Зарахування до спеціальних закладів загальної середньої освіти: Проект

Яким вбачає Порядок зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти МОН України

МОН України пропонує для громадського обговорення проект наказу «Про затвердження Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти».

Пропозиції до проекту приймають до 17.04.2018.

За проектом із дня набрання чинності наказом:

 • особи з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей із затримкою психічного розвитку не зараховуються
 • учні 1–4-х та 6–9-х класів продовжують здобувати освіту у спеціальних закладах освіти для дітей із затримкою психічного розвитку і завершують навчання у 2021/2022 навчальному році.

Що в державному стандарті базової освіти

Порядок зарахування осіб з особливими освітніми потребами

Порядок визначає умови та процедуру зарахування осіб з особливими освітніми потребами, зокрема тими, що спричинені порушеннями фізичного, психічного, інтелектуального розвитку та сенсорними порушеннями, до спеціальних закладів загальної середньої освіти (крім приватних та корпоративних), їх відрахування чи переведення до іншого закладу освіти.

Спеціальні заклади загальної середньої освіти забезпечують здобуття початкової, базової або повної загальної середньої освіти особам з:

 • порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення
 • порушеннями інтелектуального розвитку
 • розладами спектру аутизму
 • особам з іншими складними порушеннями розвитку.

До спеціальних закладів освіти належать:

 • спеціальна школа — заклад загальної середньої освіти, що забезпечує здобуття певного рівня загальної середньої освіти особам з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями розвитку
 • навчально-реабілітаційний центр — заклад освіти для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку.

У цьому Порядку діти з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку — це:

діти

 • з порушеннями слуху, зору

 • з тяжкими системними мовленнєвими порушеннями

 • з тяжкими порушеннями опорно-рухового апарату у поєднанні з інтелектуальними або іншими порушеннями розвитку

 • сліпоглухі

 • із синдромом Дауна

 • які себе не обслуговують і відповідно до індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю потребують індивідуального супроводу, але вони можуть перебувати у дитячому колективі згідно з рекомендованим лікарями режимом

Зарахування осіб до спеціальних закладів освіти, їх відрахування чи переведення до іншого закладу освіти проводиться з урахуванням особливостей їх розвитку, стану здоров’я, індивідуальних потреб та цього Порядку.

Документи для зарахування до спеціального закладу освіти

Зарахування до спеціального закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви про зарахування одного з батьків дитини чи повнолітньої особи, поданої особисто.

До заяви додають:

– табель навчальних досягнень за відповідний клас

– інший документ, що підтверджує здобуття освіти

 • висновок сурдолога (для осіб з порушенням мовлення)
 • довідку від психіатра (для осіб з порушеннями інтелектуального розвитку)
 • рішення органу опіки та піклування (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування).

У разі потреби додається заява одного з батьків чи повнолітньої особи щодо проведення комплексної оцінки особи шкільною психолого-медико-педагогічною комісією відповідного спеціального закладу освіти.

Забороняється вимагати надання будь-яких інших документів, не передбачених цим Порядком.

У цьому Порядку положення щодо батьків дитини стосуються також інших її законних представників.

Обробка персональних даних, отриманих спеціальним закладом освіти, здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Зарахування осіб до спеціального закладу освіти ІІ або III ступеня здійснюється, як правило, до початку навчального року відповідно до пункту 6 розділу І цього Порядку.

Зарахування до спеціальних закладів освіти

До 1 класу спеціальних закладів освіти зараховуються, як правило, діти:

 • не молодші ніж 6 років
 • які потребують постійної додаткової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення їх права на освіту.

Відповідно до особливостей розвитку та стану здоров’я дитини допускається перевищення установленого віку, але не більше ніж на три роки.

Для зарахування дитини до 1 класу один з батьків дитини особисто має подати до спеціального закладу освіти заяву та інші документи, визначені пунктом 6 розділу І цього Порядку, не пізніше 31 травня.

Зарахування учнів до спеціального закладу освіти відповідного виду здійснюється за наявності медичних показань.

Порушення опорно-рухового апарату

До спеціального закладу освіти для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату зараховуються особи, які самостійно пересуваються, не потребують індивідуального догляду та з такими захворюваннями:

 • церебральний параліч
 • наслідки поліомієліту у відновному і резидуальному станах
 • артрогрипоз, хондродистрофія, міопатія, наслідки інфекційних поліартритів
 • інші вроджені і набуті деформації опорно-рухового апарату важкого ступеню.

Особи, у яких є розлади опорно-рухового апарату та порушення інтелектуального розвитку, комплектуються в окремі класи для учнів із складними порушеннями розвитку (за наявності відповідної кількості таких учнів).

Особи з тяжкими порушеннями опорно-рухового апарату, у яких відсутні навички самообслуговування, відповідно до індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю потребують індивідуального догляду та супроводу зараховуються до спеціального закладу освіти та забезпечуються педагогічним патронажем.

«Як підготувати батьків та першокласника до школи»

Юрій САВЧЕНКОзаступник директора Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, канд. психол. наук, доцент
Школа — своєрідне «випробування» для дітей і батьків. Поясніть батькам майбутнього першокласника, як підготувати дітей до шкільного навчання та допоможіть їм заспокоїтися й не хвилювати дитину

Порушення інтелектуального розвитку

До спеціальної школи для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку зараховуються особи, які мають легкі та помірні порушення інтелектуального розвитку.

Особи, які мають тяжкі, глибокі інтелектуальні порушення, відсутність навичок самообслуговування, у яких, окрім порушення інтелектуального розвитку, спостерігаються:

 • відхилення в психічному розвитку
 • інші відхилення, пов’язані з первинним порушенням слуху, зору, опорно-рухового апарату, —

► зараховуються до спеціальних закладів освіти та забезпечуються педагогічним патронажем.

Порушення слуху

До спеціальних закладів освіти для дітей з порушеннями слуху зараховуються особи:

глухі

► у класи для дітей глухих зараховуються особи, які

 • характеризуються середньою втратою слуху у мовленнєвому діапазоні понад 80 децибел частоти від 500 до 40 000 герц, та які не реагують:

– на гучний голос

– на голос розмовної гучності біля вуха

 • розрізняють окремі мовленнєві звуки (а, о, у, р), що вимовляються біля вуха голосом підвищеної гучності

зі зниженим слухом

► у класи для дітей зі зниженим слухом зараховуються особи, які мають середню втрату слуху в діапазоні від 30 до 80 децибел, розрізняють мовлення (слова і словосполучення звичайної розмовної гучності на відстані 3 метрів) і мають унаслідок часткової втрати слуху різні рівні недорозвинення мовлення

які втратили слух у шкільному або дошкільному віці, але зберегли мовлення (повністю або частково)

Не зараховуються до спеціальних закладів освіти для дітей з порушеннями слуху особи, які мають тяжкі порушення мовлення на фоні нормального слуху (алалія, афазія, дислексія та ін.).

Тяжкі порушення мовлення

До спеціальних закладів освіти для дітей з тяжкими порушеннями мовлення зараховуються особи зі збереженим слухом та первинно збереженим інтелектом, які мають тяжкі системні мовленнєві порушення:

 • алалія
 • дизартрія
 • ринолалія
 • афазія
 • заїкуватість
 • загальне недорозвинення мовлення І та ІІ рівня.

За наявності достатнього контингенту учнів з однорідними порушеннями мовлення (алалія, афазія, заїкуватість та ін.) створюються окремі класи з обов’язковим обліком мовленнєвого рівня кожного учня.

Не зараховуються до спеціальних закладів освіти для дітей з тяжкими порушеннями мовлення особи, які мають:

 • знижений слух, порушення інтелектуального розвитку
 • мовленнєві порушення, що можуть бути виправлені в процесі індивідуальних занять з учителем-логопедом.

Порушення зору

До спеціальних закладів для дітей з порушеннями зору зараховуються особи

сліпі

► класи для учнів сліпих комплектуються особами:

 • з гостротою зору 0,04Д і нижче на оці, яке краще бачить зі стерпною корекцією
 • з гостротою зору 0,05-0,08Д на оці, яке краще бачить зі стерпною корекцією, у разі складних порушень зорових функцій, прогресуючих очних захворювань, що призводять до сліпоти

зі зниженим зором

► класи для учнів зі зниженим зором комплектуються особами:

 • з гостротою зору 0,05–0,4Д на оці, яке краще бачить зі стерпною корекцією, при цьому враховується стан інших зорових функцій (поле зору, гострота зору на близькій відстані, форми та перебіг патологічного процесу)
 • з більш високою гостротою зору у разі прогресуючих або частих рецидивних захворювань, а також за наявності астенопічних явищ, що виникають під час читання та письма на близькій відстані

У всіх випадках учні повинні читати шрифт № 9 таблиці для визначення гостроти зору зблизька зі стерпною корекцією звичайним оптичним склом на відстані не ближче 15 см.

Переведення чи відрахування з одного закладу до іншого закладу загальної середньої освіти

Для переведення учня із спеціального закладу освіти до іншого учень чи один з його батьків (для учнів, які не досягли повноліття) має звернутися до обраного ним закладу освіти щодо можливості зарахування з відповідним письмовим зверненням (запитом) в довільній формі, у тому числі шляхом надсилання його сканованої копії електронною поштою.

Керівник закладу освіти упродовж 3 робочих днів з дати надходження такого звернення (запиту) має надати заявнику письмову відповідь ( про наявність чи відсутність вільних місць у певному класі та, відповідно, можливість чи неможливість зарахування учня до цього класу

У письмовому підтвердженні можливості зарахування дитини має бути вказаний кінцевий строк для подання заяви про переведення та подання особової справи учня.

До спеціального закладу освіти, з якого переводиться учень, особисто подаються:

 • заява учня чи одного з його батьків (для учнів, які не досягли повноліття)
 • письмове підтвердження або його сканована копія з іншого закладу освіти про можливість зарахування до нього відповідного учня.

Протягом 5 робочих днів з дня отримання відповідних документів керівник закладу освіти зобов’язаний видати наказ про відрахування учня для переведення до іншого закладу освіти та видати особову справу учня.

Протягом 5 робочих днів з дня отримання від спеціального закладу освіти зазначених документів учень чи один з його батьків або законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) має подати до спеціального закладу освіти, до якого переводиться учень:

У такому випадку наказ про зарахування учня до спеціального закладу освіти має бути виданий впродовж одного робочого дня з дня отримання документів, визначених цим пунктом Порядку.

У разі відновлення здоров’я або на бажання учня або одного з батьків учень спеціального закладу освіти переводиться до іншого типу закладу загальної середньої освіти на підставі висновку шкільної психолого-медико-педагогічного комісії та заяви одного з батьків.

Якщо учень, який переводиться із спеціального закладу освіти до іншого закладу загальної середньої освіти, потребує додаткових корекційно-розвиткових послуг, про це має бути зазначено у висновку шкільної психолого-медико-педагогічної комісії.

Із спеціального закладу освіти відраховуються учні, які:

 • здобули повну загальну середню освіту та отримали відповідний документ про освіту
 • зараховані до іншого закладу освіти для здобуття повної загальної середньої освіти
 • переводяться до іншого закладу освіти відповідно до розділу ІІІ цього Порядку
 • вибули на постійне місце проживання за межі України.

Відрахування з таких підстав здійснюється шляхом видачі відповідного наказу керівником закладу освіти.

Відрахування із спеціального закладу загальної середньої освіти учнів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (крім тих, які здобули повну загальну середню освіту та отримали відповідний документ про освіту), здійснюється за наявності письмової згоди відповідного органу опіки та піклування.

Якщо особа не може навчатися в колективі, про що повинно бути засвідчено висновком лікарсько-консультаційної комісії закладу охорони здоров’я за місцем спостереження особи, вона може:

 • здобувати загальну середню освіту за іншою формою навчання в цьому ж закладі або закладі загальної середньої освіти за місцем проживання
 • або забезпечуватися педагогічним патронажем.

Особи, які не завершили здобуття повної загальної середньої освіти та не отримали відповідний документ про освіту по завершенню останнього класу ліцею, відповідно до рішення педагогічної ради можуть бути відраховані з закладу освіти або з денної форми здобуття освіти. Такі особи можуть продовжити здобувати повну загальну середню освіту за іншими (окрім денної) формами в цьому ж або іншому закладі освіти.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді