Перелік програм для роботи з дітьми із ЗПР

Чинні програми з корекційно-розвиткової роботи для дітей із затримкою психічного розвитку
Як впоратися з емоційними складнощами: поради

Замінено поняття щодо дітей:

 • які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку → словами діти з особливими освітніми потребами
 • розумово відсталих дітей → словами діти з порушеннями розумового розвитку

Перелік програм для роботи з дітьми із ЗПРПрограми з корекційно-розвиткової роботи для дітей із затримкою психічного розвитку

«Розвиток мовлення»

► для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку
(авт. Омельченко І. М., Федорович Л. О.)

«Ритміка»

► для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку (авт. Бабяк О. О.)

 • головна мета корекційно-розвиткової програми в школі інтенсивної педагогічної корекції — розвити інтерес до музично-ритмічної діяльності, навчити адекватно сприймати засоби музичної виразності (особливо ритм, темп, динаміку), ритмічно рухатися у відповідності із загальним характером музики та художніми образами музичного твору

«Корекція розвитку»

► Корекція особистісного розвитку

– для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку
(авт. Логвінова І. П., Кучеренко Ю. О.)

 • спрямована на розвиток особистості, корекцію соціо-емоційної, вольової, мотиваційної сфер молодших школярів із ЗПР та на досягнення психологічного здоров’я в цілому
 • мета корекційно-розвиткової роботи — формування здорової особистості школярів із ЗПР, корекція їх соціо-емоційних порушень, пізнавальної діяльності, спілкування та створення умов для розкриття їх особистісного потенціалу
 • розроблена на концептуальних засадах Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей із особливими освітніми потребами та на основі наказу МОН України «Про розроблення корекційно-розвиткового та методичного забезпечення спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів» від 23.01.2015 № 44

► Корекція когнітивного розвитку

— для підготовчого, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку
(авт. Сак Т. В., Прохоренко Л. І.)

 • передбачає цілеспрямований вплив на розвиток когнітивної сфери учнів із ЗПР задля формування пізнавальної діяльності, наочно-образного та словесно-логічного мислення, вольових дій, відповідно до вікових та психологічних особливостей молодших школярів із ЗПР
 • мета корекційно-розвиткових занять — формування пізнавальної, предметно- практичної та навчальної діяльностей, мовлення, емоційно-вольової сфери
 • розроблена на основі Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами

«Лікувальна фізична культура»

► для 5-9 класів для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку
(Шеремет Б. Г., Сак Т. В., Соколова Г. Б., Маматова З. Р., Бабяк О. О., Мельниченко М. В.)

 • належить до програм обов’язкових предметів корекційного блоку Типових навчальних планів і є доповненням до програми з фізичної культури для цього типу навчальних закладів
 • розрахована на дітей спеціальних медичних груп, фізичний розвиток яких потребує спеціальної уваги та корекції
 • ЛФК у спеціальних школах для дітей із ЗПР спрямована не лише на профілактику та корекцію вторинних відхилень у фізичному розвитку і руховій підготовленості дітей, а й на підвищення функціонального стану серцево-судинної, дихальної, опорно-рухової та інших систем, рівня здоров’я в цілому та розвиток компенсаторних функцій сенсорної системи організму дитини із затримкою психічного розвитку

 

 зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді