Комплектуємо кадрами новоутворений дитсадок

Теми:
Що врахувати та які посади передбачити у штатному розписі аби укомплектувати заклад кадрами?

Аби підготувати заклад дошкільної освіти до початку роботи, своєчасного завезення й установки обладнання, твердого та м’якого інвентарю, програмно-методичного забезпечення тощо, до введення його в експлуатацію, необхідно своєчасно призначити керівника закладу. Він повинен прийняти на роботу:

 • завідувача господарством;
 • робітника з комплексного обслуговування й ремонту будинків.

За потреби можна прийняти на роботу й інших працівників, які є матеріально-відповідальними особами.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Що врахувати при комплектуванні ЗДО кадрами

Після підписання акта про прийом в експлуатацію закладу дошкільної освіти складають штатний розпис з урахуванням норм Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів.

Комплектуємо кадрами новоутворений дитсадок

Керівник закладу дошкільної освіти має право у разі виробничої необхідності змінювати штати або вводити посади (крім керівних), не передбачені штатними нормативами для цього закладу, в межах фонду оплати праці, доведеного лімітними довідками на відповідний період.

Посади працівників можна замінювати лише в межах однієї категорії персоналу:

 • педагогічний
 • господарсько-обслуговуючий

Штати дошкільних навчальних закладів формуються з урахуванням типу закладу, кількості груп та їх наповнюваності, режиму роботи, площ приміщень закладу.

Які посади передбачити при комплектації ЗДО

У штатному розписі закладу дошкільної освіти необхідно передбачити усі посади, які визначено Типовими штатними нормативами. Зокрема посади:

 • музичного керівника
 • інструктора з фізкультури
 • керівника гуртка
 • сестри медичної з дієтичного харчування дітей
 • прибиральника службових приміщень.

Інструктора з фізкультури, керівника гуртка передбачають з розрахунку 0,125 штатної одиниці на одну групу.

Музичний керівник

Посаду музичного керівника передбачають з розрахунку 0,25 штатної одиниці на одну групу у дитячих садках і на кожну групу дітей віком від одного року і старше у яслах-садках.

Медична сестра

У яслах-садках, які мають чотири і більше груп для дітей до трьох років, вводять додатково 0,5 штатної одиниці посади медичної сестри на заклад.

Посаду медичної сестри з дієтичного харчування дітей передбачають за умови режиму роботи груп 9 і більше годин з розрахунку:

 • 0,25 штатної одиниці за наявності 2-4 груп;
 • 0,5 штатної одиниці за наявності 5-9 груп;
 • 1 штатна одиниця за наявності 10 і більше груп.

Прибиральник службових приміщень

Посаду прибиральника службових приміщень вводять з розрахунку 0,5 штатної одиниці на кожні 200 кв. м. При площі службових приміщень менше ніж 200 кв. м встановлюють 0,5 штатної одиниці.

Соціальний педагог

Посаду соціального педагога закладу дошкільної освіти (дитячого будинку) інтернатного типу та центру розвитку дитини вводять з розрахунку не більше 1 штатної одиниці на заклад. Вона фінансується за рахунок коштів загального фонду відповідного бюджету (для державних і комунальних закладів дошкільної освіти).

Практичний психолог

Кількість штатних одиниць практичного психолога визначають з урахуванням такого розрахунку.

Комплектуємо кадрами новоутворений дитсадок

Посада практичного психолога закладу дошкільної освіти компенсуючого типу та комбінованого типу, у яких є дві і більше груп компенсуючого типу, дитячих будинків інтернатного типу, центрів розвитку дитини вводять з розрахунку не більше однієї штатної одиниці на заклад за рахунок коштів загального фонду відповідного бюджету.

Бухгалтер

У штати вводять посаду бухгалтера (головного бухгалтера), якщо заклад дошкільної освіти веде бухгалтерський облік самостійно.

Сторож, робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель, двірник

Кількість штатних одиниць робітника з комплексного обслуговування й ремонту будівель, сторожа, двірника визначають відповідно до Міжгалузевих норм чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі.

Штатні нормативи загальної чисельності сторожів, двірників, робітників з комплексного обслуговування й ремонту будинків розраховують за формулою:

Чзч = Чн × Кн,

де: Чзч — загальна чисельність працівників; Чн — нормативна чисельність, осіб; Кн — коефіцієнт, що враховує невиходи (щорічні відпустки, хвороби тощо).

Прийнято Кн = 1,15.

Нормативи чисельності робітників з комплексного обслуговування й ремонту будинків:

Комплектуємо кадрами новоутворений дитсадокзміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді