Субвенція на освіту «особливих» дітей

На підтримку дітей з особливими освітніми потребами призначено нову субвенцію. На які видатки її спрямовано?

На що спрямувати кошти освітньої субвенції: рекомендації МОН

1 січня 2019 року наберуть чинності зміни до Бюджетного кодексу України (БКУ).

Так, передбачено нову субвенцію — на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами.

⇒ Порядок надання субвенції НУШ — 2019

⇒ Скільки грошей на освіту в Держбюджеті – 2019

⇒ Нова стаття «Інклюзивне навчання»

Субвенція для здобуття освіти дітьми з ООП

Субвенція спрямована на надання державної підтримки для здобуття освіти дітьми:

 • сліпими та зі зниженим зором
 • глухими та зі зниженим слухом
 • з тяжкими порушеннями мовлення
 • із затримкою психічного розвитку
 • з порушеннями опорно-рухового апарату
 • з порушенням інтелектуального розвитку
 • зі складними порушеннями розвитку (зокрема й із розладами аутичного спектра).

Субвенцією забезпечено такі видатки, як:

 • оплата праці фахівців за проведення (надання) психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)
 • надання психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг
 • придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку
 • оснащення кабінетів, ресурсних кімнат у закладах освіти та ІРЦ.

⊕ Договір на проведення корекційно-розвиткових занять

⊗ Акт приймання проведення корекційно-розвиткових занять

Розподілятимуть субвенцію між місцевими бюджетами у порядку відповідно до кількості осіб з особливими освітніми потребами.

Зауважте!

Залишки коштів за субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігатимуть на рахунках відповідних місцевих бюджетів для цільового використання в наступному бюджетному періоді

Зміст статті про субвенцію

Згідно з пунктом 33 Закону України від 22.11.2018 № 2621-VIII до БКУ включено нову статтю такого змісту:

«Стаття 1033. Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

1. Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами спрямовується на надання державної підтримки для здобуття освіти дітьми сліпими та із зниженим зором, глухими та із зниженим слухом, з тяжкими порушеннями мовлення, із затримкою психічного розвитку, з порушеннями опорно-рухового апарату, з порушенням інтелектуального розвитку, із складними порушеннями розвитку (у тому числі з розладами аутичного спектра) у закладах та установах освіти відповідно до частини другої цієї статті.

2. За рахунок субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами здійснюються видатки на:

1) оплату праці фахівців (перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України) на основі укладених цивільно-правових договорів за:

 • проведення (надання) психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) відповідно до індивідуальних програм розвитку для осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах (групах) закладів дошкільної та загальної середньої освіти (крім закладів дошкільної освіти (ясел-садків) компенсуючого типу, будинків дитини, закладів дошкільної освіти (дитячих будинків) інтернатного типу, спеціальних шкіл, санаторних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів);
 • надання психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг із забезпечення освітнього процесу осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних та спеціальних класах (групах) закладів позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти, вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації державної та комунальної власності;

2) придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних та спеціальних класах (групах) закладів дошкільної та загальної середньої освіти (крім закладів дошкільної освіти (ясел-садків) компенсуючого типу, будинків дитини, закладів дошкільної освіти (дитячих будинків) інтернатного типу, спеціальних шкіл, санаторних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів), закладів позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти, вищих навчальних закладах I - II рівнів акредитації державної та комунальної власності. Типовий перелік спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти;

3) оснащення кабінетів та/або ресурсних кімнат у відповідних закладах освіти та інклюзивно-ресурсних центрах для надання психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг особам з особливими освітніми потребами (придбання методичного, навчального та програмного забезпечення, предметів, матеріалів і обладнання, у тому числі довгострокового користування).

3. У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги зазначеної субвенції окремо для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя відповідно до кількості осіб з особливими освітніми потребами.

Розподіл субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами здійснюється між місцевими бюджетами у порядку, визначеному Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними державними адміністраціями відповідно до кількості осіб з особливими освітніми потребами, та затверджується рішенням про бюджет Автономної Республіки Крим, рішенням про обласний бюджет.

4. Залишки коштів за субвенцією на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції».

Вихідні та робочі 2020

Особливості організації доступного середовища в закладах освіти

Онлайн-курс для вчителів від EdEra

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді