Як проводять комплексне оцінювання розвитку дитини в інклюзивно-ресурсному центрі

Автор
Фахівець Експертус Освіта
Комплексне психолого-педагогічне оцінювання розвитку дитини є одним із механізмів забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на належну освіту

 

Проводити комплексне психолого-педагогічне оцінювання розвитку дитини — одне із завдань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів.

Комплексне оцінювання проводять, аби:

 • визначити особливі освітні потреби дитини, зокрема й коефіцієнт інтелекту (IQ)
 • розробити відповідно до потенційних можливостей психофізичного розвитку дитини рекомендації про:
 • програми навчання
 • особливості організації психолого-педагогічної допомоги.

 

Як визначити рівень підтримки учня з ООП

Ініціаторами комплексного психолого-педагогічного оцінювання можуть бути лише батьки дитини або її законні представники.

Зауважте!

Батьки/законні представники дитини:

 • звертаються до ІРЦ за шість місяців до початку навчального року
 • можуть перед проведенням комплексного оцінювання звернутися до закладу освіти, який вони обрали, для зарахування дитини.

Комплексне оцінювання проводять фахівці ІРЦ:

 • безпосередньо в Центрі
 • за місцем навчання/проживання/перебування дитини.

Батьки/один із батьків обов’язково мають брати участь у комплексному оцінюванні.

Синдром дефіциту уваги та гіперактивності у дитини

Документи

Первинний прийом батьків дитини проводить психолог ІРЦ. Його головні завдання:

 • визначити дату й час проведення комплексного оцінювання
 • перевірити, чи батьки зібрали необхідні документи.

Документи,
необхідні для комплексного психолого-педагогічного оцінювання розвитку дитини

 

 

Види документів

Назви документів

Примітки

ОБОВ’ЯЗКОВІ

 • документи, що посвідчують особу батьків

Ці документи батьки приносять із собою

 • свідоцтво про народження дитини
 • індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю (у разі інвалідності)
 • форма первинної облікової документації № 112/0 «Історія розвитку дитини»
 • довідки від психіатра (за потреби)

Ці документи батьки заповнюють у Центрі

ДОДАТКОВІ

 • психолого-педагогічна характеристика дитини, яка:
  • містить дані про динаміку та якість засвоєння знань під час навчання
  • підготовлена відповідним педагогічним працівником
  • затверджена керівником закладу освіти

Можна додавати до заяви, якщо дитина з особливими освітніми потребами здобуває дошкільну або загальну середню освіту

 • зошити з рідної мови, математики, результати навчальних досягнень (для дітей, які здобувають загальну середню освіту), малюнки
 • документи щодо додаткових обстежень дитини
 • попередні рекомендації щодо проведення комплексної оцінки

Подають, якщо дитині з особливими освітніми потребами вже надавалася психолого-педагогічна допомога

 • висновок відповідних фахівців щодо результатів надання психолого-педагогічної допомоги із зазначенням динаміки розвитку дитини згідно з індивідуальною програмою розвитку

Напрями комплексного оцінювання

Комплексне психолого-педагогічне оцінювання розвитку дитини відбувається індивідуально за такими напрямами, як:

Зауважте!

Максимальна тривалість комплексного оцінювання та оформлення висновку — 10 робочих днів.

Особливості проведення
комплексного психолого-педагогічного оцінювання розвитку дитини

 

 

Напрям

Мета

Хто проводить

Де фіксують результати оцінювання

Оцінювання фізичного розвитку дитини

Визначення:

 • рівня загального розвитку дитини, його відповідності віковим нормам
 • рівня розвитку дрібної моторики
 • способу пересування тощо

Вчитель лікувальної фізкультури

Карта спостереження дитини

Оцінювання мовленнєвого розвитку дитини

Визначення:

 • рівня розвитку та використання вербальної (невербальної) мови
 • наявності/відсутності мовленнєвого порушення та його структури

Вчитель-логопед

Висновок про комплексну оцінку

Оцінювання когнітивної сфери дитини

Визначення рівня сформованості таких пізнавальних процесів, як:

 • сприйняття
 • пам’ять
 • мислення
 • уява
 • увага

Практичний психолог

Оцінювання емоційно-вольової сфери дитини

Виявлення:

 • здатності дитини до вольового зусилля
 • схильностей до проявів девіантної поведінки та її причин

Оцінювання навчальної діяльності дитини

Визначення:

 • рівня сформованості знань, вмінь, навичок відповідно до навчальної програми
 • основних критеріїв формування вмінь та навичок дітей дошкільного віку

Вчитель-дефектолог

За потреби

Фахівці ІРЦ оцінюють розвиток дитини за іншими напрямами, зокрема визначають:

 • рівень соціальної адаптації
 • особливості взаємовідносин з однолітками, дорослими.

Результати комплексного оцінювання:

 • оформлюють в електронному вигляді
 • зберігають в ІРЦ
 • є конфіденційними.

Для ознайомлення з результатами батьки мають подати до Центру письмове звернення.

 

Висновок про комплексну оцінку дитини

По закінченні комплексного оцінювання фахівці Центру організовують засідання, щоб:

Батьки дитини мають право:

 • взяти участь у засіданні
 • ознайомитися з висновком про комплексну оцінку, умовами навчання та надання психолого-педагогічної допомоги у закладах освіти (якщо дитина здобуває дошкільну чи загальну середню освіту).

Повторне комплексне оцінювання

Фахівці ІРЦ проводять повторне комплексне оцінювання у трьох випадках:

Альтернативні комунікації

В інших випадках фахівці Центру забезпечують психолого-педагогічне супроводження такої дитини.

Батьки, які незгодні з висновком ІРЦ про комплексну оцінку їхньої дитини, можуть звернутися для проведення повторного комплексного оцінювання до республіканського, обласного, Києва та Севастополя психолого-педагогічного консиліуму.

 

 зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді