Матеріали до посадової інструкції інструктора з фізкультури

У поміч вам матеріали до посадової інструкції інструктора з фізкультури. Скачайте посадову інструкцію у форматі Word та доповніть її з огляду на специфіку діяльності вашого дитсадка

Вихідні та робочі 2020

2. Завдання та обов’язки

2.1. Організовує та проводить фізкультурно-оздоровчу роботу з дітьми відповідно до чинних програм та методик.

2.2. Створює оптимальні умови для фізичного розвитку дітей.

2.3. Організовує та проводить за участю інших педагогічних працівників і батьків або осіб, які їх замінюють, фізкультурно-спортивні свята, змагання, дні здоров’я та інші фізкультурно-оздоровчі заходи.

2.4. Формує у дітей звичку вести здоровий спосіб життя.

2.5. Визначає завдання і зміст кожного конкретного заняття чи іншої форми роботи з дітьми з урахуванням їхнього віку, підготовленості, індивідуальних психофізичних особливостей і самопочуття.

2.6. Проводить індивідуальні заняття з дітьми різних груп здоров’я.

2.7. Використовує сучасні педагогічні технології та методики фізичного виховання, творчо використовує перспективний педагогічний досвід.

2.8. Створює умови для розвитку нахилів, природних здібностей і талантів дітей.

2.9. Надає необхідну диференційовану допомогу дітям при оволодінні ними навичками з основних рухів, формує у дітей інтерес до систематичного фізичного удосконалення, дбає про формування їхніх вольових якостей.

2.10. Систематично здійснює моніторинг фізичного розвитку дітей, зокрема визначає рівень сформованості навичок з основних рухів.

2.11. Надає вихователям методичну допомогу щодо проведення фізкультурно-оздоровчих заходів упродовж дня.

2.12. Забезпечує безпеку дітей, дотримання санітарно-гігієнічних вимог під час фізкультурних занять чи інших форм роботи на майданчику, у спортивній залі, плавальному басейні, не допускає перевтоми або переохолодження дітей, за необхідності надає долікарську допомогу.

2.13. Під час здійснення фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми у плавальному басейні:

  • навчає дітей плавати з урахуванням їхнього віку;
  • проводить з батьками або особами, які їх замінюють, попередню роботу щодо підготовки дітей до занять у басейні;
  • проводить з дітьми бесіди про правила поведінки у басейні;
  • надає дітям допомогу під час переодягання та миття під душем, привчає їх дотримуватися вимог гігієни.

2.14. Проводить для батьків або осіб, які їх замінюють, консультації  щодо фізкультурно-спортивної діяльності дітей, її профілактично-оздоровчого значення, дотримання правил безпеки, формування у дітей потреби вести здоровий спосіб життя.

2.15. Розробляє пропозиції щодо удосконалення фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільному закладі.

2.16. Спільно з медичними працівниками контролює стан фізичного здоров’я дітей.

2.17. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дітей, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства.

2.18. Проходить курси підвищення кваліфікації та атестацію раз на п’ять років.

2.19. Проходить навчання і перевірку знань з питань безпеки життєдіяльності раз на три роки.

2.20. Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

2.21. Забезпечує збереження життя, фізичного і психічного здоров’я дітей під час освітнього процесу.

2.22. Контролює технічний стан спортивного інвентарю та обладнання у спортивній залі та на майданчиках.

2.23. Проводить профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед дітей під час занять.

2.24. Терміново повідомляє керівництво дошкільного закладу про кожний нещасний випадок, що трапився з дітьми, організовує надання долікарської допомоги потерпілим, викликає медпрацівника.

2.25. Бере участь у розслідуванні та здійсненні заходів щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку.

2.26. Веде необхідну документацію.

2.27. Проходить періодичні медичні огляди.

6. Кваліфікаційні вимоги

6.1. Інструктор з фізкультури має відповідну вищу освіту, професійно компетентний, забезпечує нормативні рівні й стандарти виховання та навчання дітей дошкільного віку, відповідає загальним етичним і культурним вимогам до педагогічних працівників.

6.2. Інструктор з фізкультури з кваліфікаційною категорією «спеціаліст» має повну вищу фахову педагогічну освіту (спеціаліст або магістр) або повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю «дошкільна освіта». Він здатний забезпечувати виконання завдань фізичного виховання; знає основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології; вміє розв’язувати педагогічні проблеми, встановлювати контакт з дітьми, батьками або особами, які їх замінюють, колегами; дотримується педагогічної етики, моральних норм.

6.3. Інструктор з фізкультури з кваліфікаційною категорією «спеціаліст другої категорії» відповідає вимогам, встановленим для працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст», та постійно вдосконалює свій професійний рівень; використовує диференційований та індивідуальний підхід до дітей; володіє сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами, педагогічними засобами, різними формами роботи з дітьми; застосовує інноваційні технології в освітньому процесі; обізнаний з основними нормативно-правовими актами про освіту; користується авторитетом серед колег, дітей та їхніх батьків або осіб, які їх замінюють.

6.4. Інструктор з фізкультури з кваліфікаційною категорією «спеціаліст першої категорії» відповідає вимогам, встановленим для працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст другої категорії», та використовує методи особистісно орієнтованого підходу до організації освітнього процесу; володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей дітей; упроваджує перспективний педагогічний досвід; уміє аргументувати свою позицію.

6.5. Інструктор з фізкультури з кваліфікаційною категорією «спеціаліст вищої категорії» відповідає вимогам, встановленим для працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст першої категорії», та володіє інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно використовує їх та поширює у професійному середовищі; продукує оригінальні, інноваційні ідеї; застосовує нестандартні форми організації роботи з дітьми; вносить пропозиції щодо вдосконалення освітнього процесу в дошкільному закладі.

Усі посадові інструкції за посадами ДНЗ

У пригоді також стануть актуалізовані шаблони цих документів у рубриці «Організація роботи навчального закладу» веб-програми КОЗА Онлайн: Дошкільний закладзміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді