Як проводити батьківські збори в школі

Автор
Фахівець Експертус Освіта
Батьківські збори в школі— основний спосіб комунікації педагогічного колективу з батьками. Щоб збори були вдалі, а освітня робота ефективна, розглянемо види, форми проведення, теми батьківських зборів

Як залучити батьків до шкільного життя

Батьківські збори — це спеціально організований захід, мета якого налагодити взаємодію колективу закладу освіти, учнів, їхніх батьків та розв’язати інформаційні, пізнавальні й комунікативні завдання.

 

Батьківські збори дають змогу:

 • обговорити питання навчально-виховної, методичної, фінансово-господарської діяльності закладу освіти
 • встановити партнерські взаємини педагогів з батьками
 • розглянути різні погляди на виховання, навчання і розвиток дітей
 • активізувати та розвинути виховні навички батьків
 • підтримати впевненість батьків у власних педагогічних можливостях
 • узгодити дії учасників освітнього процесу
 • уникнути непорозумінь.

В теорії все прекрасно. Однак на практиці як батьки, так і педагоги не люблять батьківських зборів. Чому?

Батьки тому, що нудно, переважно говорить вчитель. Коли ж говорять батьки, то не слухають один одного і перебивають. Для них батьківські збори — це повинність, витрачений час і конфліктні ситуації.

Педагоги не люблять тому, що тільки-но йдеться про збори — батьки зайняті, пасивні, а інколи самовпевнені й агресивні.

Розглянемо, що впливає на ефективність батьківських зборів та як зробити, аби комунікація між учасниками освітнього процесу була продуктивною і викликала позитивні емоції.

Види батьківських зборів

Батьківські збори бувають:

 1. загальношкільні, що організовує адміністрація закладу освіти.

Відбуваються двічі на рік: на початку першого та в кінці другого семестру. Адміністрація школи надає батькам загальну інформацію щодо освітнього процесу:

 • структури навчального року
 • освітніх новацій
 • роботи гуртків, факультативів
 • змін у шкільному статуті
 • правил шкільного розпорядку
 • підсумків роботи
 1. класні (збори батьків класу), що організовує класний керівник.

Відбуваються два рази на семестр.

Якщо раптово виникають питання, які слід вирішити, то проводять додаткові батьківські збори.

Зауважте! Оптимальна тривалість батьківських зборів — 1-1,5 години.

За змістом батьківські збори поділяють на:

Види зборів

організаційні

тематичні

підсумкові

комбіновані

Мета

 • обговорити загальні питання: організацію діяльності закладу освіти, особливості освітнього процесу; режим роботи закладу; організацію харчування; вимоги до зовнішнього вигляду та поведінки учнів тощо
 • вивчити тему, актуальну для батьків, та поглибити їхні знання у сфері виховання дітей
 • підбити підсумки роботи учасників освітнього процесу за певний період
 • розглянути організаційні питання та актуальну тему, що стосується навчання, виховання й розвитку дітей

Зазвичай перші батьківські збори — організаційні. Їх проводять наприкінці серпня — на початку вересня.

Наступні збори — тематичні. Проводять протягом року.

Останні в навчальному році — підсумкові. Проводять у травні.

Форми проведення батьківських зборів

Найчастіше у школах проводять традиційні батьківські збори, що нагадують собою лекцію. Педагоги говорять, а батьки слухають. Наприкінці зборів кілька найактивніших батьків ставлять запитання та обговорюють їх. Решта ж — відмовчується.

Такі батьківські збори мають і переваги, і недоліки:

 

переваги

недоліки

 • зручно розглядати загальні питання організації освітнього процесу, нормативні документи
 • досконала організація
 • форма проведення зборів звична, а тому зрозуміла всім
 • інформативність
 • можна повідомити певну інформацію великій кількості людей
 • можна спостерігати за емоційною реакцією батьків
 • однотипність проведення
 • монолог педагога
 • лише звітування й інформування без пошуку шляхів вирішення проблем
 • неможливість вирішити проблеми, що стосуються конкретної дитини
 • пасивність батьків
 • слабка взаємодія між учасниками
 • фіксований час проведення

 

Оскільки батьківські збори мають залучати батьків до співпраці й активної участі в житті закладу освіти, традиційний спосіб роботи з батьками потрібно урізноманітнювати. Спробуйте змінити форму проведення заходу.

Використайте інтерактивні методи роботи та чергуйте різні форми проведення зборів: тренінги, круглі столи, майстер-класи, індивідуальні бесіди. Такі форми роботи спонукатимуть педагогів і батьків до взаємодії. Учасники зборів виявлятимуть активність, творче мислення, дискутуватимуть і так знаходитимуть найефективніші шляхи вирішення проблем.

 Інтерактивні форми проведення батьківських зборів

Вибір тієї чи іншої форми проведення батьківських зборів залежить від проблем, які слід вирішити. Якщо потрібно обговорити організацію освітнього процесу, то доцільно провести круглий стіл у формі дискусії. Якщо хочете ознайомити батьків із новими підходами у вихованні та навчити практично використовувати отримані знання, то проведіть майстер-клас.

Тематика батьківських зборів в школі

Ефективність батьківських зборів значною мірою залежить від вибору теми заходу. Обирайте цікаві й актуальні для батьків теми. Бажано, щоб вони мали просвітницьке спрямування.

Зауважте! На батьківських зборах можна розглянути кілька питань. Однак ці питання слід об’єднати однією темою або ж виокремити провідну тему і присвятити найбільше часу її розгляду.

 Теми для обговорення на батьківських зборах:

 • загальні, що стосуються організації освітнього процесу
 • тематичні, на яких батьки поглиблюють знання з психології та педагогіки

Тематика батьківських зборів:

загальна

тематична

 • зміст, напрями, завдання освітнього процесу
 • специфіка роботи закладу освіти
 • нормативно-правова база
 • структура навчального року
 • навчальні плани
 • запровадження профільних дисциплін, факультативів, спецкурсів
 • зміни в освітньому процесі
 • матеріально-технічне забезпечення
 • успішність та поведінка учнів
 • способи поліпшити ефективність навчання
 • безпека учнів
 • медіабезпека учнів
 • здоров’я учнів
 • організація харчування
 • організація позакласної та позашкільної роботи
 • підготовка до ЗНО, ДПА
 • творчий розвиток
 • участь у громадських проектах
 • учнівське самоврядування
 • підбиття підсумків роботи за певний період
 • адаптація учнів 5-х класів до середньої школи
 • особливості фізичного та психологічного розвитку дітей конкретної вікової групи
 • особливості виховання дітей у сім’ї
 • режим дня учня
 • запобігання проблемам у навчанні
 • створення умов успішної взаємодії дорослих і дітей

 

Зауважте! Не обговорюйте на батьківських зборах проблеми окремих учнів, їхню успішність та поведінку.

Коли обираєте тему зборів, зважайте, в якому класі навчаються діти: в початковій школі батьків цікавлять питання здоров’я, харчування, безпеки учнів; в середній та старшій школі — професійне самовизначення учнів, підготовка до ЗНО і ДПА.

Рішення батьківських зборів

Результат роботи батьківських зборів — рішення, яке ухвалюють більшістю голосів і приймають до виконання. Оскільки це рішення обов’язково потрібно оформити документально, кожні батьківські збори протоколюють.

Оберіть з-поміж батьків секретаря, який складе протокол батьківських зборів:

 • вкаже ПІБ учасників зборів
 • зазначить прізвища, імена й по батькові кожного доповідача
 • зробить короткий виклад питань, що обговорювали
 • зафіксує рішення, прийняті батьківськими зборами.

Щоб спростити роботу секретаря, надайте йому шаблон протоколу батьківських зборів.

Ретельна підготовка й нестандартний підхід — головні чинники, що впливають на успішність батьківських зборів. Якщо проводити батьківські збори в неформальній обстановці, то батьки і педагоги не лише з’ясують питання, з якими прийшли, а й отримають задоволення від спілкування в дружній атмосфері.

 

 

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді