ІТ-школяр: нові компетентності з інформатики

Яких цифрових компетентностей має набути учень відповідно до меморандуму задля розвитку цифрової освіти в школах

МОН України уклало з представниками ІТ-спільноти меморандум про співпрацю в межах соціального проекту «ІТ-школяр». Однойменна робоча група працює з початку року над упровадженням у програму 1–12-х класів закладів загальної середньої освіти оновленого курсу «Інформатика».

Представники ініціативи «ІТ-школяр» презентували своє бачення щодо:

 • володіння цифровими ресурсами
 • уміння формувати цифрові компетентності в учнів, навчання та оцінювання
 • розуміння сучасного інформаційного суспільства.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

5 модулів цифрових компетентностей учня

За підсумками зустрічі МОН спільно з ІТ-спеціалістами планують розробити нові:

 • програми з інформатики та навчання вчителів
 • вимоги до сучасного шкільного цифрового обладнання.

Також виокремили п’ять модулів, за якими очікують упроваджувати цифрову освіту в школі. Зокрема, школярі мають:

 • уміти представляти й аналізувати дані
 • розуміти мережеві технології, алгоритми та програмування, комп’ютерні системи
 • усвідомлювати зв’язок між розвитком інтернет-технологій і суспільством.

Цифрові компетентності учня

Цифрові ІКТ компетентності учнів

Зміст цифрової освіти в школі

Модуль 1.
ДАНІ, ЇХ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ТА АНАЛІЗ

Створення, отримання та зберігання даних

 • Дані. Операції з даними Одиниці подання даних. Представлення даних в різних системах числення. Переведення даних із однієї системи численні в іншу

 • Основи алгебри логіки

 • Використання цифрових систем для подання ASCII коду, IP (Інтернет протоколів) та МАС (Media Access Control) адрес та RGB кодів

 • Зберігання даних. Способи та пристрої зберігання даних. Стискання даних

 • Основні структури даних

 • Великі дані та їх аналіз

Перегляд, пошук, фільтрація, аналіз, візуалізація та перетворення даних

 • Подання та перегляд даних, поданих в різних формах: текстовій, числовій, графічній, відео, аудіо

 • Табличне подання даних

 • Простий та складений способи пошуку даних різного формату. Фільтрація даних

 • Аналіз даних, поданих в таблиці.

 • Візуалізація даних. Представлення одних й тих самих даних у різних візуальних форматах

 • Перетворення даних. Опрацювання даних за допомогою математичних, логічних, статистичних і фінансових функцій

Дані та інформація — властивості та безпека

 • Дані та інформація. Властивості інформації

 • Інформація та її захист в інформаційному суспільстві. Захист власної інформації та ефекти кібератак таких, як спам, шпигунські програми, кукіс, фішинг, фармінг тощо

 • Електронне урядування. Електронні послуги. Електронна демократія

 • Цифрова компетентність громадян

Моделі та умови

 • Моделі й моделювання. Основні етапи моделювання

 • Шаблони у візуалізаціях даних, таких як діаграми або графіки, для прогнозування

 • Причинно-наслідкові зв'язки даних та їх аналіз

 • Обчислювальні моделі

Модуль 2.
АЛГОРИТМИ ТА ПРОГРАМУВАННЯ

Аналіз проблеми та логічне мислення

 • Визначення проблем і шляхів їх вирішення. Приклади вирішення проблем у бізнесі, освіті, науці, галузі розваг тощо

 • Знайомство з теорією розв’язування дослідницьких задач (ТРІЗ)

Розробка алгоритму та алгоритмічне мислення

 • Алгоритм і його властивості. Типи алгоритмів. Базові структури алгоритмів

 • Виконавець алгоритму. Правила виконання простих та складених алгоритмів. Метод послідовного уточнення алгоритму

 • Блок-схеми та псевдокод алгоритмів та подання алгоритмів різного типу за допомогою блок-схем, псевдокоду

 • Алгоритми з використанням змінних для зберігання і зміни даних

Створення, налагодження та тестування програм

 • Поняття програми та її виконання. Системи програмування

 • Створення та налагодження програми

 • Тестування програми

 • Програмування робототехнічних систем

Модуль 3.
МЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ

Компютерні мережі

 • Основи комп’ютерних мереж

 • Передавання даних у локальній мережі, мережна адресація

 • Мережні сервіси

 • Створення домашньої локальної мережі і підключення її до мережі інтернет

 • Виявлення та усунення несправності у мережі (troubleshooting)
Інтернет

 • Принципи побудови інтернету

 • Комунікаційні інтернет-сервіси (пошта, месенджери, аудіо та відеозв'язок)

 • Пошук даних в інтернеті

Основи безпечного користування мережею

 • Технічні та програмні засоби для безпечної роботи в мережі

 • Власна та родинна безпека в інтернеті

Модуль 4.
ІТ ТА СУСПІЛЬСТВО

Етичні, економічні, соціальні аспекти та відповідальність при використанні сучасних технологій

 • Етикет у мережі, приватна та публічна інформація

 • Електронна економіка

 • Вплив цифрових технологій на суспільство

 • Інтернет речей

 • Віртуальна особистість

 • Технології майбутнього, інноваційне суспільство

 • Відповідальність у мережі

 • ІКТ та інновації

 • Спільна робота

Присутність у мережі

 • Залежність від мережі

 • Критичний аналіз інформації в мережі

 • Геолокація

 • Соціальні мережі

 • Мережі у повсякденному житті

Онлайн-безпека

 • Шкідливе, шпигунське та небажане програмне забезпечення

 • Сучасні небезпечні тенденції (кібербулінг, грумінг, секстінг, селфіс тощо)

 • Безпечне робоче середовище

 • Безпечні та небезпечні веб-сайти

Інтелектуальне та авторське право

 • Правила використання цифрового контенту.

 • Захист створених цифрових продуктів.

Модуль 5.
КОМП
ЮТЕРНІ СИСТЕМИ

Апаратне забезпечення компютерних систем

 • Комп'ютерні системи

 • ІКТ-пристрої

 • Виявлення та усунення несправності (troubleshooting)

 • Основи обслуговування цифрових пристроїв (геолокація, пошук втрачених пристроїв)

Програмне забезпечення комп’ютерних систем

 • Анімація

 • Опрацювання графічних даних

 • Опрацювання табличних даних

 • Опрацювання текстових даних

 • Робота з мультимедіа

 • Презентаційні інструменти

 • Тривимірне моделювання та друк

Безпека операційних систем та програмного забезпечення

 • Налаштування безпечного середовища для операційної системи та додатків

Робототехнічні системи

 • Конструювання робототехнічних систем

 • Дрони

 • Штучний інтелект

Ключові компетентності НУШзміст

Сертифікація в системі базової освіти