають відзвітувати про дистанційну роботу?

  На якій підставі педагоги мають звітувати? У Законі України «Про дошкільну освіту», зокрема у статті 20, зазначено, що педагогічна рада заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію. А атестація вже минула!

  Так, педагогічна рада розглядає й інші питання, віднесені законом та/або установчими документами закладу до її повноважень. Якщо на початку карантину ухвалили рішення, що після його завершення має бути звітування — тоді маємо підстави. Але у такому випадку в наказі керівника чи в додатку до нього має бути визначено алгоритм написання такого звіту.

  Якщо звіт вимагають «зверху», як реагувати? Ніяк, якщо не було нормативно-правового акту — рекомендації до такого виду документів не відносяться. Законом не просто так визначено поняття «академічна свобода».

  Досвід показав, що керівник та вихователь-методист постійно співпрацюють з педагогами під час карантину. Це дає змогу побачити кращі напрацювання кожного педагога. Тому на засіданні педагогічної ради вихователь-методист має представити як індивідуальний, так і колективно напрацьований якісний продукт з організації освітнього процесу.

  Можна запропонувати декільком педагогам представити напрацьований самостійно цікавий матеріал. За результатами обговорення важливо ухвалити рішення, яке мотивуватиме педагогів до якісної роботи. У подібній карантинній ситуації в майбутньому це сприятиме організації якісного процесу впливу на розвиток дітей, взаємодію з їхніми батьками тощо. Вибір за вами.

  Чи можуть вимагати публікувати результати роботи педагога з дітьми у соціальних мережах?

  Здійснювати спроби освітнього впливу на розвиток дітей та взаємодіяти з дітьми і їхніми батьками у зручний спосіб онлайн-комунікації потрібно, але радимо робити це у закритій групі, без права поширення. Тобто думка така: «Я працюю з дітьми своєї групи, то мене можуть бачити тільки вони зі своїми батьками та педагоги мого закладу, щоб ми разом могли вирішувати питання поліпшення якості освітнього процесу».

  Якщо педагогу вдалося вибудовати певну систему роботи й отримати якісний продукт педагогічного супроводу та діяльності з дітьми онлайн — тоді поширювати ці напрацювання можна, але за згодою педагога.

  Засідання педради

  Які питання в умовах сьогодення доречно розглянути на останньому в навчальному році засіданні педагогічної ради, окрім схвалення плану роботи на літній період?

  Не завжди засідання педагогічної ради наприкінці навчального року ми можемо назвати підсумковим, адже не завжди встигаємо написати підсумковий аналіз діяльності закладу за минулий навчальний рік й визначити завдання на майбутній.

  Питання, які можна передбачати на засіданні педагогічної ради:

  • за річним завданням;
  • про організацію роботи закладу в умовах карантину;
  • підготовка до літнього періоду та схвалення плану роботи на літній період;
  • забезпечення умов щодо формування дошкільної зрілості випускників тощо.

  Часто керівник попереджає, щоб на засіданні педагогічної ради педагоги мали з собою зошит з самоосвіти. Чи можна його вести в довільній формі?

  У Примірній інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах, затвердженій наказом МОН від 01.10.2012 № 1059, у переліку документів педагогів не передбачено ведення цих зошитів.

  Отже, якщо керівник пропонує вести такі зошити педагогам, то їх не мають перевіряти. Щодо вільної форми зошита, то педагогу-початківцю важко не перетворити його на записник з малюнками, фразами та великою кількістю вільних сторінок. Без певних рекомендацій вони не зможуть зосередитися на важливих професійних акцентах. Тому навіть рекомендації щодо вільної форми ведення зошита мають бути побудовані на основних засадах поняття «самоосвіта педагога».

  Але! Якщо у вашому закладі у номенклатуру справ введено документ, як-от зошит чи щоденник самоосвіти, то мають бути й конкретні рекомендації щодо оформлення й варіантів ведення, адже для ведення кожного документа є вимоги.

   За матеріалами журналу Практика управління дошкільним закладом   зміст

   Сертифікація в системі базової освіти