Запобігання та протидія насильству: Методрекомендації

Скористайтеся методичними рекомендаціями щодо запобігання та протидії насильству

Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству уклали спільно Міністерство освіти і науки України та Міністерство молоді та спорту України на виконання Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 07.12.2017 № 2229-VIII. Цей закон набрав чинності 07.01.2018 і визначає:

 • організаційно-правові засади запобігання та протидії домашньому насильству
 • основні напрями реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, спрямовані на захист прав та інтересів осіб, які постраждали від такого насильства.

Методрекомендації можна використати у закладах освіти під час виховних заходів «Ні насильству!», «Стоп насильству!» тощо.

СКАЧАТИ

Зміст Методичних рекомендацій

Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству складають 5 розділів:

 • Розділ 1

Домашнє насильство:

 • Визначення домашнього насильства
 • Види та прояви домашнього насильства
 • Причини домашнього насильства
 • Розділ 2

Насильство щодо дітей:

 • Різновиди та ознаки насильства щодо дітей
 • Наслідки жорстокого поводження з дітьми
 • Шкільне насильство. Наслідки шкільного насильства
 • Виявлення випадків насильства
 • Розділ 3

Повноваження державних структур, установ та організацій, які надають допомогу постраждалим від домашнього насильства

 • Розділ 4

Форми та методи надання допомоги постраждалим від домашнього насильства

 • Розділ 5

Заходи щодо запобігання насильству та формування ненасильницьких моделей поведінки серед дітей та молоді:

 • Заходи щодо запобігання насильству
 • Інформаційно-просвітницька, профілактична та методична робота щодо формування ненасильницьких моделей поведінки серед дітей та молоді

З передмови до Методичних рекомендацій

Насильство є однією з найбільш розповсюджених форм порушення прав людини. Зазвичай найбільше страждають від насильства жінки, діти та люди похилого віку.

Найпоширенішим і найбільш складним для протидії є домашнє насильство. Насильство в сім’ї або родині притаманне для багатьох держав, незважаючи на їх позитивні здобутки у законодавчій, політичній та практичній сферах.

У діяльність щодо припинення насильства необхідно залучати:

 • працівників правоохоронної системи, органів опіки та піклування
 • представників соціальної та педагогічної спільнот
 • співробітників медичної і психологічної служб.

Та найчастіше зусилля на створення ефективної системи профілактики й припинення насильства щодо дітей, надання допомоги жертвам жорстокого поводження розбиваються через перешкоди, з-поміж яких:

 • відомча обмеженість і міжвідомча роз’єднаність
 • суб’єктивізм у виборі недержавних організацій для співпраці
 • відсутність єдиних методичних і системних підходів в організації профілактичної роботи
 • ігнорування профілактичної спрямованості в роботі з дітьми і сім’єю
 • відсутність законодавчих норм і правозастосовної практики щодо захисту і реабілітації жертв.

Окрім того, ці перешкоди підсилюють такі чинники, як:

 • правова неписемність і недовіра населення до правоохоронних органів
 • низькі матеріальні статками, що не дозволяють звертатися за кваліфікованою юридичною допомогою
 • несформованість у педагогічних, поліцейських, соціальних, медичних працівників навичок спілкування з жертвою, що веде до приховування або замовчування фактів насильства
 • відсутність ефективної та доцільно організованої реабілітаційної системи.

Методичні рекомендації щодо формування у дітей та молоді нетерпимого ставлення до насильницьких моделей поведінки, небайдужого ставлення до постраждалих осіб, усвідомлення насильства як порушення прав людини адресовані усім фахівцям, які працюють з дітьми та молоддю.зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді