Як провести дидактичні ігри на логопедичному занятті

Дошкільники засвоюють знання, уміння й навички швидше, якщо їх подають в іграх та ігрових ситуаціях. Це актуально і в логопедичній роботі з дітьми під час корекційних занять

Дітям подобаються ті види навчальної діяльності, які дають їм змогу проявити ініціативу та самостійність, потребують винахідливості та творчості. Одним із таких видів є дидактична гра.

Ігри допомагають:

 • ефективно засвоїти дошкільниками мовленнєві знання
 • подолати гальмівний вплив одноманітної механічної логопедичної роботи
 • підвищити результативність логопедичних занять.

Запропоновані дидактичні ігри призначені для дітей із фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення (далі — ФФНМ). Вони спрямовані на:

 • розвиток фонематичного слуху, звукового аналізу та синтезу
 • формування складової структури слова, граматичного ладу
 • постановку, автоматизацію та диференціацію шиплячих, свистячих та сонорних звуків
 • розвиток зв’язного мовлення.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Методика проведення ігор

Немає точного «рецепту», як використовувати ігровий матеріал на корекційних заняттях. Головне правило, аби ігри сприяли досягненню мети заняття й водночас не перевантажували його. Тому розподіліть ігровий матеріал протягом заняття:

 • на початку заняття гра має організувати та зацікавити дітей
 • в середині — підвести до засвоєння теми
 • наприкінці — мати пошуковий характер.

На будь-якому етапі гра має бути цікавою та доступною для дітей.

Послідовність ігор визначайте з огляду на ступінь складності артикуляції звуків, а також вікові особливості їх засвоєння:

 • із дітьми молодшого дошкільного віку відпрацюйте прості за артикуляцією голосні та приголосні звуки
 • із дітьми середнього та старшого дошкільного віку — складні (свистячі, шиплячі і сонорні)
 • під час роботи з дітьми старшого дошкільного віку особливу увагу приділіть диференціації схожих звуків за артикуляцією та акустично.

Плануючи роботу, враховуйте всі її компоненти:

 • мовне дихання
 • слухове сприймання
 • артикуляційну моторику
 • інтонаційну виразність мовлення тощо.

Кожен новий звук відпрацюйте на окремому занятті, потім закріпіть вимову цього звука. У такий спосіб забезпечите взаємозв’язок роботи на занятті та поза ним.

Зауважте!

Основне завдання на логопедичному занятті з дітьми із ФФНМ — розвиток у них правильного мовлення. Тому під час дидактичних ігор заохочуйте дошкільників максимально супроводжувати мовленням свої дії.

Структура

Під час гри дитина виконує запропоноване вчителем-логопедом завдання, а ігрова ситуація, казковий персонаж або дидактична іграшка допомагають їй у цьому. Важливо, аби в дидактичній грі були:

 • дидактичне завдання
 • ігрове завдання
 • ігрові дії
 • правила
 • результат гри.

Принципи добирання ігор

Добираючи ігри для заняття, спирайтеся на такі педагогічні принципи:

системність

послідовно ускладнюйте ігри за змістом, дидактичними завданнями, ігровими діями та правилами

повторюваність

для ліпшого засвоєння повторюйте ігрові дії багато разів

індивідуальність

враховуйте індивідуальні особливості дітей — залежно від можливостей пропонуйте простіший або складніший мовленнєвий матеріал

наочність

кожна гра передбачає дії дітей з яскравими іграшками, ігровими посібниками та іншими наочними матеріалами у поєднанні зі словом; саме наочний матеріал зацікавлює дітей, викликає бажання виконувати дії з предметами

Використання ігрових ситуацій

Часто в логопедичній роботі з дітьми із ФФНМ основний акцент — на ході виконання завдання і досягненні потрібного результату. У такому разі немає необхідності використовувати всі структурні елементи дидактичної гри. Саме тому створюйте ігрову ситуацію за допомогою введення в контекст завдання казкового персонажа (тітонька Сова, білочка Біна тощо), з яким пов’язуємо кілька ігрових дій.

Казковий персонаж може виконувати такі функції:

 • грати з дітьми в дидактичні ігри
 • «допомагати» виконувати завдання логопеда
 • «перевіряти» правильність виконання завдання
 • виконувати дидактичні вправи
 • за потреби просити дітей про допомогу.

Такі педагогічні прийоми активізують інтерес дітей до запропонованих завдань, мотивують досягати результату, роблять ненав’язливим контроль педагога за виконанням завдань.

Різноманітні дидактичні ігри та їх фрагменти, окремі ігрові ситуації і дії можна використовувати на різних етапах фронтального заняття. Під час занять із закріплення та узагальнення вивченого дітьми матеріалу бажано створити єдине «ігрове поле». При цьому загальна сюжетна лінія проходить через усі етапи заняття.

За матеріалом Ольги Бобко,
вчителя-логопеда ДНЗ «Червоні вітрила», м. Бровари, Київська обл.,
ж. «Вихователь-методист дошкільного закладу»зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді