Підготовка ЗЗСО до нового навчального року

Щоб підготовка до початку нового навчального року пройшла без заминок, пригадаймо актуальні норми законодавства щодо цього складного процесу

Під час підготовки закладу освіти до нового навчального року директор керується:

 • нормами законодавства передовсім
 • рекомендаціями, наданими в інструктивних листах
 • конкретними умовами, що склалися в закладі.

Вихідні та робочі 2020

Норми законодавства щодо підготовки школи до нового навчального року

(►​ скачати таблицю щодо підготовки до нового навчального року у форматі .pdf)

Нормативний акт

Зміст норми

Посилання на норму

Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 651-XIV

 • наповнюваність класів закладів загальної середньої освіти не може перевищувати 30 учнів

ч. 1 ст. 14

 • навчальний рік у ЗЗСО незалежно від підпорядкування, типів і форм власності розпочинається у День знань — 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року

ч. 1 ст. 16

 • структура навчального року (за чвертями, півріччями, семестрами) та тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються ЗЗСО у межах часу, передбаченого освітньою програмою

ч. 3 ст. 16

 • організація освітнього процесу не повинна призводити до перевантаження учнів та має забезпечувати безпечні та нешкідливі умови здобуття освіти
 • місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування закріплюють за ЗЗСО відповідні території обслуговування і до початку навчального року обліковують учнів, які мають їх відвідувати

ч. 1 ст. 18

Порядок проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затв. постановою КМУ від 27.09.2000 № 1465

 • обов’язковий попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (влаштуванням на роботу), а обов’язковий періодичний — у процесі діяльності

п. 2

Порядок надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість, затв. постановою КМУ від 02.02.2011 № 116

 • харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється за місцем навчання або на підприємствах громадського харчування, з якими засновником (власником) відповідного закладу укладено договір

п. 5

 • у загальноосвітніх навчальних закладах денної форми навчання за рахунок бюджетних коштів здійснюється харчування учнів:
  • яким згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» гарантується пільгове харчування
  • 1–4 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»
  • з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
  • з числа дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних і інклюзивних класах
 • органи місцевого самоврядування можуть забезпечувати харчування учнів інших категорій та передбачати на зазначену мету відповідні видатки з місцевих бюджетів
 • за рішенням педагогічної ради навчальний заклад може звільнити від плати за харчування вихованців груп продовженого дня (у % чисельності групи за списком):

o   10% — у повному обсязі

o   15% — на половину вартості

 • загальноосвітній навчальний заклад може прийняти рішення про звільнення у повному обсязі від плати за харчування не більш як 25% чисельності групи за списком учнів, які проживають у пришкільних інтернатах
 • харчування інших учнів здійснюється за власні кошти

Порядок ведення обліку дітей шкільного віку та учнів, затв. постановою КМУ від 13.09.2017 № 684

 • облік дітей шкільного віку ведеться в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці (району, міста, району у місті, селища, села)

п. 4

 • районні, районні у містах держадміністрації та міські, селищні, сільські ради, у тому числі об’єднаних територіальних громад, їх виконавчі органи із залученням відповідних територіальних органів Національної поліції та служб у справах дітей організовують ведення обліку дітей шкільного віку
 • у разі переведення учня до іншого навчального закладу або його відрахування в установленому порядку навчальний заклад, з якого переводиться або відраховується учень, подає не пізніше 15 числа наступного місяця відповідному структурному підрозділу дані такого учня, у тому числі місце продовження здобуття ним загальної середньої освіти (навчальний заклад)

п. 11

 • навчальні заклади у разі зарахування учнів, які здобували загальну середню освіту в навчальних закладах інших адміністративно-територіальних одиниць, подають не пізніше 15 числа наступного місяця з дня зарахування їх дані уповноваженому органу або його структурному підрозділу адміністративно-територіальної одиниці, на території якої розташовано навчальний заклад, у якому учень здобував загальну середню освіту

п. 12

 • залучення працівників навчальних закладів до організації та ведення обліку дітей шкільного віку забороняється

п. 7

 • облік учнів ведуть навчальні заклади, які подають щороку не пізніше 15 вересня відповідному структурному підрозділу дані всіх учнів, які до нього зараховані

п. 10

Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затв. наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102

 • ставки заробітної плати й посадові оклади педагогічних працівників встановлюються керівниками закладів та установ освіти при тарифікації за наслідками атестації

п. 4

 • тарифікаційні списки встановленої форми затверджуються за погодженням із профспілковим комітетом не пізніше 5 вересня і подаються вищестоящому органу управління
п. 4
 • відповідальність за своєчасне і правильне встановлення працівникам ставок заробітної плати, посадових окладів, обчислення заробітної плати покладається на керівників та головних бухгалтерів (бухгалтерів) установ і закладів освіти, керівників вищестоящих органів управління
п. 6

Наказ МОН України «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» від 20.02.2002 № 128

додаток 1

додаток 2

Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затв. наказом МОН України від 20.07.2004 № 601

 • перед початком навчального року проводиться огляд кабінетів з метою визначення стану готовності їх до проведення занять

п. 2.3

 • кабінети і майстерні мають бути забезпечені:
  • аптечкою з набором медикаментів для надання першої медичної допомоги
  • первинними засобами пожежогасіння

п. 4.12

Наказ МОНмолодьспорту України «Про затвердження форм звітності з питань загальної середньої освіти та інструкцій щодо їх заповнення» від 02.07.2012 № 766

 • затверджено форми звітності та інструкції щодо їх заповнення, зокрема:
  • № ЗНЗ-2 «Звіт вечірньої (змінної) школи»
  • № ЗВ-1 «Зведений звіт вечірніх (змінних) шкіл»
  • № 83-РВК «Звіт про чисельність і склад педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів»

п. 1

Наказ МОН України «Про затвердження форм звітності з питань діяльності денних загальноосвітніх навчальних закладів та інструкцій щодо їх заповнення» 08.07.2016 № 813

п. 1

Методичні рекомендації щодо організації освітнього простору Нової української школи, затв. наказом МОН України від 23.03.2018 № 283

 • планування і дизайн освітнього простору школи спрямовуються на розвиток дитини та мотивації її до навчання

 • організація освітнього простору навчального кабінету потребує широкого використання нових ІТ-технологій, нових мультимедійних засобів навчання, оновлення навчального обладнання, що здійснюється через такі осередки:
  • осередок навчально-пізнавальної діяльності з відповідними меблями
  • змінні тематичні осередки, в яких розміщуються дошки/фліп-чарти/стенди тощо
  • осередок для гри, оснащений настільними іграми, інвентарем для рухливих ігор
  • осередок художньо-творчої діяльності з поличками для зберігання приладдя та стендом для змінної виставки дитячих робіт
  • куточок живої природи
  • осередок відпочинку з килимом для сидіння та гри, стільцями, кріслами-пуфами, подушками з м’яким покриттям
  • дитяча класна бібліотечка
  • осередок вчителя, оснащений столом, стільцем, комп’ютером, полицями/ящиками, шафами для зберігання дидактичного матеріалу тощо
 • освітній простір організовується таким чином, щоб учитель міг спостерігати за діяльністю дітей в усіх осередках, діти мали можливість безпечно переміщуватися і мати місце для зберігання особистих речей

Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затв. наказом МОН України від 16.04.2018 № 367

 • зарахування дітей до закладу освіти здійснюється, як правило, до початку навчального року та відповідно до території обслуговування (крім закладів освіти ІІ, ІІ-ІІІ ступенів та ІІІ ступеня)

п. 6 р. І

 • зарахування дітей до початку і впродовж навчального року здійснюється виключно на вільні місця. Після зарахування дітей до закладу освіти їх розподіл між класами відбувається в межах нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України «Про загальну середню освіту»

п. 6 р. І

 • після 15 червня зарахування на вільні місця відбувається у такому порядку:
  • до початку навчального року — діти, які мають право на першочергове зарахування
  • впродовж навчального року
  • у порядку надходження заяв про зарахування

пп. 1.6 р. ІІ

Порядок створення груп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти

на реєстрації в Мінюсті

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затв. наказом МОЗ України від 21.05.2007 № 246

 • попередній медичний огляд проводиться під час прийняття на роботу з метою:

o   визначення стану здоров’я працівника і реєстрації вихідних об’єктивних показників здоров’я та можливості виконання без погіршення стану здоров’я професійних обов’язків в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу

o   виявлення професійних захворювань (отруєнь), що виникли раніше при роботі на попередніх виробництвах, та попередження виробничо зумовлених і професійних захворювань (отруєнь)

п. 1.4

 • роботодавець відсторонює від роботи працівників, які не пройшли в установлений термін медичні огляди, та не допускає до роботи працівників, яким за медичним висновком така робота протипоказана за станом здоров’я

п. 3.6

Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01), затв. постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 № 63

 • кількість учнів загальноосвітнього навчального закладу не повинна перевищувати його проектну місткість

п. 3.1

 • загальноосвітні навчальні заклади повинні бути укомплектовані кваліфікованими кадрами середніх медичних працівників, лікарів-педіатрів, психологів

п. 11.1

Методичні матеріали «Організація навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в загальноосвітніх навчальних закладах», додані до листа Міністерства освіти і науки України від 16.06.2014 № 1/9-319

 • у навчальних закладах галузі освіти і науки поряд з навчанням з охорони праці (ОП) проводиться навчання і перевірка знань з питань безпеки життєдіяльності (БЖД) — комплексної системи знань про захищеність життя і діяльності особистості, суспільства та життєвого середовища від небезпечних факторів природного і штучного характеру

п. 1.3

 • керівники навчальних закладів, їх заступники, відповідальні за ОП та БЖД, а також працівники, які проводять інструктажі з учнями з ОП (майстри, інструктори трудового навчання, учителі трудового навчання) та БЖД (учителі фізики, хімії, біології, інформатики, фізичного виховання, керівники гуртків тощо), проходять навчання і перевірку знань з ОП та БЖД на базі методичних підрозділів органів управління освітою, яким підпорядкований навчальний заклад. За наявності фінансування навчальний заклад може організовувати навчання зазначених вище категорій працівників у регіональних навчальних закладах післядипломної педагогічної освіти. Програма навчання з ОП та БЖД затверджується наказами керівників відповідних установ

п. 1.5

 • усі інші працівники проходять навчання з ОП та БЖД в навчальних закладах за місцем роботи за програмами, що затверджені керівниками навчальних закладів

п. 1.5

 • інструктажі з БЖД проводяться відповідно до Положення про навчання з метою набуття навичок застосовувати знання у практичному житті, їх програми містять питання особистої безпеки та безпеки оточуючих згідно з напрямом проведення заходів, розробляються безпосередніми керівниками робіт або заходів і не вимагають обов’язкових інструкцій з БЖД. Такі інструктажі можна проводить у вигляді інформацій про небезпеки, лекцій, бесід з наступною перевіркою навичок, ігрових тренінгів тощо. У кожному конкретному випадку вчитель, майстер (інструктор) або особа, яка проводить інструктаж з БЖД, обирає свої методи, форми і засоби проведення таких інструктажів

п. 4.1

 • інструктажі з ОП з учнями проводяться:
  • вступний — перед початком занять з трудового навчання в навчальній майстерні, кабінеті виробничого навчання, лабораторії навчального закладу або у разі екскурсії на виробництво
  • первинний на робочому місці — на першому занятті з трудового навчання на початку навчального року
  • первинний перед виконанням навчального завдання, пов’язаного з використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо
  • позаплановий — при порушенні учнями вимог нормативно-правових актів з ОП, що можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж тощо

п. 5.1

 • інструктажі з ОП в навчальному закладі проводить керівник робіт — вчитель трудового навчання, майстер (інструктор) виробничого навчання

п. 5.2

Лист МОН України «Роз’яснення щодо порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах в умовах повної або часткової інтеграції різних освітніх галузей, можливість якої передбачена Державним стандартом початкової освіти, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 87 від 21 лютого 2018 р.» від 18.05.2018 № 1/9-322

 • у процесі інтеграції кількість навчальних годин, передбачених на вивчення кожної освітньої галузі базовим навчальним планом, перерозподіляється таким чином, що їх сумарне значення не зменшується. Це відображається в типових освітніх програмах, освітніх програмах закладів загальної середньої освіти (абзац 24 Державного стандарту початкової освіти)
 • поділ класів на групи здійснюється незалежно від того, як розподілений між окремими й інтегрованими предметами час, відведений на відповідні освітні галузі

Лист МОН України «Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році» від 03.07.2018 № 1/9-415зміст

Центральна частина статичний блок 2