«Новий» Закон про загальну середню освіту

З набранням чинності новим Законом про освіту змінився і Закон про загальну середню освіту. Оглянемо зміни, помітні оку

Найперше, в Законі України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 651-XIV замінили два поняття:

  • «загальноосвітній навчальний заклад» → на «заклад загальної середньої освіти»
  • «навчально-виховний процес» → на «освітній процес».

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Статті Закону про загальну середню освіту у нових редакціях

У нових редакціях викладено статті Закону:

  • 8–11-ті

⇒ щодо поняття, типів, статусу, створення, реорганізації, ліквідації та перепрофілювання закладів загальної середньої освіти

  • 14-та

⇒ про наповнюваність класів

  • 15-та

⇒ про освітню програму

  • 24-та

⇒ щодо педагогічних працівників і керівників закладів

  • 31–33-ті

⇒ про розроблення, затвердження, зміст і додержання Державних стандартів загальної середньої освіти

  • 39-та

⇒ щодо управління закладами й органів громадського самоврядування

  • 40-ва

⇒ про державний нагляд (контроль) у сфері загальної середньої освіти

  • 45-та

⇒ щодо штатних розписів закладів

Структура ЗУ «Про загальну середню освіту»

Розділ

Назва розділу

Стаття

Назва статті

I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1

Законодавство України про загальну середню освіту

2

Основні завдання законодавства України про загальну середню освіту

3

Загальна середня освіта

4

Система загальної середньої освіти

5

Завдання загальної середньої освіти

6

Здобуття повної загальної середньої освіти

7

Мова навчання і виховання у закладах загальної середньої освіти

ІІ

ЗАГАЛЬНООСВІТНІ ТА ІНШІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

8

Заклад загальної середньої освіти

9

Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти

10

Статус закладу загальної середньої освіти

11

Створення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання закладу загальної середньої освіти

III

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

12

Термін навчання

13

Форми навчання

14

Наповнюваність класів закладів загальної середньої освіти

15

Освітня програма

16

Навчальний рік та режим роботи закладу загальної середньої освіти

17

Виховний процес у закладах загальної середньої освіти

18

Зарахування учнів

IV

УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

19

Учасники освітнього процесу

20

Учень (вихованець)

21

Соціальний захист учнів (вихованців)

22

Охорона та зміцнення здоров'я учнів (вихованців)

23

Заохочення учнів (вихованців)

24

Педагогічні працівники

25

Педагогічне навантаження

26

Трудові відносини в системі загальної середньої освіти

27

Атестація та підвищення кваліфікації педагогічних працівників

28

Права та обов'язки педагогічних працівників системи загальної середньої освіти

29

Права та обов'язки батьків або осіб, які їх замінюють

V

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

30

Поняття Державного стандарту загальної середньої освіти

31

Розроблення та затвердження Державних стандартів загальної середньої освіти

32

Зміст Державних стандартів загальної середньої освіти

33

Додержання Державних стандартів загальної середньої освіти

34

Атестація та оцінювання знань учнів (вихованців)

VI

УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

35

Органи управління системою загальної середньої освіти

36

Основні завдання органів управління системою загальної середньої освіти

37

Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі загальної середньої освіти

38

Повноваження закладу загальної середньої освіти

39

Управління та громадське самоврядування закладу загальної середньої освіти

40

Державний нагляд (контроль) у сфері загальної середньої освіти

VII

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

41

Завдання науково-методичного забезпечення системи загальної середньої освіти

42

Здійснення науково-методичного забезпечення системи загальної середньої освіти

VIII

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

43

Фінансово-господарська діяльність закладів загальної середньої освіти

44

Матеріально-технічна база закладів загальної середньої освіти

45

Штатні розписи закладів загальної середньої освіти

X

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

46

Міжнародне співробітництво у системі загальної середньої освіти

47

Відповідальність за порушення законодавства про загальну середню освіту

XI

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

48

Набрання чинності цим Закономзміст

Сертифікація в системі базової освіти