Прийом до перших класів: огляд законодавства

Щоб осягнути особливості цьогорічного прийому дітей до перших класів, виокремимо не лише норми чинного законодавства, а й те, якою вбачає процедуру зарахування дітей до початкової школи профільне міністерство

Стаття 13 Закону про освіту присвячена питанню територіальній доступності повної загальної середньої освіти.

Для забезпечення територіальної доступності органи місцевого самоврядування створюють і утримують мережу:

Кожна дитина має право здобувати початкову (і базову) середню освіту в закладі освіти, що є найбільш доступним і наближеним до місця проживання.

Кожен заклад загальної середньої освіти зобов’язаний забезпечувати відкритий доступ до інформації про територію обслуговування, закріплену за ним (ч. 2 ст. 30 «Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти»).

Як ліцензувати медичний кабінет школи

Зауважте!

Право здобувати початкову освіту за принципом територіальної доступності не обмежує права дитини обрати інший заклад освіти.

Хто визначає територіальну доступність

Забезпечення доступності повної загальної середньої освіти покладено на місцях на ради:

Районні, міські ради та ради ОТГ закріплюють за закладами початкової та базової середньої освіти територію обслуговування (крім випадків, встановлених спеціальними законами) (ч. 2 ст. 66).

Прийом до школи за Законом про загальну середню освіту

Питанню зарахування учнів присвячена стаття 18 Закону.

У її частині першій визначено, що місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування:

Задовольнити потребу громадян відповідної території в здобутті повної загальної середньої освіти є одним із повноважень закладу загальної середньої освіти (ст. 38).

Зарахування учнів до 1 класу

Директор закладу видає наказ про зарахування дитини на підставі:

Зауважте!

Порядки зарахування, відрахування та переведення учнів затверджує МОН України. На початку 2018 року проекти таких порядку запропонували для громадського обговорення.

Частина сьома ст. 18 дозволяє зарахування на конкурсних засадах лише до:

До інших закладів загальної середньої освіти конкурс можливий за збігу двох умов:

 • забезпечене право на першочергове зарахування до початкової школи дітей, які проживають на території обслуговування закладу
 • кількість поданих заяв на відповідний рівень загальної середньої освіти перевищує спроможність закладу.

Зарахування учнів до закладів загальної середньої освіти здійснюється, як правило, з 6 років (ст. 20).

Зарахування до початкової школи: ПРОЕКТ

Проект Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти МОН розробило на виконання статті 18 Закону про загальну середню освіту. Цей проект за результатами громадського обговорення (закінчилося 25.03.2018) мають подати на затвердження.

⇒ Роз’яснення до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів

У проекті порядок зарахування до початкової школи означено в розділі ІІ.

Так, один із батьків до заяви про зарахування їхньої дитини в перший клас має додати:

Прийом до перших класів: огляд законодавстваЗаяву оформлюють за визначеною формою.

Зауважте!

Без оригіналу медичної довідки наказ про зарахування не може бути виданий.

Зарахування дітей до закладу освіти здійснюється виключно на вільні місця:

 • як до початку навчального року
 • так і впродовж навчального року.

Обов’язково оприлюднюють інформацію про:

 • спроможність закладу освіти
 • кількість учнів у кожному класі
 • наявність вільних місць.

Інформацію про вільні місця слід публікувати на офіційному веб-сайті:

 • щороку не пізніше ніж за 30 к. дн. до завершення приймання заяв про зарахування до школи
 • протягом 3 роб. дн. з дня появи вільного (вільних) місця (місць) протягом календарного року.

Вступ до 1 класу

Для зарахування дитини до 1 класу один із батьків дитини особисто подає заяву не пізніше 31 травня.

Заяву подають:

 • до закладу освіти, за яким закріплена територія обслуговування, на якій мешкає дитина
 • за бажанням — до інших закладів освіти для зарахування на вільні місця.

Присутність дитини необов’язкова:

 • як під час подання заяви
 • так і в процесі зарахування.

Дитина зараховують до 1 класу за однією з двох процедур.

Перша процедура зарахування

Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв не перевищує загальну кількість місць у перших класах, то не пізніше 1 червня директор:

 • видає наказ про зарахування всіх дітей до 1 класу
 • наказ оприлюднюють в закладі освіти та на офіційному веб-сайті.

Якщо кількість заяв перевищує спроможність закладу, то:

 • в першу чергу зараховують дітей, які мають право на першочергове зарахування
 • в другу чергу — діти, які старші за віком.

Друга процедура зарахування

Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв перевищує загальну кількість місць у перших класах, то зарахування відбувається в межах нормативу наповнюваності класів за правилами:

 • не пізніше 1 червня зараховують дітей, які:

а) проживають на території обслуговування закладу освіти

б) є рідними братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі чи є дітьми працівників цього закладу освіти

 • не пізніше 15 червня зараховують на вільні місця дітей, найстарших за віком, за умови подання до 15 червня:

а) заяви (в довільній формі) про підтвердження наміру здобувати освіту в цьому закладі

б) довідки закладу освіти, за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає дитина, про те, що ця дитина відрахована з цього закладу або не була зарахована до нього.

Візуальне оформлення правил прийому дітей у перший клас шкіл Києва

Правила прийому в 1-клас шкіл Києва

Документи про право першочергового зарахування

Для підтвердження права дитини, яка проживає/перебуває на території обслуговування закладу, на її першочергове зарахування, один із батьків дитини має подати разом із заявою один з таких документів:

 • копія документа, що засвідчує відомості про місце проживання одного з батьків дитини з відміткою про реєстрацію місця проживання на території обслуговування закладу
 • довідка про реєстрацію місця проживання/перебування особи
 • витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання/перебування особи (дитини або одного з її батьків)
 • копія документа, що засвідчує право на проживання дитини, одного з батьків дитини на території обслуговування закладу освіти.

Під час подання заяви необхідно буде пред’являти оригінали документів.зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді