Як виглядає заповнений атестаційний лист учителя

52905

Запитання

Яку структуру має атестаційний лист педагогічного працівника? Як виглядає заповнений атестаційний лист учителя?

Відповідь

Чому не потрібно боятися сертифікації

Атестаційний лист — це документ, який:

Атестаційні листи:

Бланк атестаційного листа має 4 розділи:

  АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ

  I. Загальні дані

  Педагогічний працівник, що атестується, Кононенко Лідія Андріївна

  (прізвище, ім’я, по батькові)

  Дата народження 11 червня 1962 р.

  (число, місяць, рік)

  Посада, яку займає педагогічний працівник, стаж роботи на займаній посаді на час атестації
  вчитель біології загальноосвітнього навчального закладу І–ІІІ ст. № 111 м. Києва, 8 років

  Загальний стаж педагогічної діяльності (роботи за спеціальністю) 20 років,

  за спеціальністю — 17 років

  Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень, найменування навчального закладу, рік його закінчення, спеціальність) спеціаліст

  Київський педагогічний інститут ім. М. О. Горького у 1988 році, вчитель біології

  Науковий ступінь (вчене звання) не має

  Підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років (з якої спеціальності, номер та дата видачі документа, що підтверджує підвищення кваліфікації) вчитель біології,

  свідоцтво № 306 від 30 лютого 2010 року, видане Інститутом післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка

  Дата та результати проведення попередньої атестації 19 березня 2006 р., відповідає займаній посаді, присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»

  Характеристика діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період Кононенко Л. А. працює у загальноосвітньому навчальному закладі № 111 м. Києва на посаді вчителя біології з 2002 року. За час роботи Кононенко Л. А. досягла високого професіоналізму у роботі, зарекомендувала себе як досвідчений та відповідальний працівник. Досягла вагомих результатів у формуванні в учнів навичок самостійного навчання, здобуття знань, застосування їх на практиці. Сприяє розвитку творчих здібностей учнів. Використовує особистісно-орієнтований підхід до організації навчально-виховного процесу. Її учні неодноразово ставали переможцями міських і обласних олімпіад. У своїй діяльності вчитель активно застосовує інноваційні форми роботи з учнями. Кононенко Л. А. бере активну участь у засіданнях методичного об’єднання вчителів біології. Систематично впроваджує перспективний педагогічний досвід, бере участь у його поширенні, надає практичну допомогу іншим педагогічним працівникам. Вона користується авторитетом серед педагогічних працівників, батьків та учнів.

  Статичний блок для запитань-відповідей

  Останні новини

  Усі новини

  Статті за темою

  Усі статті за темою

  Протокол засідання атестаційної комісії

  Сьогодні атестація педагогів відбувається відповідно до нової редакції Положення про атестацію педагогічних працівників. Згідно з цим Положенням, засідання атестаційної комісії оформляються протоколом. Хто за нього відповідає, які дані він повинен містити, як скласти Протокол засідання атестаційної комісії – читаємо далі.
  22628

  Атестаційний лист педагога

  Перед керівником закладу освіти постає питання оформлення документації з атестації. А педагогу, що атестуєтесь, цікаво, за якими критеріями буде оцінюватися робота. Допоможемо розібратися з птанням Атестаційного листа у статті.
  29981

  Атестація педагогів: що нового

  Як цьогоріч провести атестацію педагогів, якими нормативними документами керуватися та що врахувати – поради у статті.
  165052