Нові нормативні акти щодо загальної середньої освіти

Які основні нормативні акти, що стосуються питань освіти, прийнято останнім часом, на які норми звернути увагу та про що йдеться у листах Міністерства освіти і науки України

Виробничий календар — 2019 для «п’ятиденки»

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

⇒ Нова стаття «Інклюзивне навчання»

⇒ Нове в законодавстві станом на ЛИСТОПАД

Документ

На що звернути увагу

Розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти»від 19.09.2018 № 660-р

Мета концепції — виробити засади державної політики щодо підвищення якості профпідготовки фахівців на основі дуальної форми.

Підготовка передбачає встановлення рівноправного партнерства закладів освіти, роботодавців та здобувачів освіти.

Концепцію реалізуватимуть за такими етапами:

 • I етап — розроблення нормативно-правової бази для запровадження дуальної форми у повному обсязі (2018 рік);
 • II етап — розроблення типових моделей дуальної форми, реалізація відповідних пілотних проектів моделей, проведення оцінки ефективності (2019 і 2020 роки);
 • III етап — створення кластерів дуальної освіти на базі конкурентоспроможних закладів освіти та заінтересованих роботодавців — підприємств, установ, організацій, у тому числі тих, що належать до сфери управління органів державної влади (2020–2023 роки)

Наказ МОН і ІМЗО «Про проведення змагань «Роботрафік-2019»
від 12.09.2018 № 65

Змагання «Роботрафік-2019» відбудуться у два етапи:

 • обласний — листопад 2018 року
 • фінальний — лютий 2019 року.

Змагання сприяють розвитку інноваційних напрямів STEM-освіти, популяризують науково-технічну творчість, робототехніку, електроніку, формують в учнівської молоді життєві навички безпеки дорожнього руху

Накази МОН

«Деякі питання комплексної оцінки розвитку дітей з особливими освітніми потребами»від 06.09.2018 № 977

Затверджено:

 • технічні характеристики комплекту методик для проведення комплексної оцінки розвитку дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсних центрах (далі — Технічні характеристики)
 • перелік адміністративно-територіальних одиниць для закупівлі комплектів методик для проведення комплексної оцінки розвитку дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсних центрах (далі — Перелік).

Інститут модернізації змісту освіти має закупити у 2018 році:

 • комплекти методик для проведення комплексної оцінки розвитку дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсних центрах згідно з Технічними характеристиками та Переліком
 • послуги з навчання фахівців інклюзивно-ресурсних центрів для навчання з використання методик комплексної оцінки розвитку дітей з особливими освітніми потребами
 • розробки тa впровадження системи автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів, у тому числі придбання технічних засобів для її функціонування

«Щодо питання попередньої оплати товарів, робіт та послуг, що закуповуються за бюджетні кошти на 2019 рік»від 06.09.2018 № 972

Закладам освіти та бюджетним установам, що належать до сфери управління МОН, надано дозвіл на попередню оплату товарів, робіт і послуг на 2019 рік за бюджетні кошти.

Попередньо оплатити можна тільки ті товари, роботи і послуги, які передбачають поставити, виконати і надати протягом поточного бюджетного періоду

Гарантійний лист: Як передплатити журнал без грошей

«Про затвердження методичних рекомендацій щодо адаптаційного періоду для учнів першого класу у Новій українській школі»від 20.08.2018 № 923

Основна новація у практиці діяльності 1-х класів закладів загальної середньої освіти — структурування змісту початкової освіти на засадах інтегративного підходу у навчанні.

Адаптивний вересень у першому класі НУШ

Запропоновано тематичний інтегрований підхід, де кожен тиждень присвячено окремій темі.

Планування і дизайн освітнього середовища потрібно спрямувати на розвиток дитини і мотивацію її до навчання.

Слід організувати активну співпрацю вчителя з батьками або особами, які їх замінюють, з медичними працівниками закладу загальної середньої освіти, шкільним психологом, учителями-предметниками, вихователем групи подовженого дня

«Пpo затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі»від 20.08.2018 № 924

Запропоновано чотирирівневу систему оцінювання:

 • «має значні успіхи»
 • «демонструє помітний прогрес»
 • «досягає результату з допомогою вчителя»
 • «ще потребує уваги i допомоги».

Оцінювання результатів навчання та особистих досягнень учнів у першому класі має формувальний характер. Його слід здійснювати вербально, на суб’єкт-суб’єктних засадах, з активним залученням учнів до самоконтролю і самооцінювання.

Формувальне оцінювання має мотивувати і надихати дитину на навчальну діяльність, вияв власних здобутків та сприяти формуванню навичок застосування знань і умінь під час виконання практико орієнтованих завдань.

За організації формувального оцінювання вчитель:

 • формує об’єктивні і зрозумілі для учнів навчальні цілі
 • ознайомлює учнів із критеріями оцінювання
 • забезпечує активну участь учнів у процесі оцінювання
 • забезпечує можливості й уміння учнів аналізувати власну діяльність (рефлексія)
 • корегує спільно з учнями підходи до навчання з урахуванням результатів оцінювання

«Про затвердження форм звітності з питань діяльності денних закладів загальної середньої освіти та інструкцій щодо їх заповнення»від 27.07.2018 № 936

Затверджено:

 • форму звітності № ЗНЗ-1 «Звіт денного закладу загальної середньої освіти» та інструкцію щодо її заповнення
 • форму звітності № 76-РВК «Зведений звіт денних закладів загальної середньої освіти» та інструкцію щодо її заповнення.

Форми звітів уведено у дію, починаючи зі 2018/2019 н. р.

Постанови КМУ

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866»
від 22.08.2018 № 620

Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затверджений постановою КМУ від 24.09.2008 № 866, доповнили пунктом 721. Він визначає перелік документів, які треба подати для підтвердження місця проживання дитини під час вирішення питання її тимчасового виїзду за межі України з метою лікування, навчання, участі дитини в дитячих змаганнях, фестивалях, наукових виставках, учнівських олімпіадах та конкурсах, екологічних, технічних, мистецьких, туристичних, дослідницьких, спортивних заходах, оздоровлення та відпочинку дитини за кордоном:

Перелік документів

 • заява
 • копія паспорта заявника
 • копія паспорта дитини (за наявності)
 • довідка про реєстрацію місця проживання заявника (у разі коли в паспорті відсутні дані про реєстрацію місця проживання)
 • довідка про реєстрацію місця проживання дитини
 • копія свідоцтва про народження дитини
 • копія рішення суду про розірвання шлюбу (за наявності)
 • підтвердження про відправлення рекомендованого листа згідно з вимогами, передбаченими абзацом першим частини п’ятої статті 157 Сімейного кодексу України (у разі наявності)
 • копія документа, виданого лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу, в порядку та за формою, встановленими МОЗ.

Служба у справах дітей може не затвердити висновок про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України, якщо:

 • заявник не подав зазначені документи
 • наявне рішення суду, в якому визначено місце проживання дитини з іншим із батьків, або відкрите провадження у справі щодо визначення місця проживання дитини

«Про затвердження Типового положення про мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» від 22.08.2018 № 654

Завдання мобільної бригади:

 • надавати психологічну допомогу постраждалим
 • надавати не пізніше ніж протягом однієї доби соціально-психологічну допомогу постраждалим, які потребують термінової допомоги, зокрема шляхом кризового та екстреного втручання
 • інформувати постраждалих осіб щодо отримання медичних, соціальних, психологічних, правових послуг для подолання наслідків насильства
 • роз’яснювати постраждалим їхні права, визначені законом, можливості отримання допомоги від суб’єктів та доцільності її отримання
 • провадити інформаційно-просвітницьку діяльність щодо форм, проявів та наслідків насильства, формування нетерпимого ставлення громадян до цих явищ, а також щодо заходів у сфері запобігання та протидії насильству.

Мобільна бригада надає допомогу по телефону, з виїздом до місця проживання (перебування) постраждалого, у приміщенні загальної чи спеціалізованої служби підтримки постраждалих — безплатно

Запобігання та протидія насильству: Методрекомендації

«Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 3 лютого 2016 р. № 3» від 26.07.2018 № 659

Уряд оновив Порядок проведення перевірок закупівель Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами, а також — Положення про Державну аудиторську службу України. Відтак Держаудитслужба отримала підстави для проведення перевірок закупівель у замовників у повному обсязі.

Етапи перевірки закупівельтакі:

 • документальна та/або фактична перевірка питань програми закупівель
 • аналіз інформації щодо проведення процедур закупівель, розміщеної в електронній системі закупівель, та інформації, що міститься в державних реєстрах та базах даних, відкритих для доступу органу державного фінансового контролю.

Під час документальної перевірки Держаудитслужба контролюватиме дотримання законодавства про закупівлі шляхом вивчення документів замовника. Якщо замовник веде електронний документообіг, він має забезпечити безперешкодний доступ посадових осіб органу державного фінансового контролю до електронних документів та у разі потреби подати їх завірені копії на паперовому носії.

На письмову вимогу посадової особи органу контролю керівник замовника або уповноважена ним особа подає у трьох примірниках завірені копії документів, у тому числі тих, які не розмістили в електронній системі закупівель, що, зокрема, підтверджують факти виявлення порушень.

За потреби копії бухгалтерських документів подає головний бухгалтер чи його заступник або уповноважена на це посадова особа замовника. Якщо замовник не подасть завірені копії документів, про це перевіряльники зазначатимуть в акті

Листи МОН

«Щодо оплати праці вихователів груп подовженого дня у закладах загальної середньої освіти»від 06.09.2018 № 1/9-535

Групи подовженого дня фінансують за кошти засновника та інші кошти, не заборонені законодавством.

Організовуючи роботу групи подовженого дня, засновник має:

 • забезпечити наявність необхідної матеріально-технічної бази
 • забезпечити умови для організації харчування та денного відпочинку (сну) учнів
 • організувати дозвілля учнів.

Працю вихователів групи подовженого дня оплачують за рахунок освітньої субвенції

«Про документацію працівників психологічної служби у системі освіти України»від 05.09.2018 № 1/9-529

Надано зразки документації практичних психологів та соціальних педагогів закладів освіти.

Зразки документації проходитимуть апробацію протягом 2018/2019 навчального року, за результатами якої буде затверджена професійна документація працівників психологічної служби системи освіти

Зразок перспективного плану роботи практичного психолога

Зразок соціального паспорта класу

Як атестувати практичних психологів та соціальних педагогів в ОТГ

«Про Перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у спеціальних закладах загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами у 2018/2019 навчальному році»
від 27.08.2018 № 1/11-9110

МОН розмістило Перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у спеціальних закладах загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами у 2018/2019 навчальному році на офіційному веб-сайті

«Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах загальної середньої освіти»від 20.08.2018 № 1/9-503

МОН розмістило на офіційному веб-сайті:

 • Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих МОН для використання у початкових класах закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою
 • Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих МОН для використання в основній і старшій школі закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою
 • Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих МОН для використання у закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин

Яка навчальна література рекомендована на новий навчальний рік

«Щодо експериментального впровадження інтегрованого курсу «Природничі науки»від 20.08.2018 № 1/9-504

Затверджена Програма проведення експерименту Всеукраїнського рівня «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення інтегрованого курсу «Природничі науки» для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти» у 2018-2022 роках.

Школи, які беруть участь в експерименті, можуть розпочати впровадження інтегрованого курсу «Природничі науки» в 10 класах наступного навчального року (2019/2020) після розроблення повного комплекту навчально-методичних матеріалів і проходження вчителями відповідної підготовки на курсах підвищення кваліфікаціїзміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді