Кількість штатних одиниць вихователів у малокомплектному дошкільному навчальному закладі

У сільському дошкільному навчальному закладі функціонує дві різновікові групи для дітей віком від півтора до шести років. За списком у закладі — 50 дітей. Відкрити ще одну групу немає можливості. Дошкільний заклад працює 5 днів на тиждень з 11-годинним перебуванням у ньому дітей. Яка кількість штатних одиниць вихователів має бути?

Норми щодо комплектування груп дошкільного навчального закладу визначені статтею 14 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-III (далі — Закон № 2628).

Відповідно до неї групи в дошкільному закладі комплектують зокрема й за віковими ознаками.

Кількість дітей у групах

Наповнюваність груп має становити для дітей віком:

  • від одного до трьох років — до 15 осіб
  • від трьох до шести (семи) років — до 20 осіб.

Натомість кількість дітей у різновікових групах має бути до 15 осіб, а з короткотривалим перебуванням дітей — до 10 осіб.

Окрім того, стаття 14 Закону № 2628 дає право засновникові (власнику) дошкільного закладу:

  • встановлювати меншу наповнюваність груп
  • визначати кількість дітей у групах сільських ДНЗ залежно від демографічної ситуації.

Права встановлювати у групах більшу, ніж затверджено, чисельність дітей законом не надано. Отож якщо у закладі 50 дітей різного віку, то мають функціонувати не менше трьох груп.

Штатний розпис дошкільного навчального закладу визначають відповідно до Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 № 1055 (далі — Типові штатні нормативи), з розрахунку щонайменше трьох груп.

Кількість штатних одиниць вихователів

Штатну чисельність вихователів і помічників вихователів визначають за режиму перебування дітей у групах протягом 4-х, 9-ти, 10,5-х, 12-ти та 24-х год.

З огляду на пункт 2 Типових штатних нормативів у дошкільних закладах чи окремих групах може бути встановлений гнучкий режим роботи, що передбачає, зокрема, організацію різнотривалого перебування дітей.

Визначаючи кількість штатних посад вихователів, слід враховувати, що:

  • тарифній ставці вихователя групи загального типу відповідає норма педагогічного навантаження 30 год. на тиждень
  • для передачі зміни вихователями передбачається додатково 20 хв. щодня.

У спільному листі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України «Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів» від 18.01.2011 № 1/9-114, № 02-8/100 зазначено, що у штатному розписі одногруповго та двогрупового дошкільного навчального закладу кількість штатних посад вихователя визначається за встановленими нормативами з огляду на:

  • режим роботи дошкільного закладу (5-ти чи 6-денний)
  • тривалість перебування дітей у групі (наприклад, 9 год. чи 12 год.).

Складаючи графік роботи та встановлюючи відповідно до нього обсяг педагогічного навантаження конкретному вихователеві, необхідно виходити з фактичного часу роботи, ураховуючи те, що:

  • завідувач дошкільного закладу має відпрацювати щодня по 3 год. у групі з дітьми
  • на передачу зміни вихователям відведено 20 хв., або 0,33 год., кожного дня.

Розглянемо на прикладі, як визначати кількість посад вихователів.

Приклад обчислення кількості посад вихователів в одногруповому дошкільному навчальному закладі

За умови режиму роботи групи 9 год. щодня протягом 5-ти днів тривалість перебування дітей у закладі складає 45 год. на тиждень.

Завідувач закладу має відпрацювати з групою дітей 15 год. на тиждень.

Отож тривалість роботи вихователя становитиме 30 год. на тиждень (45 год. – 15 год.).

Оскільки на передачу зміни протягом тижня вихователь витрачатиме ще 1,67 год. (20 хв. ÷ 60 хв. × 5 днів), то загальна тривалість робочого часу вихователя складатиме 31,67 год. на тиждень, що відповідає 1,06 одиниці посади (31,67 год. ÷ 30 год.).

Віднедавна керівникам дошкільних навчальних закладів надано право змінювати штати або вводити посади, не передбачені типовими штатними нормативами. Дізнайтеся, як правильно скористатися таким правом.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді