Новий Порядок надання субвенції НУШ

Оновлено порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»

Кабмін постановою від 05.12.2018 № 1016 виклав у новій редакції Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», затв. постановою КМУ від 04.04.2018 № 237 (далі — Порядок № 237).

Призначення субвенції НУШ

Порядок визначає механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» (далі — субвенція).

⇒ НУШ: від початку до 2029 року

⇒ Засоби навчання й обладнання початкових класів НУШ

Головний розпорядник субвенції — МОН. Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства.

Субвенцію спрямовують на:

 1. закупівлю дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів згідно з переліком, затвердженим МОН
 2. підготовку тренерів-педагогів, супервізорів, а також підвищення кваліфікації:
  • директорів, заступників директорів з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи у початковій школі (або структурному підрозділі іншого закладу освіти, що забезпечує початкову освіту)
  • директорів, заступників директорів з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи, вчителів ЗЗСО — учасників експерименту з запровадження проекту Державного стандарту початкової освіти, інтегрованого курсу природничо-математичних дисциплін, електронних підручників
  • вчителів початкової школи
  • асистентів вчителів ЗЗСО з інклюзивним та інтегрованим навчанням
  • вчителів ЗЗСО (класів), в яких діти навчаються мовами національних меншин
  • вчителів іноземних мов, які навчатимуть учнів початкової школи
  • фахівців інклюзивно-ресурсних центрів
 1. проведення супервізії.

За пунктами 2 і 3 за рахунок субвенції забезпечені такі видатки:

для закладів післядипломної педагогічної освіти комунальної форми власності

 1. оплата праці
 • тренерів за:
  • підготовку тренерів-педагогів та супервізорів
  • підвищення кваліфікації осіб
 • тренерів-педагогів за:
  • підготовку супервізорів
  • підвищення кваліфікації осіб
 • працівників закладів післядипломної педагогічної освіти комунальної форми власності, які залучені до підвищення кваліфікації фахівців інклюзивно-ресурсних центрів
 • супервізорів за проведення супервізії
 1. оплата проживання, харчування та проїзду до місця відрядження і назад (за потреби) в обсягах, передбачених Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон (наказ Мінфіну від 13.03.1998 № 59)
 • тренерів
 • тренерів-педагогів
 • супервізорів
 • працівників закладів післядипломної педагогічної освіти комунальної форми власності, які залучені до підвищення кваліфікації фахівців ІРЦ
 1. придбання предметів та матеріалів, тиражування матеріалів
 • для забезпечення здійснення закладами післядипломної педагогічної освіти заходів з підвищення кваліфікації для впровадження нових методик відповідно до Концепції «Нова українська школа»
 • для забезпечення здійснення закладами післядипломної педагогічної освіти заходів з підвищення кваліфікації вчителів ЗЗСО (класів), в яких діти навчаються мовами національних меншин
 1. підготовка, видання та тиражування навчальних матеріалів
 • для початкових класів ЗЗСО згідно з Державним стандартом початкової освіти та нових методик відповідно до Концепції «Нова українська школа»
 • для ЗЗСО (класів), у яких діти навчаються мовами національних меншин, відповідно до програм та методик, погоджених із МОН

для ЗЗСО

 1. здійснення витрат на відрядження (за потреби)
 • для підвищення кваліфікації:
  • вчителів
  • асистентів вчителів ЗЗСО з інклюзивним та інтегрованим навчанням
  • директорів ЗЗСО та заступників директорів з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи у початковій школі (або структурному підрозділі іншого закладу освіти, що забезпечує початкову освіту)
  • директорів, заступників директорів з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи, вчителів закладів ЗЗСО, які є учасниками експерименту із запровадження проекту Державного стандарту початкової освіти, інтегрованого курсу природничо-математичних дисциплін, електронних підручників

Не допускається спрямування субвенції

 • на закупівлю товарів, робіт і послуг, які безпосередньо не пов’язані із здійсненням видатків, зазначених вище
 • на оплату посередницьких послуг
 • на здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку

Використання субвенції НУШ

Місцеві ради мають право передавати субвенцію як міжбюджетний трансферт іншим місцевим бюджетам.

Казначейство перераховує щомісяця до 10 числа субвенцію на рахунки обласних бюджетів та бюджету Києва, відкриті в органах Казначейства, згідно з розписом державного бюджету відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затв. постановою КМУ від 15.12.2010 № 1132.

Облдержадміністрації розподіляють субвенцію між бюджетами:

 • обласними
 • районів
 • міст обласного значення
 • об’єднаних територіальних громад.

Обсяги та критерії розподілу субвенції

обсяг

спрямування

умови розподілу між відповідними місцевими бюджетами

40%

 • закупівля дидактичних матеріалів для учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції «Нова українська школа»

⇒ з огляду на кількість класів у початкових школах (1–4 класів у структурних підрозділах інших закладів освіти, що забезпечують початкову освіту) в адміністративно-територіальній одиниці

 • закупівля сучасних меблів для початкових класів НУШ

20%

 • закупівля комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів НУШ

⇒ з огляду на кількість початкових шкіл (структурних підрозділів інших закладів освіти, що забезпечують початкову освіту) в адміністративно-територіальній одиниці

не менше 60%

 • підготовка тренерів-педагогів, супервізорів
 • підвищення кваліфікації

⇒ обласні бюджети

не більше 30%

 • придбання предметів та матеріалів, тиражування матеріалів для забезпечення здійснення закладами післядипломної педагогічної освіти заходів з підвищення кваліфікації для впровадження нових методик відповідно до Концепції «Нова українська школа»
 • придбання предметів та матеріалів, тиражування матеріалів для забезпечення здійснення закладами післядипломної педагогічної освіти заходів з підвищення кваліфікації вчителів закладів загальної середньої освіти (класів), в яких діти навчаються мовами національних меншин
 • підготовка, видання та тиражування навчальних матеріалів для початкових класів ЗЗСО згідно з Державним стандартом початкової освіти та нових методик відповідно до Концепції «Нова українська школа»

не більше 10%

 • здійснення витрат на відрядження для підвищення кваліфікації

⇒ пропорційно до кількості вчителів, асистентів вчителів початкових класів ЗЗСО з інклюзивним та інтегрованим навчанням, директорів ЗЗСО, заступників директорів з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи у початковій школі (або структурному підрозділі іншого закладу освіти, що забезпечує початкову освіту), а також директорів, заступників директорів з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи, вчителів ЗЗСО, які є учасниками експерименту із запровадження проекту Державного стандарту початкової освіти, інтегрованого курсу природничо-математичних дисциплін, електронних підручників, що підвищують кваліфікацію

Казначейство перераховує щомісяця до 25 числа на підставі платіжних документів, підготовлених обласними та Київською міською держадміністраціями, субвенцію на рахунки бюджетів:

 • районних
 • міст обласного значення
 • ОТГ.

Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок субвенції відповідно до законодавства.

Попередню оплату товарів, робіт і послуг, закуповуваних за рахунок субвенції, здійснюють відповідно до постанови КМУ «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 23.04.2014 № 117.

⇒ Перелік меблів та обладнання у початковій школі

⇒ Освітній простір початкових класів = 8 навчальних осередків

Звітування про кошти субвенції

Казначейство інформує щомісяця до 15 числа Мінфін та МОН про обсяги перерахування субвенції за попередній місяць у розрізі місцевих бюджетів.

Обласні та Київська міська держадміністрації подають щокварталу до 10 числа наступного місяця МОН інформацію про використання субвенції.

Відповідно до законодавства провадять:

 • відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням субвенції
 • складення й подання фінансової та бюджетної звітності про використання субвенції, контроль за її цільовим використанням.зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді