Як укласти договір про повну матеріальну відповідальність

Автор
керівник групи експертів з бюджетного обліку Експертус Головбух
Коли потрібно укладати договори про повну матеріальну відповідальність та як визначати працівників, які відповідають за надані їм цінності?

Керівник установи уклав договори про повну матеріальну відповідальність з усіма працівниками і передав їм на зберігання під розписку телефон, комп’ютер, стіл тощо. Чи правомірні дії керівника?

Договори про повну матеріальну відповідальність укладають у кожній бюджетній установі, зокрема у школі та ЗДО. І керівники установ намагаються укласти такі договори чи не з усіма своїми працівниками. Такими діями намагаються гарантувати за потреби повне відшкодування винними працівниками завданих ним збитків. Утім укладати договір про повну матеріальну відповідальність можна лише з матеріально відповідальними особами.

Колективний договір: що у розділі про охорону праці

Хто є матеріально відповідальними особами

Керівник установи має максимально забезпечити збереження майна. Для цього треба закріпити майно установи за особою, яка його приймає на відповідальне зберігання, тобто за матеріально відповідальною особою. Матеріально відповідальна особа — це працівник, якому за характером трудових обов’язків, які він виконує, довірили підзвітні цінності і на якого на підставі спеціальних постанов або укладеного договору поклали повну матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну з його вини. Якщо з вини такої особи буде заподіяна шкода, вона має її відшкодувати.

За яких умов укладати договір про повну матеріальну відповідальність

Договір про повну матеріальну відповідальність відповідно до вимог статті 135-1 КЗпП можна укласти з працівником, який:

  • досяг 18-річного віку;
  • виконує роботи, безпосередньо пов’язані зі зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих йому цінностей.

Однак на сьогодні в законодавстві є прогалина щодо врегулювання повної матеріальної відповідальності.

До того як ВРУ ухвалила Закон № 22151, роботодавці відповідно до Постанови № 1545 керувалися Переліком № 447. Але ВРУ «дерадянізувала» Перелік № 447.

Нового типового договору та переліку посад і робіт, що потребують повної матеріальної відповідальності працівників, КМУ ще не затвердив. Тож раджу власноруч розробити договір про повну матеріальну відповідальність і на свій розсуд встановити перелік відповідних посад і робіт. Приклад договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність — у Додатку.

Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність: приклад

Коли настає повна матеріальна відповідальність

На працівників можуть покласти як обмежену матеріальну відповідальність, так і повну.

Випадки, коли на працівника покладають повну матеріальну відповідальність, визначено у статті 134 КЗпП. Відповідно до неї працівник повністю покриває шкоду, заподіяну установі з його вини, зокрема коли він:

  • уклав з установою письмовий договір про повну матеріальну відповідальність за майно та інші цінності, які йому передали для зберігання або для інших цілей;
  • одержав під звіт за разовою довіреністю або за іншими разовими документами майно та інші цінності;
  • завдав шкоди установі нестачею, умисним знищенням або умисним псуванням матеріальних цінностей, виданих йому у користування;
  • заподіяв установі шкоду, коли виконував трудові обов’язки тощо і на нього поклали повну матеріальну відповідальність відповідно до законодавства.

У першому з перелічених випадків працівник є матеріально відповідальною особою, адже з ним уклали письмовий договір. Тож він матеріально відповідатиме, якщо не забезпечить цілісність майна у повному обсязі. Якщо працівник не є матеріально відповідальною особою, але отримав майно у користування і умисно зіпсував його, також нестиме матеріальну відповідальність у повному обсязі.

Якщо за працівником закріпили матеріальні цінності, аби він передав їх за актом приймання-передачі та створив умови для їх зберігання (окреме приміщення, до якого не мають доступу треті особи), то в такому разі працівник відповідає за зберігання ввіреного йому майна і також є матеріально відповідальною особою.

Якщо ж до приміщення, де матеріально відповідальна особа зберігає матеріальні цінності, мають доступ треті особи (охоронець, прибиральниця, інші працівники), то ця особа несе обмежену матеріальну відповідальність і, відповідно, не може повністю відповідати за псування та збереження ввіреного йому майна.

 

Що прописати у договорі

Договір про повну матеріальну відповідальність укладайте в двох екземплярах. Один примірник надайте працівнику, а другий долучіть до його особової справи. Затвердьте документ наказом, погодьте з трудовим колективом або профспілкою. Закріпіть положення договору в правилах внутрішнього трудового розпорядку, колективному договорі. На підставі цих внутрішніх документів маєте право укладати договори про повну матеріальну відповідальність.

Однак, коли КМУ затвердить відповідні нормативно-правові акти, доведеться переглянути перелічені внутрішні документи зак­ладу і внести до них корективи.зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді