Обчислюємо зарплату практичного психолога, який за сумісництвом працює вихователем

У санаторному ЗДО практичний психолог має тижневе навантаження 20 годин. А ще він працює за внутрішнім сумісництвом на посаді вихователя. Як у такому разі обчислити заробітну плату фахівця?

Робота за сумісництвом

Коли працівник окрім своєї основної, виконує іншу роботу на умовах трудового договору — це робота за сумісництвом.

Головна ознака роботи за сумісництвом — працівник має виконувати її у вільний від основної роботи час.

Тривалість роботи за сумісництвом для працівників державних підприємств, установ, організацій не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня — у вихідний день.

⇒ Підвищення зарплати вихователям з 1 вересня 2019 року

⇒ Оплата праці практичного психолога, який працює на двох посадах

Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.

Заробітна плата за роботу за сумісництвом не залежить від заробітної плати за основною посадою. Оплату праці сумісників проводять за фактично відпрацьований час. Утім, регулювання робочого часу педагогічних працівників має свою специфіку: заробітну плату педагогічним працівникам нараховують відповідно до обсягу педагогічного навантаження.

Режим роботи конкретного санаторного ЗДО (12-годинний) дає змогу практичному психологу працювати на двох посадах з відповідною оплатою за кожною із них.

Заробітну плату педагогічним працівникам нараховують з огляду на встановлені ставки заробітної плати з урахуванням підвищень, фактичного обсягу педагогічної роботи, доплат та надбавок.

За виконання обов’язків за іншою посадою на умовах сумісництва працівникам встановлюють оплату відповідно до цієї посади, якщо чинне законодавство не забороняє виплату окремих видів доплат і надбавок.

Обчислення зарплати практичного психолога

Розглянемо у таблиці, як обрахувати заробітну плату практичного психолога, якщо він працює за внутрішнім сумісництвом на посаді вихователя у санаторному ЗДО та має:

 • стаж педагогічної роботи — 8 років
 • кваліфікаційну категорію за обома посадами — «спеціаліст першої категорії» — 13 тарифний розряд за Єдиною тарифною сіткою
 • підвищення за роботу в санаторному закладі — 20% посадового окладу
 • надбавки:
  • за «престижність праці» — 20% посадового окладу;
  • за вислугу років — 10% посадового окладу;
  • за складність і напруженість у роботі — 20% посадового окладу;
  • за рішенням місцевої влади — 30% посадового окладу.

Складові заробітної плати

Обчислення за посадою

Практичного психолога (основна)

Вихователя

(за сумісництвом)

Посадовий оклад

1762,00 грн ×× 2,27 =
= 4000,00 грн

(1762,00 грн × 2,27) ×
0,5 ставки =2000,00 грн

Підвищення за роботу в санаторному закладі

4000,00 грн × 20% =
= 800,00 грн

2000,00 грн × 20% =
= 400,00 грн

Новостворена ставка заробітної плати

4000,00 грн +800,00 грн =4800,00 грн

2000,00 грн +400,00 грн =2400,00 грн

Надбавка за вислугу років

4800,00 грн × 10% =
= 480,00 грн

2400,00 грн × 10% =
= 240,00 грн

Надбавка за «престижність праці»

4800,00 грн × 20% =
= 960,00 грн

2400,00 грн × 20% =
= 480,00 грн

Надбавка за складність і напруженість у роботі

4800,00 грн × 20% =
= 960,00 грн

2400,00 грн × 20% =
= 480,00 грн

Муніципальна надбавка

4800,00 грн ×30% =
= 1440,00 грн

2400,00 грн ×30% =
= 720,00 грн

Усього

4800,00 грн +480,00 грн +(960,00 грн × 2) +1440,00 грн =
= 8640,00 грн

2400,00 грн +240,00 грн +(480,00 грн × 2) +720,00 грн =
= 4320,00 грнзміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді