Організація самопідготовки в групах продовженого дня

Одним із найважливіших видів пізнавальної діяльності в умовах роботи групи продовженого дня є самопідготовка учнів

Самопідготовка — це обов’язкова навчальна робота учнів, під час якої вони самостійно розв’язують навчальні завдання в строго відведений для цього час під керівництвом вихователя ГПД.

Години вчителям-предметникам: чи можна передавати

Мета самопідготовки

За правильно організованого процесу самопідготовки учні набувають навичок самоосвітньої роботи.

Під час організації самопідготовки вихователь ГПД ураховує такі характеристики учнів, як:

 • вік
 • самоосвітні можливості
 • міцність засвоєння знань, отриманих на уроках.

⚓Як стимулювати самостійність дітей і урізноманітніти домашнє навчання

Тривалість самопідготовки

Процес самопідготовки триває з огляду на вік учнів і відповідно до норм:

 • учням 1-2 не рекомендуються обов’язкові завдання для самопідготовки у позанавчальний час 
 • учням 3-5 класів не рекомендується більше 1 години
 • учням 6-9 класів не рекомендується більше 1,5 години

Завдання самопідготовки

У процесі самопідготовки можуть бути такі завдання:

 • розширити, закріпити та систематизувати знання учнів
 • вправляти учнів у застосуванні отриманих знань на практиці
 • навчити учнів користуватися довідниками, словниками та іншою навчально-пізнавальною літературою
 • формувати навички культури розумової праці, самоорганізованості, самоконтролю, дисциплінованості
 • розвивати вміння самостійно планувати свою діяльність та раціонально використовувати час
 • виховувати позитивне ставлення до інтелектуальної праці.

Домашні завдання

Розв’язання домашніх завдань відбувається поетапно:

1. організаційний

2. мотиваційний

 • проведення розумової розминки

3. роз’яснювальний

 • запобігання можливим труднощам
 • за потреби — допомога вихователя у визначенні порядку виконання домашніх завдань та часу, необхідного для виконання кожного завдання

4. самостійна робота учнів

 • самостійне розв’язання учнями завдань
 • за потреби — допомога вихователя чи учнів-консультантів
 • проведення фізкультхвилинок і динамічних пауз (самостійно чи за участі вихователя)

5. самооцінка та взаємоперевірка

– перевірка за написаним зразком, словесною інструкцією, алгоритмом, за допомогою сигнальних карток

– добір кількох способів розв’язання завдання та визначення найоптимальнішого

6. підсумковий

 • перевірка робіт вихователем
 • оцінювання діяльності учнів
 • за потреби — робота над помилками
 • якщо є вільний час — закріплення знань в ігровій формі

За відсутності домашніх завдань у 1-х класах в ГПД:

 • проводять інтелектуальні, розвивальні, сюжетно-рольові ігри
 • виконують творчі завдання тощо.

Під час самопідготовки необхідно дотримуватися правил безпечної поведінки так само, як і під час уроків.

Зауважте!

Під час розв’язання домашніх завдань в умовах роботи ГПД особливу увагу приділяють учням, які:

 • мають ослаблене здоров’я
 • внаслідок індивідуальних і типологічних особливостей нервової системи не можуть працювати в тому самому темпі, що й інші учні.

Для таких учнів:

 • не рекомендовано регламентувати час на виконання робіт
 • передбачають додатковий час відпочинку

Учні, які розв’язали домашні завдання раніше, можуть бути помічниками вихователя — консультантами (не більше трьох консультантів із кожного навчального предмета).

За матеріалами Світлани CОЛОДЬКО,
заступника директора з НВР,

Валентини КІРІЧЕВСЬКОЇ,
вихователя групи продовженого дня,
Київська інженерна гімназія,
ж. «Заступник директора школи»зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді