Робота з учнями з особливими освітніми потребами: оновлені рекомендації

МОН оновило свої рекомендації щодо навчальних планів та організації навчально-реабілітаційного процесу для учнів з особливими освітніми потребами у 2017/2018 навчальному році

Лист від 14.06.2017 № 1/9-325 відмінено.

Натомість у новому навчальному році застосовні рекомендації, наведені в додатку до листа МОН України «Про навчальні плани та організацію навчально-реабілітаційного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів y 2017/2018 навчальному році» від 12.07.2017 № 1/9-385.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Організація навчально-виховного процесу

Основні підходи до організації навчально-виховного процесу окреслені в листі від 07.06.2017 № 1/9-315, у якому визначено:

Ці ж підходи чинні для:

 • спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами
 • навчально-реабілітаційних центрів для дітей з особливим освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку.

Робочі навчальні плани на 2017/2018 навчальний рік

Для організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами у ЗНЗ застосовні Типові навчальні плани спеціальних ЗНЗ:

 • у 1–4-х класах

затв. наказом МОН від 28.01.2014 № 80

 • у 5–8-х класах

затв. наказом МОН від 22.04.2014 № 504

 • у 9–10-х класах

затв. наказом МОН від 26.08.2008 № 778

 • у 11-12-х класах

затв. наказом МОН від 12.02.2015 № 134

Перерозподіл інваріантної частини

Перерозподіляти у робочих навчальних планах дозволено до 15% навчального часу інваріантної частини Типових навчальних планів.

Перерозподіл погоджують із:

 • місцевим органом управління освітою — якщо це всередині освітньої галузі
 • МОН — якщо це відбувається між галузями.

Переліки навчальної літератури

Освітній процес організовують у спеціальних навчальних закладах за переліками:

 • навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих МОН
 • програм та навчальної літератури, рекомендованих МОН до використання ЗНЗ у 2017/2018 навчальному році, — у спеціальних ЗНЗ, спецкласах для дітей зі зниженим слухом, глухих, зі зниженим зором, сліпих (із застосуванням тифлотехнічних засобів навчання та аудіосупроводу), для дітей із затримкою психічного розвитку, тяжкими порушеннями мовлення, опорно-рухового апарату.

Педагогічні працівники у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами:

 • розподіляють самостійно програмний матеріал відповідно до годин, передбачених навчальними планами для учнів з особливими потребами (за нозологіями)
 • ураховують індивідуальні особливості навчально-пізнавальної діяльності учнів
 • створюють належні умови для засвоєння програмного матеріалу, пропонованого для учнів загальноосвітньої школи.

Зауважте!

Навчально-виховний процес для учнів з інтелектуальними порушеннями провадять відповідно до методичного листа від 13.08.2014 № 1/9-413.

Компетентності вчителя для реалізації інклюзивного навчання

Онлайн-курс для вчителів EdEra

Корекційно-розвиткова робота

Ефективності навчального процесу сприятиме корекційно-розвиткова складова інваріантної частини навчальних планів спеціальних навчальних закладів (спецкласів). Така діяльність спрямована на:

 • розвиток слухового та зорового сприймання, мовлення
 • корекцію пізнавальної діяльності
 • усталення навичок просторового та соціально-побутового орієнтування
 • формування компенсаційних способів діяльності
 • удосконалення предметно-практичної діяльності (вміння застосовувати знання, уміння та навички)
 • розвиток комунікативної діяльності і творчості
 • фізичний розвиток.

Задля корекції первинних та вторинних відхилень, формування компенсаторних способів предметно-практичної діяльності в учнів з особливими освітніми потребами, створення передумов для засвоєння навчального матеріалу, у 2016 році розроблено програми з корекційної-розвиткової роботи для учнів з особливими потребами (за нозологіями). Усі матеріали розміщені на веб-сторінці МОН у рубриці «Дітям з особливими потребами».

Також у листі зауважено на питаннях:

Дзеркало інклюзивної освіти в Україні 2018

Стаття «Інклюзивне навчання» в ЗЗСО

Чи потрібен річний план роботи асистенту вчителя

Скільки платитимуть за роботу з дітьми з особливими освітніми потребамизміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді